מכרזים

11/07/2019 ח' תמוז תשע"ט

לרשותכם מידע אודות מכרזי קבלנים וספקים בעיריית מודיעין מכבים רעות, עמותת סחלבים, מינהלת אופק והחברה הכלכלית למודיעין. המידע מתפרסם כאן באתר מפתיחתו ופרסומו ועד סיום המכרז.

המבקש להשתתף במכרזי העירייה, חייב לרכוש / לקבל ללא עלות (לפי הנחית העירייה בנושא בעת פרסומו של כל מכרז ומכרז לפני העניין) את חוברת מסמכי המכרז בעירייה. יש להגיש אך ורק את החוברת והמעטפה המקוריות אותן ניתן יהיה לרכוש/ לקבל בעירייה, על פי המפורסם במודעת המכרז.

עיון במסמכי המכרז: ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, בתיאום מראש, וכן לעיין בעיקרי מסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה.
בכל מקרה בו יתעורר ספק באשר לתוכן הדברים, הרינו להדגיש כי המסמך הקובע הינו הנוסח המקורי של המכרז המפורסם כאן באתר ו/או במחלקת מכרזים והתקשרויות.

לתשומת לבכם: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

לחצו כאן לעמוד דרושים

מכרזי העירייה

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 500 ₪ (אשר לא יוחזרו), החל מיום 14.7.19 בשעה 9:00 בגזברות העירייה, טלפון 08-9726110 / 08-9726275.

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע בגזברות העירייה בימים א'-ה' בשעות 09:00-15:00, למעט בתאריכים 25.7.19 ו – 1.8.19, בהם תהיה העירייה סגורה.

ישיבת הבהרות וכנס מציעים יתקיימו ביום 28.7.19 בשעה 12:00 בחדר ישיבות קומה 2 בבניין העירייה ברחוב תלתן 1 מודיעין.

ההשתתפות בישיבה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

מועד אחרון להגשת ההצעות 6.8.19 עד שעה 12:00 במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות.

לחצו כאן למסמכי המכרז
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 400 ₪ (אשר לא יוחזרו), החל מיום 14.7.19 בשעה 9:00 בגזברות העירייה, טלפון 08-9726110 / 08-9726275.

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע בגזברות העירייה בימים א'-ה' בשעות 09:00-15:00, למעט בתאריכים 25.7.18, ו-1.8.19, בהם תהיה העירייה סגורה.

ישיבת הבהרות וכנס מציעים יתקיימו ביום 24.7.19 בשעה 12:00 בחדר ישיבות קומה 2 בבניין העירייה ברחוב תלתן 1 מודיעין.

ההשתתפות בישיבה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

מועד אחרון להגשת ההצעות 4.8.19 עד שעה 12:00 במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות.

לחצו כאן למסמכי המכרז
עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת להציע הצעות לתכנון וביצוע תוספות בניה לבתי כנסת קיימים בשכונת הכרמים בעיר מודיעין-מכבים-רעות

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 1,500 ₪ (אשר לא יוחזרו), בגזברות העירייה, טלפון
08-9726110 / 08-9726275.

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע בגזברות העירייה בימים א'-ה' בשעות 09:00-15:00.

ישיבת הבהרות וכנס מציעים יתקיימו ביום 4.7.19 בשעה 9:30. הישיבה תתקיים בחדר הישיבות בבניין העירייה ברחוב תלתן 1, מודיעין.

ההשתתפות בישיבה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

מועד אחרון להגשת ההצעות: 23.7.19 עד השעה 12:00 במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח והתקשרויות.


לחצו כאן למסמכי המכרז

עמותת סחלבים

סחלבים - העמותה העירונית למתנ"ס מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת להגיש בקשות להיכלל במאגר מפעילים לחוגים בצהרונים

מטרת הפרסום: הקמת מאגר מפעילים, אשר יפעילו חוגים בצהרונים עבור סחלבים.

את טופס הבקשה בצירוף המסמכים המפורטים יש לשלוח באמצעות המייל : inbals@modiin.matnasim.co.il

מועד אחרון להגשת בקשה: 25/7/19 שעה 15:00.

פרטים נוספים ניתן לקבל באגף לגיל הרך בטל`: 054-2951712 (ענבל סירי)

לעיון במסמכי הקול קורא לחצו כאן

מנהלת אופק

מכרז פומבי מס' 03/2019

קבלת זיכיון

מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ מזמינה בזה הצעות להתקשר בהסכם לקבלת זיכיון להפעלת בית קפה חלבי / מסעדה אסייתית / גלידריה / בר משקאות טבעיים / בר משקאות במרכז העסקים הראשי העירוני החדש בעיר מודיעין מכבים רעות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 4, בניין ליגד 2, קומה 1- מודיעין מכבים רעות, החל מיום א' ה-07.07.2019 תמורת 630 ₪ בתוספת מע"מ כחוק אשר לא יוחזרו. התשלום יבוצע בשיק בלבד של החברה הרוכשת ו/או העוסק.

בעת רכישת מסמכי המכרז ימסור הרוכש את פרטי רוכש המכרז, כתובתו, מספרי טלפון ופקס וכן את שם הגורם המטפל אצל הרוכש לצורך מסירת הודעות בעניין המכרז.

משרדי מנהלת אופק פתוחים בימים א' - ה' בין השעות 16:00 - 08:30. טל' - 08-9955655, פקס - 08-9955544.

ישיבת הבהרות תיערך ביום ה' ה-18.07.2019 בשעה 14:00 במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 4, בניין ליגד 2, קומה 1- בעיר מודיעין מכבים רעות. חלה חובת השתתפות בישיבת ההבהרות.

את מעטפות המכרז ובהן ההצעות, הערבות וכל המסמכים הנדרשים יש להניח בתיבת ההצעות, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים בכתובת הנ"ל, החל מיום א' ה-21.07.2019 בין השעות 16:00 - 08:30.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ב' ה-05.08.2019 בשעה 13:30.

לחצו כאן למסמכי מכרז 3/2019 לקבלת זיכיון

צור קשר- מנהלת ביטוח והתקשרויות

שםתפקידטלפוןפקספניה
עו"ד כנרת שרגא-שרון מנהלת ביטוח והתקשרויות08-972611008-9268893טופס פניה לעו"ד כנרת שרגא-שרון
מירי קסיסמזכירת ביטוח והתקשרויות08-972611008-9268893טופס פניה למירי קסיס
דפנה בכר-זהבימזכירת ביטוח והתקשרויות08-972625008-9268893טופס פניה לדפנה בכר-זהבי
עליזה רביבומזכירת ביטוח והתקשרויות08-972627508-9268893טופס פניה לעליזה רביבו

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000