ועדות חובה

29/11/2018 כ"א כסלו תשע"ט
ועדת משנה לתכנון ובנייה
יו"ר ועדה - חיים ביבס, מויש לוי- מ"מ יו"ר הועדה
חברי הועדה: שלמה פסי, אילן יאיר בן סעדון, אלעד שמעונוביץ שחר מי-און וברוך בוחניק
פנייה ליו''ר הועדה: טופס פניה למויש לוי
ועדת כספים
יו"ר ועדה - חיים ביבס
חברי הועדה: שמעון גואטה, הילה בן אליעזר, גבי אדרי, נגה כץ רפפורט, עמיחי זליג, עדי בן אברהם, שחר מי-און, ברוך בוחניק
ואבי אלבז
פנייה לרכזת הועדה אהובה האוזר: טופס פניה לאהובה עוזר
ועדת מכרזים
יו"ר ועדה - גבי אדרי
חברי הועדה: נגה כץ רפפורט, עמיחי זליג, שחר מי-און וגלעד ביהרי
פנייה ליו"ר הועדה: טופס פניה לגבי אדרי
ועדת ביקורת
יו"ר הוועדה – אבי אלבז
חברי הועדה: עדי בן אברהם ועמיחי זליג
פנייה ליו"ר הועדה: טופס פניה לאבי אלבז
ועדת חינוך
יו"ר - חיים ביבס, מ"מ ליו"ר - שלמה פסי
חברי הועדה: מויש לוי - יו''ר הפורום, עדי מן, עדי בן אברהם, איתי אלמוג - בר, מנהל סגן בי''ס יסודי, מנהל\ סגן בי''ס תיכון,
נציג ועד ההורים ויו''ר מועצת תלמידים
פנייה ליו"ר הועדה: טופס פניה למויש לוי
ועדת בטיחות בדרכים ותחבורה
שלמה פסי (מ"מ ראש העיר)
חברי הועדה: אילן יאיר בן סעדון - יו''ר הפורום, מויש לוי, עדי מן, גלעד ביהרי, מהנדס העיר, מנהל אגף חינוך, מנהל אגף שירות,
נציג משרד לביטחון פנים, נציג משרד התחבורה ובטיחות בדרכים, נציג גופים העוסקים בבטיחות בדרכים (אור ירוק) ונציג התושבים
פנייה ליו"ר הועדה: טופס פניה לאילן יאיר בן סעדון
ועדה לקידום מעמד הילד
יו"ר ועדה - שחר מי-און
חברי הועדה: עדי מן, גלעד ביהרי, מנהל אגף החינוך, מנהל אגף שירותים חברתיים, מנהל בי"ס, נציג ארגון המורים העל יסודיים,
נציג הסתדרות המורים, יו"ר ועד ההורים, יו"ר מועצת התלמידים, מפקד תחנת המשטרה, נציג תנועות הנוער ויו"ר ארגון המתנדבים
פנייה ליו"ר הועדה: טופס פניה לשחר מי-און
ועדת הנצחה לנפגעי פעולות האיבה (נרצחי טרור)
יו"ר ועדה - שלמה פסי
חברי הועדה: נציג ציבור - חיים צמח ונציג המשפחות השכולות - עוזי זימן
פנייה ליו"ר הועדה: טופס פניה לשלמה פסי
ועדת איכות הסביבה
יו"ר ועדה - הילה בן אליעזר
חברי הועדה: שמעון גואטה, עדי מן, איתי אלמוג-בר, נציג אגף שפ"ע (הדס דרוקר) ונציג ציבור (ארגונים ירוקים)
פנייה ליו"ר הועדה: טופס פניה להילה בן אליעזר
ועדה למאבק בנגע הסמים
יו"ר ועדה - אילן יאיר בן סעדון
חברי הועדה: עדי מן, גלעד ביהרי, מנהל אגף חינוך, מנהל אגף שירותים חברתיים, מנהל בי"ס על יסודי,
נציג הרשות הלאומית למלחמה בסמים ונציגי ציבור
פנייה ליו"ר הועדה: טופס פניה לאילן בן סעדון
ועדה למיגור אלימות
שלמה פסי (מ"מ ראש העיר)
חברי הועדה: אילן יאיר בן סעדון - יו"ר הפורום, מנכ"ל העירייה, מנהל אגף חינוך, מנהל האגף לשירותים חברתיים,
מנהל אגף הביטחון, מנהל יחידת הפיקוח העירוני, יועץ לענייני אזרחים ותיקים ונציג תחנת המשטרה
פנייה ליו"ר הועדה: טופס פניה לאילן יאיר בן סעדון
ועדת הנחות בארנונה
יו"ר ועדה - גלעד ביהרי
חברי הועדה: ברוך בוחניק, עדי מן, גזבר העירייה, יועצת משפטית, מנהל אגף השירותים החברתיים ומנהל אגף הגבייה
פנייה ליו"ר הועדה: טופס פניה לגלעד ביהרי
ועדת בטחון
יו"ר ועדה - אילן בן סעדון
חברי הועדה: שלמה פסי, מנהל אגף ביטחון, מנהל אגף שירות ונציג משרדי הממשלה: ביטחון, חינוך, ביטחון פנים
פנייה ליו"ר הועדה: טופס פניה לאילן בן סעדון
ועדת מל''ח (משק לשעת חירום)
יו"ר ועדה - חיים ביבס
חברי הועדה: אילן יאיר בן סעדון, מנהלי אגפים בעירייה , נציג תחנת המשטרה, נציג משרד החינוך וישיבה בדלתיים סגורות
פנייה ליו"ר הועדה: טופס פניה לשמוליק כהן
ועדה לשימור אתרים
יו"ר - חיים ביבס. שמעון גואטה - מ"מ יו"ר הועדה
חברי הועדה: הילה בן אליעזר ואיתי אלמוג בר
פנייה ליו"ר הועדה: טופס פניה לשמעון גואטה

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000