תוצאות זוכים במכרזים

24/03/2019 י"ז אדר ב תשע"ט

כאן מתפרסמות תוצאות מכרזי העיריה השונים כפי שנקבעו בוועדת מכרזים.

הנכם מוזמנים לעיין בתוצאות המכרזים של עיריית מודיעין מכבים רעות.


לחצו כאן לצפייה בפרוטוקולים של ועדת מכרזים

לחצו כאן להודעה על התקשרויות לפי נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז

שנת 2018
מספר מכרזמהות המכרזשם הזוכה
25/17לקבלת זיכיון להפעלת דוכני מזון ו/ או דוכני אמנים באירועי תרבות שיווק ארין פאן אירועים
26/17 לאספקת והתקנת מעלית במרכז יום לקשיש ובבתי הספר עירוני ה' ואמי"ת בנותכפיר מעליות תעשיות (1996) בע"מ
28/17אחזקת תשתיותא.ר.א.ג. בינוי ופיתוח בע"מ
01/01/2018השכרת מבנה נחלת שי
01/02/2018להשכרה והתקנת מערכת תאורה הגברה והקרה לאירועי תרבות סימול אורקולי
01/03/2018לאיסוף פסולת פלסטיקאביב תעשיות מחזור בע"מ
01/04/2018לביצוע כיסוח, ניקוש וניקיון מדרכותאביב סטולר עבודות גינון ואחזקה בע"מ
01/06/2018אספקת תוכנות ושרותי תמיכה למערכות פיננסיות, גביה ואוכלוסין ומערכות נלוות לעיריית מודיעין החברה לאוטומציה
01/07/2018לביצוע עבודות שיפוצים ואחזקהפילו ובניו (1997 בע"מ)
ראשון פלסט בע"מ
01/09/2018לביצוע סקר תמרוריםאופק צילומי אוויר – לביצוע סקר תמרורים
לביצוע סקר נגישות טלדור – לביצוע סקר נגישות
01/10/2018להפעלת צהרוניםאורות יצחק
01/11/2018הפעלת מזנון בבית הספר עירוני א'חי קלדרון
01/12/2018הפעלת מזנון בבניין העירייה חי קלדרון
13/18לגינון שוטף בעיר מודיעין מכבים רעותאביב סטולר
פורום שתיל
אוזן חיים
גנים בירוק
וייס יוסי
גנים בירוק
14/18לגינון מוס"ח גנים בירוק
15/18להשכרה והפעלת גן פרפר עמותת יוזמ"ה
16/18להפעלת מסגרת יום ארוך לילדי מש"ה ביה"ס פסיפס אקי"מ

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000