תחנות אוטובוס

31/01/2019 כ"ה שבט תשע"ט

שכונות הנביאים והמגינים

מספר תחנהכתובתקווים
34101עמק בית שאן 250, 53, 59, 95, 96, 104, 105, 504
34102אליהו הנביא 250, 59, 83, 116
34103אליהו הנביא 1650, 59, 83, 104
34104עמק האלה 2350, 54, 59, 81, 83, 87, 104, 222
34110יחזקאל הנביא 1650, 53, 59, 80, 81, 83, 116, 222
34111יחזקאל הנביא 950, 53, 59, 80, 81, 83, 104, 222
34112עמק בית שאן 3050, 53, 59, 80, 83, 84, 88, 104
34113מרדכי מוטה גור50 ,53 ,59 ,80 ,87 ,104
34114מרדכי מוטה גור 1550 ,53 ,59 ,80 ,83 ,88 ,87 ,104
34115חיים ברלב 4550 ,53 ,59 ,80 ,83 ,87 ,88 ,105 ,116
34116דוד אלעזר 4332 ,33 ,50 ,81 ,82 ,104 ,105 ,116
34117משה דיין 2450 ,53 ,95 ,96
34118משה דיין 4050 ,53 ,95 ,96 ,105
34119בי"ס ממלכתי ט'50 ,53 ,95 ,96
35025בי"ס ממלכתי ט'50 ,53 ,83 ,84 ,95 ,105
35026משה דיין 1750 ,53 ,95
35027דוד אלעזר 2650 ,81 ,104 ,105 ,116
35028מרדכי מוטה גור 2327 ,50 ,53 ,59 ,87 ,88 ,105 ,116
35029מרדכי מוטה גור27 ,50 ,53 ,59 ,88 ,104
35030עמק בית שאן 4727 ,50 ,53 ,59 ,84 ,87 ,88 ,104
35031יחזקאל הנביא 450 ,53 ,59 ,81 ,104 ,222
35033אליהו הנביא50 ,59 ,104
31979אליהו הנביא 1150 ,59 ,104
35034עמק בית שאן 327 ,32 ,33 ,50 ,53 ,59 ,82 ,83 ,84 ,95 ,104 ,105 ,504
35053משה דיין 7 32 ,33 ,53 ,81 ,82 ,83 ,84 ,95 ,104 ,105 ,116
34213משה דיין53 ,81 ,95 ,96 ,104 ,105 ,116
35180זכריה הנביא54 ,59 ,81 ,104 ,222
39029חיים ברלב105
39028חיים ברלב 30105
31978משה דיין 532, 33, 81, 82, 83, 84, 95

