טפסים ונהלים לעובדי העירייה

02/01/2019 כ"ה טבת תשע"ט

שם הקובץקובץ להורדה
טפסים לעובד חדשטפסים לעובד חדש

טפסים


מספר הטופסשם הטופסקובץ להורדה
1טופס בקשה להשתתפות בפעילות הדרכהטופס בקשה להשתתפות בפעילות הדרכה
3טופס בקשה לקבלת תוספת מנקוטופס בקשה לקבלת תוספת מנקו
4דוח נוכחות לעובד שעתידוח נוכחות לעובד שעתי
5טופס אישור זכאות גמול א'טופס אישור זכאות גמול א'
6שינוי פרטי בנקשינוי פרטי בנק
8מועמד למכרזמועמד למכרז
9תצהיר אי כפילות אחזקת רכבתצהיר אי כפילות אחזקת רכב
10בקשה לאישור קצובת נסיעותבקשה לאישור קצובת נסיעות
12הצהרה לתוספת מעונותהצהרה לתוספת מעונות
13בקשה לחופשהבקשה לחופשה
15הערכת עובדהערכת עובד
16שאלון אישישאלון אישי
17הצהרת בריאותהצהרת בריאות
18התחייבות לשמירת סודיותהתחייבות לשמירת סודיות
19אישור בדיקה רפואית לכשירות לעבודהאישור בדיקה רפואית לכשירות לעבודה
20קביעת זכאים לתשלום במקרה פטירהקביעת זכאים לתשלום במקרה פטירה
21בחירת קרן פנסיהבחירת קרן פנסיה
22שמירת סודיות - לשון החוקשמירת סודיות - לשון החוק
23כתב התחייבות ללימודים אקדמייםכתב התחייבות ללימודים אקדמיים
24אישור מחלת ילדאישור מחלת ילד
25דיווח נסיעות חודשי ברכב אישידיווח נסיעות חודשי ברכב אישי
26מילוי טופס אישור זכאות גמול ב'מילוי טופס אישור זכאות גמול ב
27דוח כוננותדוח כוננות
28טופס בקשה לעבודה נוספתטופס בקשה לעבודה נוספת
29בקשה לחל"תבקשה לחל
32דוח קריאות פתעדוח קריאות פתע
33דוח קצובת אש"לדוח קצובת אש
35טופס שינוי פרטים אישייםטופס שינוי פרטים אישיים
101טופס 101טופס 101

נהלים


שם הנוהלקובץ להורדה
נוהל השתלמויות והדרכת עובדיםנוהל השתלמויות והדרכת עובדים
נספח 1 - טופס בקשה להשתתפות בפעילות הדרכהטופס בקשה להשתתפות בפעילות הדרכה
נספח 2 - כתב התחייבות ללימודי מינהל שלטון מקומיכתב התחייבות ללימודי מינהל שלטון מקומי
נוהל השתתפות העירייה בלימודים אקדמיים - תואר ראשון/שנינוהל השתתפות העירייה בלימודים אקדמיים-תואר ראשון/שני
נספח א' - בקשה לאישור לימודים אקדמיים - תואר ראשון/שניבקשה לאישור לימודים אקדמיים

חפש באתר

מידע על מחלקות נוספות

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000