Y-SCHOOL

07/06/2018 כ"ד סיון תשע"ח
Yschool banner

אגף החינוך העירוני בשיתוף פעולה עם מנהלי בתי הספר והנהגת ההורים העירונית, מודיע על פתיחת הרישום
לתלמידי כיתות י' – יב' לשימוש בשיעורים מתוקשבים בכל מקצועות הלימוד ובכל הרמות בעלות השווה לכל נפש,
וזאת במטרה לשפר את הישגי התלמידים ללא צורך בשיעורים פרטיים.


אחד היעדים המרכזיים של מערכת החינוך העירונית הינו קידום תלמידינו להישגים אקדמיים איכותיים, כך שייפתחו בפניהם מירב האפשרויות העתידיות.

נמצא, כי על אף שהשיעורים המתוקשבים אינם מחליפים את המורה בכיתה, הם מאפשרים לתלמידים חזרה על החומר הנלמד ככל שצריך, במטרה לדייק את ההבנה והלמידה, השלמת פערים ועוד. כל זאת באמצעי נגיש ששגור בעולמם היומיומי וזמין הן מבחינת הזמן והן מבחינת המקום.

כל תלמידי כיתות י' – יב' יקבלו ממזכירות בית הספר שם משתמש וסיסמה כדי להיכנס לאתר וליהנות מהשירות.

הרישום מתבצע כאן באתר העירייה - לחצו על הקישור

התשלום מתבצע במעמד הרישום.

בשנה"ל הנוכחית, תשע"ח, מחיר השירות עומד על 75 ₪ לתלמיד לכל התקופה מתחילת השימוש ועד פתיחת שנה"ל הבאה.

המשלם ייהנה מכל השיעורים המתוקשבים ללא הגבלה.
(בשנה"ל תשע"ז נפתחה המערכת למספר חודשי הרצה, כמו כן היא פתוחה מתחילת שנה"ל הנוכחית).

לשאלות ולבירורים נא לפנות למזכירות בית הספר.

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000