שכונות הנחלים ומשואה

מספר תחנהכתובתקווים
35007עמק דותן 4332 ,50 ,51 ,53 ,59 ,110 ,111 ,113 ,117 ,150
35008נחל געתון 832 ,50 ,51 ,53 ,83
35009נחל געתון 2232 ,50 ,51 ,53 ,83
35010עמק החולה 1032 ,50 ,51 ,53 ,54 ,83 ,85 ,87 ,101 ,110 ,111 ,113 ,117 ,150 ,153 ,222
35011עמק החולה 3232 ,50 ,51 ,53 ,54 ,83 ,87 ,101 ,110 ,111 ,113 ,117 ,150 ,153 ,222
34158עמק החולה 4832 ,85 ,87 ,50 ,51 ,53 ,54 ,59 ,101 ,110 ,111 ,113 ,117 ,150 ,222
34159נחל צין 3850 ,51 ,222
34162נחל צלמון 1050 ,51 ,58 ,91 ,92 ,103 ,114 ,222
34163שדרות יצחק רבין 232 ,33 ,50 ,51 ,53 ,58 ,59 ,80 ,81 ,84 ,88 ,89 ,91 ,92 ,93 ,114 ,222
35041נחל צלמון 2050 ,51 ,58 ,86 ,89 ,103 ,114 ,222
35042נחל צלמון 850 ,51 ,86 ,89 ,222
35047נחל צין 5950 ,51 ,86 , 222
34132עמק החולה 5133 ,50 ,51 ,53 ,54 ,85 ,86 ,87 ,101 ,110 ,111 ,112 ,113 ,117 ,150 ,153 ,222
34133עמק החולה 3133 ,50 ,51 ,53 ,54 ,85 ,86 ,87 ,101 ,110 ,111 ,112 ,113 ,117 ,150 ,153 ,222
34134נחל געתון 5733 ,50 ,51 ,53 ,86
34135נחל געתון 1133 ,50 ,51 ,53 ,86
34136נחל געתון 5 33 ,50 ,51 ,53 ,86
34137עמק דותן33 ,50 ,51 ,53 ,86 ,101 ,110 ,111 ,112 ,113 ,117 ,150
34138עמק דותן50 ,51 ,53 ,86 ,101 ,110 ,111 ,112 ,113 ,117 ,150
34139עמק דותן 5033 ,50 ,51 ,53 ,54 ,59 ,83 ,85
34095עמק דותן 6627 ,33 ,50 ,53 ,54 ,59 ,110 ,111 ,112 ,113 ,153
38425עמק דותן50 ,51 ,53 ,54 ,56 ,58 ,59, 111
35154נחל שורק 451 ,92
35155נחל שורק 1451
35156נחל שורק 3251 ,92
34160מגדל הלבנון 1351 ,92
34161מגדל הלבנון 351 ,92
37560שדרות החשמונאים18 ,19 ,51 ,99 ,105 ,108 ,110 ,114 ,154 ,160 ,258 ,357 ,504 ,875 ,881 ,885 ,895
35151מגדל הלבנון 451 ,89
35153מגדל הלבנון 2251 ,89
35043נחל שורק 51 ,86 ,89
35044נחל שורק 6151 ,86 ,89
35045נחל שורק 2551 ,86 ,89
35047נחל צין 5950 ,51 ,86 ,222
35012עמק החולה 5453 ,54 ,59 ,110 ,113 ,153
34082נהר הירדן 1632 ,53 ,56 ,58 ,59 ,84 ,88 ,91 ,92
34203נהר הירדן 2832 ,53 ,56 ,58 ,59 ,84 ,88 ,91 ,92
34083נהר הירדן 6832 ,53 ,56 ,58 ,59 ,84 ,88 ,91 ,92 ,95
34084נחל נעמן 432 ,53 ,56 ,59 ,84 ,88 ,95 ,103 ,114
34129עמק החולה54 ,56 ,58 ,84 ,87 ,101 ,110 ,111 ,112 ,113 ,117 ,150 ,153
34130עמק החולה 8354 ,56 ,58 ,84 ,87 ,88 ,101 ,110 ,111 ,112 ,113 ,117 ,150 ,153
31358עמק החולה 7354 ,56 ,58 ,84 ,110, 150
34131עמק החולה 6733 ,53 ,54 ,59 ,101 ,110 ,111 ,112 ,113 ,117 ,150 ,153
34094עמק החולה 1354 ,85 ,87 ,101 ,110, 111 ,112 ,113 ,117 ,150 ,222
35013עמק החולה 7854 ,56 ,58 ,84 ,87 ,88 ,101 ,110 ,111 ,113 ,117 ,150 ,153
35063נהר הירדן 12733 ,53 ,56 ,58 ,59 ,84 ,88 ,89 ,91 ,95
35145נהר הירדן 9533 ,53 ,56 ,58 ,59 ,84 ,89
35146נהר הירדן 3133, 53 ,56 ,58 ,59 ,84 ,89 ,88 ,91
35157נחל זוהר 4958 ,103 ,114 ,91 ,92
35158נחל זוהר 3158 ,91 ,92 ,103 ,114
34087נחל זוהר 1458 ,103 ,114
34088נחל זוהר 2258 ,91 ,103 ,114
35048עמק דותן101 ,110 ,111 ,112 ,113 ,117 ,150
34156עמק דותן 17110 ,111 ,113 ,117 ,150
34157דרך יאיר פרג110 ,111 ,113 ,117 ,150
35149עמק יזרעאל59, 83, 85

