מכרזים

22/03/2017 כ"ד אדר תשע"ז
 

לחצו כאן לעמוד דרושים

ביצוע אספקה והתקנת מעליות בבתי הספר חוט השני ושבטי ישראל

מכרז פומבי מס' 6/17

עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת הצעות לביצוע אספקה והתקנת מעליות בבתי הספר חוט השני ושבטי ישראל עבור עיריית מודיעין מכבים רעות

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 2,000 ₪ (אשר לא יוחזרו), החל מיום 12.3.17 בשעה 9:00 בגזברות העירייה, טלפון 08-9726110. כן ניתן לעיין באתר האינטרנט של העירייה כאן בקישור.

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע בגזברות העירייה בימים א'-ה' בשעות 9:00 – 15:00 (פרט ליום א' 12.3.17 בין השעות 9:00 - 13:00).

ישיבת הבהרות וכנס מציעים יתקיימו ביום 21.3.17 בשעה 11:00, בחדר הישיבות הסמוך ללשכת ראש העיר בקומה 1 בבניין העירייה, רח' תלתן 1.

ההשתתפות בישיבה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

מועד אחרון להגשת ההצעות 30.3.17 עד שעה 12:00 במסירה אישית בלבד, במח' התקשרויות וביטוח.

לחצו כאן – לצפייה במסמכי המכרז

הקמת מאגר משגיחי כשרות

עיריית מודיעין מכבים רעות

עיריית מודיעין מכבים רעות מקימה מאגר משגיחי כשרות

מאגר זה ישמש את מחלקת הדת של עיריית מודיעין מכבים רעות לשיבוץ משגיחים
בעסקים שיפנו אל עיריית מודיעין מכבים רעות לצורך קבלת משגיח כשרות.
כניסה לרשימת המאגר מחייבת אישור וועדת בחינה עירונית

משגיח המעוניין להיכנס למאגר המשגיחים עליו למלא שאלון מועמד למשגיח.
את השאלון ניתן לקבל במשרדי מחלקת הדת של עיריית מודיעין מכבים רעות.

התנאים הנדרשים למשגיחי כשרות:
המועמד מעל גיל 21.
אישור הסמכה למשגיח מהרבנות הראשית/כושר רב שכונה או רב ישוב.

אין העירייה מתחייבת לספק עבודה למשגיח.

לשאלות ובירורים ניתן לפנות למחלקת דת בעירית מודיעין מכבים רעות בטלפון 08-9726170
הקמת מאגר מתכנני תנועה

עיריית מודיעין מכבים רעות

עיריית מודיעין מכבים רעות מקימה מאגר מתכנני תנועה

מאגר זה ישמש את אגף הנדסה של עיריית מודיעין מכבים רעות לביצוע עבודות תכנון.

כניסה לרשימת המאגר מחייבת הגשת קורות חיים וניסיון תעסוקתי.

תנאי סף למתכנני תנועה: 10 שנות ניסיון.

אין העירייה מתחייבת לספק עבודה למתכנני התנועה.

קורות חיים וניסיון תעסוקתי יש לשלוח לאגף הנדסה בעירייה
חני ספקטור מכלוף, מנהלת לשכת מהנדס העיר במייל hani@modiin.muni.il


צור קשר- מנהלת ביטוח והתקשרויות

שםתפקידטלפוןפקספניה
עו"ד כנרת שרגא-שרון מנהלת ביטוח והתקשרויות08-972611008-9268893טופס פניה לעו"ד כנרת שרגא-שרון
מירי קסיסמזכירת ביטוח והתקשרויות08-972611008-9268893טופס פניה למירי קסיס
דפנה בכר-זהבימזכירת ביטוח והתקשרויות08-972625008-9268893טופס פניה לדפנה בכר-זהבי


חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000