שכירת חדרים בבתי ספר

15/10/2018 ו' חשון תשע"ט

החל משנת הלימודים תשע"ה עיריית מודיעין מכבים רעות מאפשרת השכרת חדרים בבתי הספר בעיר מודיעין מכבים רעות.

שימוש בבתי הספר לצרכי השכרת חדרים יתאפשר אך ורק לאחר שתוגש בקשה בהתאם לכל התנאים והקריטריונים ותאושר על ידי הוועדה.

הוועדה שתדון בבקשות – תאשר את ההשכרה בכפוף לקריטריונים שמפורטים במסמכים.

השימוש במתקן כמו גם הפצה ופרסום על שימוש בו יתבצעו אך ורק לאחר חתימה על חוזה עם עיריית מודיעין מכבים רעות.

מסמך מדיניות בנושא שימוש במבני חינוך לאחר שעות הלימודים

הנחיות למתן שימוש במתקני מוסדות חינוך

טבלת תעריפים להשכרת חדרים בבתי הספר

את הבקשה יש להגיש בצירוף הטפסים המצורפים כאן:

טופס בקשה לשימוש חד פעמי / רב פעמי במתקן עירוני

הסכם לשימוש חד פעמי במתקן בית הספר

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000