שכונות השבטים ומוריה

מספר תחנהכתובתקווים
35035שדרות יצחק רבין 2533 ,50 ,51 ,53 ,58 ,59 ,80 ,81 ,82 ,84 ,88 ,89 ,91 ,93 ,103 ,114 ,222
35036לוי33 ,50 ,58 ,84 ,88 ,103
35037 לוי 133 ,50 ,58 ,81 ,103
35160 אסתר המלכה 233 ,50 ,81 ,84 ,88 ,103 ,114
35161אסתר המלכה 2632 ,33 ,50 ,81 ,84 ,88 ,103 ,114
34223אסתר המלכה 5032 ,50 ,59 ,80 ,81 ,91 ,92
31716דרך מנחם בגין50 ,58 ,59
34209 אסתר המלכה 3732 ,33 ,50 ,84 ,88 ,89 ,103 ,114
34089 שבטי ישראל 332 ,50 ,58 ,103
34168לוי 132 ,50 ,58 ,103
34170 לוי32 ,50 ,51 ,53 ,58 ,59 ,80 ,82 ,84 ,86 ,88 ,89 ,91 ,93 ,103 ,114 ,222
34204שדרות יצחק רבין 2633 ,51 ,53 ,59 ,82 ,84 ,88 ,89
34205שדרות יצחק רבין 3651 ,56 ,95 ,114 ,222
35138 שדרות יצחק רבין 5751 ,56 ,80 ,81 ,95 ,103 ,114 ,222
35064 שדרות יצחק רבין 4132 ,51 ,53 ,59 ,81 ,84 ,222
35038שבטי ישראל 833 ,58 ,84 ,88 ,89 ,114
31711 שבטי ישראל 3858
31712 שבטי ישראל 4658
30016 דרך מנחם בגין58 ,88 ,91
38344דרך מנחם בגין 6632 ,33 ,58 ,81 ,84 ,88 ,89 ,91 ,92
31825דרך מנחם בגין 7032 ,33 ,58 ,81 ,84 ,88 ,89 ,91 ,92
31897דרך מנחם בגין 9432 ,33 ,58 ,81 ,84 ,89 ,88 ,91 ,92
30016דרך מנחם בגין58
31715דרך מנחם בגין58 ,81 ,114
31714 שבטי ישראל 3558
31710שבטי ישראל 2358
34167שבטי ישראל 1132 ,58 ,84 ,88 ,114
34164יהודה 10132 ,59 ,80 ,91 ,92, 93 ,103 ,114
34165 יהודה 65 32 ,59 ,80 ,91 ,92, 93 ,103 ,114
34166 יהודה 1332 ,59 ,80 ,84 ,88 ,91 ,92 ,93 ,103 ,114
34091 לאה אמנו59 ,80 ,91 ,92 ,103
37433שרה אמנו 7359 ,88
31980בי"ס אלונים/שרה אמנו59
34092שרה אמנו 5532 ,33 ,59 ,80 ,84 ,88 ,89 ,91 ,92 ,103 ,114
34093שרה אמנו 2932 ,33 ,59 ,80 ,84 ,88 ,89 ,91 ,92 ,103 ,114
35162שרה אמנו 433 ,59 ,84 ,86 ,88 ,91 ,103 ,114
35164שרה אמנו 8433 ,59 ,84 ,86 ,88 ,91 ,103 ,114
35165שרה אמנו 10433 ,59 ,84 ,86 ,103 ,114
35166שרה אמנו 11433 ,59 ,86 ,88 ,91 ,103
31824לאה אמנו 1459 ,86 ,103
35039יהודה 833 ,59 ,82 ,84 ,86 ,88 ,89 ,91 ,103 ,114
35147יהודה 5833 ,59 ,82 ,84 ,86 ,88 ,89 ,91 ,103 ,114
35040יהודה 12233 ,59 ,82 ,89 ,91 ,103 ,114
39543שדרות החשמונאים18 ,99 ,875 ,881 ,885 ,895
34208 שדרות החשמונאים19 ,110 ,295
35183לאה אמנו 2233 ,84 ,103 ,114
31360לאה אמנו 4033 ,84 ,103 ,114
31588 שד' מנחם בגין (בי"ס אריאל)81,89

