רשימת קלפיות ומיקומים

10/10/2018 א' חשון תשע"ט
שכונת הפרחים
סמל קלפיכתובת קלפימקום קלפינגישהנגישה מיוחדת
1דם המכבים 9 בי"ס עירוני א'כ
10דם המכבים 9 בי"ס עירוני א'כ
12דם המכבים 9 בי"ס עירוני א'
52דם המכבים 9 בי"ס עירוני א'ככ
11תלתן 2בי"ס עידנים
31תלתן 2בי"ס עידנים
2גינת איילון 34בי"ס היובלכ
13גינת איילון 34בי"ס היובלכ
30גינת איילון 34בי"ס היובלככ
33גינת איילון 34בי"ס היובל
81גינת איילון 34בי"ס היובל
שכונת הנחלים
סמל קלפיכתובת קלפימקום קלפינגישהנגישה מיוחדת
7גינת החולה 52בי"ס נתיב זבולוןככ
17גינת החולה 52בי"ס נתיב זבולוןכ
32גינת החולה 52בי"ס נתיב זבולוןכ
9גינת החולה 12בי"ס דורותכ
19גינת החולה 12בי"ס דורותכ
53גינת החולה 12בי"ס דורותככ
3נחל עיון 1בי"ס על יסודי ע"ש יצחק רביןכ
4נחל עיון 1בי"ס על יסודי ע"ש יצחק רביןכ
14נחל עיון 1בי"ס על יסודי ע"ש יצחק רבין
15נחל עיון 1בי"ס על יסודי ע"ש יצחק רבין
34נחל עיון 1בי"ס על יסודי ע"ש יצחק רביןככ
5עמק דותן 11בי"ס אופקכ
8.1עמק דותן 11בי"ס אופק א-לכ
8.2עמק דותן 11בי"ס אופק מ-תככ
56עמק דותן 11בי"ס אופקככ
שכונת משואה
סמל קלפיכתובת קלפימקום קלפינגישהנגישה מיוחדת
6נחל צלמון 23בי"ס משואות נריהכ
35נחל צלמון 23בי"ס משואות נריהכ
42נחל צלמון 23בי"ס משואות נריהככ
79נחל צלמון 23בי"ס משואות נריה
16.1שד' יצחק רבין 32בי"ס ניצנים א-ככ
16.2שד' יצחק רבין 32בי"ס ניצנים ל-ת
18.1שד' יצחק רבין 32בי"ס ניצנים א-ל
18.2שד' יצחק רבין 32בי"ס ניצנים מ-תכ
41.1שד' יצחק רבין 32בי"ס ניצנים א-ל
41.2שד' יצחק רבין 32בי"ס ניצנים מ-תככ
שכונת הנביאים
סמל קלפיכתובת קלפימקום קלפינגישהנגישה מיוחדת
21אליהו הנביא 2בי"ס אסיףככ
24אליהו הנביא 2בי"ס אסיף
27אליהו הנביא 2בי"ס אסיף
59אליהו הנביא 2בי"ס אסיף
23.1עמק בית שאן 60ביה"ס יסודי יחד א-לכ
23.2עמק בית שאן 60ביה"ס יסודי יחד מ-ת
29עמק בית שאן 60ביה"ס יסודי יחדככ
63עמק בית שאן 60ביה"ס יסודי יחדכ
שכונת הכרמים
סמל קלפיכתובת קלפימקום קלפינגישהנגישה מיוחדת
45עמק האלה 40בי"ס האלהככ
58עמק האלה 40בי"ס האלהכ
64אייר 4בי"ס יוזמ"הכ
66אייר 4בי"ס יוזמ"הכ
73אייר 4בי"ס יוזמ"הככ
78אייר 4בי"ס יוזמ"הכ
65עמק האלה 40בי"ס האלה
67עמק האלה 40בי"ס האלה
46עמק חרוד 9בי"ס אורט עירוני דככ
72עמק חרוד 9בי"ס אורט עירוני ד
80עמק חרוד 9בי"ס אורט עירוני ד
שכונת המגינים
סמל קלפיכתובת קלפימקום קלפינגישהנגישה מיוחדת
20רא"ל חיים ברלב 45בי"ס אילן רמון
25רא"ל חיים ברלב 45בי"ס אילן רמון
28חטיבת הצנחנים 1 בי"ס קשתככ
36חטיבת הצנחנים 1 בי"ס קשת
49חטיבת הצנחנים 1 בי"ס קשת
57חטיבת הצנחנים 1 בי"ס קשת
75חטיבת הצנחנים 1 בי"ס קשת
22עמק בית שאן 51בי"ס אבני החושן תורני-אומניותככ
26עמק בית שאן 51בי"ס אבני החושן תורני-אומניותכ
48עמק בית שאן 51בי"ס אבני החושן תורני-אומניותכ
שכונת השבטים
סמל קלפיכתובת קלפימקום קלפינגישהנגישה מיוחדת
43דן 20גן ארבל
44ראובן 6בי"ס "רעים"כ
47ראובן 6בי"ס "רעים"ככ
68ראובן 6בי"ס "רעים"כ
40אפרים 15בי"ס "שבטי-ישראל"ככ
62אפרים 15בי"ס "שבטי-ישראל"כ
91אפרים 15בי"ס "שבטי-ישראל"
שכונת מוריה
סמל קלפיכתובת קלפימקום קלפינגישהנגישה מיוחדת
61שד' מנחם בגין 55בי"ס אריאלככ
77.1שד' מנחם בגין 55בי"ס אריאל א-כ
77.2שד' מנחם בגין 55בי"ס אריאל ל-תכ
55שרה אמנו 59בי"ס "אלונים"
74שרה אמנו 59בי"ס "אלונים"
90שרה אמנו 59בי"ס "אלונים"
שכונת אבני חן
סמל קלפיכתובת קלפימקום קלפינגישהנגישה מיוחדת
37יהלום 52בי"ס דרכי יהודהככ
50יהלום 52בי"ס דרכי יהודהכ
69יהלום 52בי"ס דרכי יהודהכ
92יהלום 52בי"ס דרכי יהודה
51אבני החושן 55בי"ס אבני חןככ
38שני 80בי"ס חוט-השני
39שני 80בי"ס חוט-השני
54שני 80בי"ס חוט-השני
60שני 80בי"ס חוט-השני
שכונת הציפורים
סמל קלפיכתובת קלפימקום קלפינגישהנגישה מיוחדת
71.1נחליאלי 4בי"ס ענבלים א-כ
71.2נחליאלי 4בי"ס ענבלים ל-ת
רובע מכבים - רעות
סמל קלפיכתובת קלפימקום קלפינגישהנגישה מיוחדת
109ערבי נחל 51בי"ס ברנקו וייס - מכביםכ
114ערבי נחל 51בי"ס ברנקו וייס - מכביםככ
106ניצן 9בי"ס עמית - רעותכ
107ניצן 9בי"ס עמית - רעות
112ניצן 9בי"ס עמית - רעותככ
103הדרים 2 בי"ס חט"ב מור - רעותכ
104הדרים 2 בי"ס חט"ב מור - רעותככ
105הדרים 2 בי"ס חט"ב מור - רעותכ
110הדרים 2 בי"ס חט"ב מור - רעות
111הדרים 2 בי"ס חט"ב מור - רעות
101דרך ד"ר פלד ישראל 9בי"ס מעוז המכביםכ
102דרך ד"ר פלד ישראל 9בי"ס מעוז המכבים
108דרך ד"ר פלד ישראל 9בי"ס מעוז המכבים
113דרך ד"ר פלד ישראל 9בי"ס מעוז המכביםככ

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000