דוחות כספיים רבעונים

02/07/2019 כ"ט סיון תשע"ט

דוחות כספיים רבעונייםקישור
דוח רבעון 1 לשנת 2019דוח רבעון 1 לשנת 2019
דוח רבעון 4 לשנת 2018דוח רבעון 4 לשנת 2018
דוח רבעון 3 לשנת 2018דוח רבעון 3 לשנת 2018
דוח רבעון 2 לשנת 2018דוח רבעון 2 לשנת 2018
דוח רבעון 1 לשנת 2018דוח רבעון 1 לשנת 2018
דוח רבעון 4 לשנת 2017דוח רבעון 4 לשנת 2017
דוח רבעון 3 לשנת 2017דוח רבעון 3 לשנת 2017
דוח רבעון 2 לשנת 2017דוח רבעון 2 לשנת 2017
דוח רבעון 1 לשנת 2017דוח רבעון 1 לשנת 2017
דוח רבעון 4 לשנת 2016דוח רבעון 4 לשנת 2016
דוח רבעון 3 לשנת 2016דוח רבעון 3 לשנת 2016
דוח רבעון 2 לשנת 2016דוח רבעון 2 לשנת 2016
דוח רבעון 1 לשנת 2016דוח רבעון 1 לשנת 2016
דוח רבעון 4 לשנת 2015דוח רבעון 4 לשנת 2015
דוח רבעון 3 לשנת 2015דוח רבעון 3 לשנת 2015
דוח רבעון 2 לשנת 2015דוח רבעון 1 לשנת 2015
דוח רבעון 1 לשנת 2015דוח רבעון 1 לשנת 2015
דוח רבעון 4 לשנת 2014דוח רבעון 4 לשנת 2014
דוח רבעון 3 לשנת 2014דוח רבעון 3 לשנת 2014
דוח רבעון 2 לשנת 2014דוח רבעון 2 לשנת 2014
דוח רבעון 1 לשנת 2014דוח רבעון 1 לשנת 2014

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000