שכונת אבני חן

מספר תחנהכתובתקווים
34127 עמק זבולון 1550 ,55 ,59 ,80 ,81 ,87 ,88 ,93 ,105 ,222
34128 עמק זבולון 50 ,55 ,59 ,80 ,81 ,105 ,222
35015עמק זבולון27 ,33 ,50 ,55 ,59 ,81 ,82 ,84 ,87 ,88 ,105 ,222
35019 יהלום 2653 ,59 ,80 ,81 ,83 ,87 ,93 ,95 ,105 ,116
35020יהלום 4853 ,59 ,80 ,81 ,83 ,87 ,93 ,95 ,105 ,116
35021 יהלום 10453 ,59 ,80 ,81 ,83 ,87 ,93 ,95 ,105 ,116
35022תכלת 8753 ,59 ,80 ,81 ,83 ,87 ,93 ,95 ,105 ,116
35023 תכלת 53 ,59 ,80 ,81 ,83 ,87 ,93 ,95 ,105 ,116
35024 תכלת 1153 ,59 ,80 ,81 ,83 ,87 ,93 ,95 ,105 ,116
34120 תכלת 432 ,33 ,53 ,59 ,81 ,82 ,87 ,95 ,96 ,105 ,116
34121תכלת 2232 ,33 ,53 ,59 ,81 ,95 ,105 ,116
34122 תכלת 4432 ,33 ,53 ,59 ,81 ,82 ,87 ,95 ,96 ,105 ,116
34123 תרשיש 7932 ,33 ,53 ,59 ,81 ,82 ,95 ,96 ,105 ,116
34124יהלום 7132 ,33 ,53 ,59 ,81 ,82 ,87 ,95 ,96 ,105 ,116
34125 יהלום 2932 ,33 ,53 ,59 ,81 ,82 ,87 ,96 ,95 ,105 ,116
38093 עמק זבולון 7355 ,95
38092עמק זבולון 5355 ,95
34126 עמק זבולון 3755 ,88 ,105 ,222
35016עמק זבולון 427 ,55 ,88 ,105 ,222
35017 עמק זבולון 1827 ,55 ,88 ,105 ,222
38349 עמק זבולון 55 ,95 ,96

שכונת הכרמים

מספר תחנהכתובתקווים
34105 עמק האלה 650, 54, 59, 80, 81, 83, 87, 104, 222
34106 עמק האלה 4250, 54, 80, 81, 83, 87, 104, 116, 222
34107 עמק האלה 6650, 54, 80, 81, 83, 87, 104, 116, 222
34108 עמק האלה 10450, 53, 54, 59, 80, 104
34109 עמק האלה 9150, 53, 54, 59, 80, 104
34108עמק האלה 10450 ,53 ,54 ,59 ,80 ,104
34109 עמק האלה 9150 ,53 ,54 ,59 ,80 ,104
35032 עמק האלה 5550 ,54 ,81 ,104 ,116 ,222
34104 עמק האלה 2350 ,54 ,59 ,81 ,83 ,104 ,222
34105 עמק האלה 650 ,54 ,59 ,80 ,81, 83 ,104 ,222
38096 עמק חרוד בי"ס כרמים59 ,53 ,54 ,58 ,59 ,84
38354 עמק חרוד 653 ,54 ,58 ,59 ,84 ,88
38355 עמק חרוד 2858 ,59 ,84 ,88
38095 תשרי 3558 ,59
38353 תשרי 2358 ,59 ,84
59180 חשוון 2758 ,59 ,84 ,104 ,116
59192 חשוון 1258 ,59 ,104 ,116
31982 אדר 358 ,59
59190 חשוון 1258 ,59 ,104 ,116
38352 תשרי 2858 ,59 ,84
38351 תשרי 3858 ,59
31365 עמק חרוד 4458 ,59
59190 חשוון 1258 ,59 ,104 ,116
59180 חשוון 2758 ,59 ,84 ,104 ,116
59192 חשוון 1258 ,59 ,104 ,116
59149תשרי 12116

