תוצאות זוכים במכרזים

29/07/2019 כ"ו תמוז תשע"ט

כאן מתפרסמות תוצאות מכרזי העיריה השונים כפי שנקבעו בוועדת מכרזים.

הנכם מוזמנים לעיין בתוצאות המכרזים של עיריית מודיעין מכבים רעות.


לחצו כאן לצפייה בפרוטוקולים של ועדת מכרזים

לחצו כאן להודעה על התקשרויות לפי נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז

לחצו כאן למאגר יועצי העירייה

2018 - 2019
מספר מכרזמהות המכרזשם הזוכה
25/17לקבלת זיכיון להפעלת דוכני מזון ו/ או דוכני אמנים באירועי תרבות שיווק ארין פאן אירועים
26/17 לאספקת והתקנת מעלית במרכז יום לקשיש ובבתי הספר עירוני ה' ואמי"ת בנותכפיר מעליות תעשיות (1996) בע"מ
28/17אחזקת תשתיותא.ר.א.ג. בינוי ופיתוח בע"מ
01/18השכרת מבנה נחלת שי
02/18להשכרה והתקנת מערכת תאורה הגברה והקרה לאירועי תרבות סימול אורקולי
03/18לאיסוף פסולת פלסטיקאביב תעשיות מחזור בע"מ
04/18לביצוע כיסוח, ניקוש וניקיון מדרכותאביב סטולר עבודות גינון ואחזקה בע"מ
06/18אספקת תוכנות ושרותי תמיכה למערכות פיננסיות, גביה ואוכלוסין ומערכות נלוות לעיריית מודיעיןהחברה לאוטומציה
07/18לביצוע עבודות שיפוצים ואחזקהפילו ובניו (1997 בע"מ)
ראשון פלסט בע"מ
09/18לביצוע סקר תמרוריםאופק צילומי אוויר – לביצוע סקר תמרורים
לביצוע סקר נגישות טלדור – לביצוע סקר נגישות
10/18להפעלת צהרוניםאורות יצחק
11/18הפעלת מזנון בבית הספר עירוני א'חי קלדרון
12/18הפעלת מזנון בבניין העירייה חי קלדרון
13/18לגינון שוטף בעיר מודיעין מכבים רעותאביב סטולר
פורום שתיל
אוזן חיים
גנים בירוק
וייס יוסי
גנים בירוק
14/18לגינון מוס"ח גנים בירוק
15/18להשכרה והפעלת גן פרפר עמותת יוזמ"ה
16/18להפעלת מסגרת יום ארוך לילדי מש"ה ביה"ס פסיפס אקי"מ
19/18למתן שירותי גבייה ואכיפת חיובי העירייה ממקורות עצמאייםמלגם
02/19לשכירות והפעלת גני ילדיםנעמי טל
עמותת גן אחר
04/19למתן זיכיון להפעלת דוכני מזון באירועי תרבותא.נ. ברנץ' בע"מ
06/19למתן שירותי קבורהחסד ואמת לב אהרון
07/19לשכירות והפעלת גני ילדיםשירה חלימי

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000