שכונת הפרחים

מספר תחנהכתובתקווים
34149דם המכבים 1127, 50, 54, 80, 81, 85, 95
34172דם המכבים 27, 50, 54, 58, 81, 101, 106, 107, 110, 111, 113, 117, 130, 150, 152, 153, 201, 202, 222
35051דם המכבים27 ,28 ,33 ,50 ,54 ,85 ,95 ,96 ,101 ,106 ,107 ,110 ,111 ,112 ,113 ,117 ,130 ,150 ,152 ,153 ,202 ,201 ,222
34145דם המכבים27 ,28 ,50 ,85 ,96 ,101 ,106 ,107 ,110 ,111 ,112 ,117 ,150 ,152 ,153 ,201 ,202 ,222
39024מסוף העירייה50 ,51 ,56 ,59 ,81 ,83 ,104 ,105
35054תלתן 227 ,28 ,33 ,51 ,53 ,56 ,113
35052תלתן 27 ,28 ,33 ,51 ,53 ,56 ,101 ,113 ,153
35004לבונה 4727 ,51 ,54 ,85 ,113 ,153
35005לבונה 2327 ,51 ,54 ,85 ,153
34140לבונה 2 51 ,54 ,83 ,85
34141לבונה 2451 ,54 ,85
34142עמק איילון 3933 ,51 ,53 ,54 ,58 ,85
31632חרצית51 ,53 ,54
34187תלתן 1732 ,51 ,53 ,56 ,83 ,101 ,110 ,111 ,113 ,150 ,153
34148דם המכבים 3127 ,51 ,56 ,59 ,95 ,101 ,104 ,105 ,106 ,107 ,110 ,111 ,113 ,117 ,130 ,150 ,152 ,153 ,201 ,202 ,222 ,268
34155פיקוס 327 ,28 ,53 ,56 ,58 ,101 ,117
35014ערער 627 ,53 ,54 ,56 ,58 ,84 ,88 ,101 ,110 ,111 ,113 ,117 ,150 ,153
34154 תלתן 3332 ,53 ,56 ,83 ,101 ,110 ,111 ,113 ,117 ,150
34187תלתן 1732 ,51 ,53 ,56 ,83 ,101 ,110 ,111 ,113 ,150
31650חרצית 2954
31633חרצית 1354
35003עמק איילון 42 32 ,54 ,58 ,83 ,85
35177ערער27 ,28 ,54 ,82 ,84 ,88 ,101 ,117
31644חרצית54
34150צאלון 258
34151צאלון 1858, 85
34152עמק איילון 1432 ,58 ,83
34153עמק איילון 3032 ,58, 83 ,85
34175עמק איילון 1533 ,58 ,83 ,85
35049עמק איילון33 ,58 ,83 ,85
35050צאלון 1833 ,58
35956תלתן /עירייה27 ,59
35150 דם המכבים/עירייה27 ,28 ,95 ,96 ,101 ,106 ,107 ,110 ,111 ,112 ,113 ,117 ,130 ,150 ,152 ,153 ,182 ,183 ,184 ,201 ,202 ,222 ,468
34174שומרי החומות 3732
34173שומרי החומות (פינת נאות הדשא)32

שכונת הציפורים

מספר תחנהכתובתקווים
34222שדרות יצחק רבין56 ,81 ,95 ,103 ,105 ,108 ,154 ,160 ,258 ,357 ,504
31675חסידה 3056 ,81 ,95
31697דוכיפת 1656 ,81 ,95
31706 חסידה56 ,81
31700חסידה 2956 ,81 ,95
31705שדרות יצחק רבין103 ,105 ,108 ,154 ,160 ,258
30369 שדרות יצחק רבין56 ,154 ,160 ,258
31698צוקית 1356 ,81 ,95
31695 דוכיפת 3556 ,81 ,95
31677שלדג 256 ,81 ,95
31667 חסידה 1195
31681דוכיפת 295
31684דוכיפת 495
31678דוכיפת 2195
31694 צוקית 495

מע''ר

מספר תחנהכתובתקווים
34100 עיריית מודיעין50, 51, 56, 59, 104, 105, 33, 80, 81, 85
37563 שדרות החשמונאים19, 27, 50, 291, 504
34219לב העיר 832 ,50 ,51 ,53 ,54 ,56 ,58 ,59 ,84 ,88 ,101 ,110 ,111 ,112 ,117
31660 שדרות החשמונאים18 ,19 ,33 ,50 ,51 ,53 ,54 ,55 ,56 ,58 ,59 ,81 ,105 ,108 ,154
34096 שדרות החשמונאים19 ,27 ,28 ,32 ,50 ,222 ,291 ,357 ,504 ,875 ,881 ,885 ,895
31654 שדרות החשמונאים18 ,19 ,27 ,28 ,51 ,55 ,99 ,106 ,107 ,108 ,110 ,111 ,113 ,114 ,130
33093תחנת רכבת מרכז53 ,54 ,56 ,58 ,268
37562 שדרות החשמונאים/ת. רכבת מרכז101 ,106 ,107 ,110 ,111 ,112 ,113 ,117 ,150 ,152 ,201 ,202 ,504 ,875 ,881
34216 שדרות החשמונאים19 ,27 ,28 ,32 ,182 ,183 ,184 ,268 ,291 ,357 ,468 ,504 ,875 ,881 ,885 ,895
35139 שדרות החשמונאים19 ,27 ,28 ,101 ,106 ,107 ,110 ,111 ,112 ,113 ,116 ,117 ,130 ,150 ,152
30886 שדרות החשמונאים110 ,111 ,112 ,150 ,875 ,881 ,885, 895
35046שדרות החשמונאים19 ,32 ,110 ,357
34085 17, 18, 19, 33, 81, 87, 99, 114, 160, 468, 504, 875, 881, 885, 895

מכבים

מספר תחנהכתובתקווים
34181 דרך ד"ר ישראל פלד54 ,80 ,83 ,84 ,86 ,92
35727 דרך ד"ר ישראל פלד54 ,84
34180 שדרת המכבים54 ,83 ,86 ,90 ,101 ,153 ,222
34179 דרך ד"ר ישראל פלד54 ,80 ,84 ,92
34181 דרך ד"ר ישראל פלד54 ,80 ,83 ,84 ,86
35163 רכסים (פינת הר שאול)54, 90
35173 רכסים/ הר סנה54, 90
35174רכסים / הר ורדה54, 90
34212 יובלים / נחל פולג54, 90
34211 יובלים / נחל כיסופים54, 90
38091 יובלים / נחל המעיינות54, 84
34210 יובלים / נחל דן54, 84 ,90

רעות

מספר תחנהכתובתקווים
34169 מבוא רעות54 ,101 ,222
34182 שדרות האורנים54 ,90 ,92 ,101
34183 הדרים54 ,80 ,84 ,90 ,91 ,92 ,101
34184 שדרות עומרים54 ,91 ,92 ,101 ,153
34185 מבוא רעות54 ,90 ,91 ,92 ,101 ,153 ,222
34186 מבוא רעות54 ,84 ,101 ,222
34190 אירוסים 684
34191 אירוסים 4084
35175 הדרים תיכון מור91,90

הפארק הטכנולוגי

מספר תחנהכתובתקווים
31619 השדרה המרכזית 1655
31624 המעיין 4755
31627 המעיין 2555
31630 המעיין 1355
35181 החווה האקולוגית55
35182 החווה האקולוגית55
31631 המעיין 1655
31625 המעיין 3055
34220 השדרה המרכזית 1955
מרכז עינב
מספר תחנהכתובתקווים
34099 ת. רכבת פאתי מודיעין56
31618 החרט 56
31600 שדרות התעשיה 656
31589הגנן56
31603 הגנן 3656
31614 האופה56
31616 שדרות המלאכות 1256
31617 שדרות המלאכות 1956
31615 האופה56
31613 הגנן 2656
31590 שדרות התעשיות 1156
31602 שדרות התעשיות 356
32009 שדרות יצחק רבין56 ,154 ,160 ,258

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000