מכרזים

28/06/2017 ד' תמוז תשע"ז
 

לחצו כאן לעמוד דרושים

השכרת והפעלת גני ילדים בעיר מודיעין מכבים רעות

מכרז פומבי מס' 10/17

עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת להציע הצעות
מכרז פומבי 10/17 להשכרת והפעלת גני ילדים בעיר מודיעין מכבים רעות


את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 500 ₪ (אשר לא יוחזרו), החל מיום 18.6.17 בשעה 9:00 בגזברות העירייה, טלפון 9726275 ו/או 08-9726110 כן ניתן לעיין באתר האינטרנט של העירייה כאן בקישור

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע בגזברות העירייה בימים א'-ה' בשעות 09:00-15:00.
ישיבת הבהרות וכנס מציעים יתקיימו ביום2.7.17 בשעה 9:00. היציאה לסיור הנה מלובי בניין העירייה ברחוב תלתן 1, מודיעין.

ההשתתפות בישיבה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

מועד אחרון להגשת ההצעות 9.7.17 עד שעה 12:00 במסירה אישית בלבד, במח' התקשרויות וביטוח.

לחצו כאן – לצפייה במסמכי המכרז
רכישת מבנה שירותים יביל מבית הספר משואות נריה

מכרז פומבי מס' 11/17

עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת להציע הצעות
מכרז פומבי 11/17 לרכישת מבנה שירותים יביל מבית הספר משואות נריה


את מסמכי המכרז ניתן לקבל החל מיום 18.6.17 בשעות 9:00-15:00 במחלקת התקשרויות וביטוח, טלפון 08-9726275 ו/או 08-9726110 כן ניתן לעיין באתר האינטרנט של העירייה כאן בקישור

ישיבת הבהרות וכנס מציעים יתקיימו ביום 21.6.17 בשעה 12:30 בכניסה לבית הספר משואות נריה, רחוב נחל צלמון 23 מודיעין.

אין חובת השתתפות בישיבה ורשאים להשתתף במכרז גם מציעים שלא ישתתפו בישיבה.

מועד אחרון להגשת ההצעות 28.6.17 עד שעה 12:00 במסירה אישית בלבד, במח' התקשרויות וביטוח.

לחצו כאן – לצפייה במסמכי המכרז

מענה לשאלות הבהרה
הקמת מאגר משגיחי כשרות

עיריית מודיעין מכבים רעות

עיריית מודיעין מכבים רעות מקימה מאגר משגיחי כשרות

מאגר זה ישמש את מחלקת הדת של עיריית מודיעין מכבים רעות לשיבוץ משגיחים
בעסקים שיפנו אל עיריית מודיעין מכבים רעות לצורך קבלת משגיח כשרות.
כניסה לרשימת המאגר מחייבת אישור וועדת בחינה עירונית

משגיח המעוניין להיכנס למאגר המשגיחים עליו למלא שאלון מועמד למשגיח.
את השאלון ניתן לקבל במשרדי מחלקת הדת של עיריית מודיעין מכבים רעות.

התנאים הנדרשים למשגיחי כשרות:
המועמד מעל גיל 21.
אישור הסמכה למשגיח מהרבנות הראשית/כושר רב שכונה או רב ישוב.

אין העירייה מתחייבת לספק עבודה למשגיח.

לשאלות ובירורים ניתן לפנות למחלקת דת בעירית מודיעין מכבים רעות בטלפון 08-9726170
הקמת מאגר מתכנני תנועה

עיריית מודיעין מכבים רעות

עיריית מודיעין מכבים רעות מקימה מאגר מתכנני תנועה

מאגר זה ישמש את אגף הנדסה של עיריית מודיעין מכבים רעות לביצוע עבודות תכנון.

כניסה לרשימת המאגר מחייבת הגשת קורות חיים וניסיון תעסוקתי.

תנאי סף למתכנני תנועה: 10 שנות ניסיון.

אין העירייה מתחייבת לספק עבודה למתכנני התנועה.

קורות חיים וניסיון תעסוקתי יש לשלוח לאגף הנדסה בעירייה
חני ספקטור מכלוף, מנהלת לשכת מהנדס העיר במייל hani@modiin.muni.il
מכונות אוטומטיות לממכר שתיה קרה וחטיפים באולמות הספורט

מכרז פומבי 03/17

עמותת סחלבים – העמותה העירונית למתנ"ס מודיעין מכבים רעות
מזמינה בזאת להציע הצעות לקבלת זיכיון אספקה, הצבה, הפעלה ואחזקה
של מכונות אוטומטיות לממכר שתיה קרה וחטיפים באולמות הספורט אשר בחזקת העמותה


את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 500 ₪ (אשר לא יוחזרו), החל מיום 21.6.17 בשעה 9:00 במשרדי הנהלת העמותה, טלפון 08-9702210 (שלוחה 113) ניתן לעיין במסמכים כאן בקישור

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע במשרדי הנהלת העמותה (מזכירות) בימים א'-ה' בשעות 09:00-15:00.
ישיבת הבהרות וכנס מציעים יתקיימו ביום 3.7.17 בשעה 15:00.

ההשתתפות בישיבה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

מועד אחרון להגשת ההצעות 12.7.17 עד שעה 12:00 במסירה אישית בלבד, במשרדי הנהלת העמותה (מזכירות).

לחצו כאן לצפייה במסמכי המכרז
אספקת ארוחות למסגרות העמותה בעיר מודיעין מכבים רעות

מכרז פומבי 02/17

עמותת סחלבים – העמותה העירונית למתנ"ס מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת להציע הצעות
לאספקת ארוחות למסגרות העמותה בעיר מודיעין מכבים רעות


את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 1,000 ₪ (אשר לא יוחזרו), החל מיום 21.6.17 בשעה 9:00 במשרדי הנהלת העמותה, טלפון 08-9702210 (שלוחה 113) ניתן לעיין במסמכים כאן בקישור

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע במשרדי הנהלת העמותה (מזכירות) בימים א'-ה' בשעות 09:00-15:00.
ישיבת הבהרות וכנס מציעים יתקיימו ביום 3.7.17 בשעה 14:300.
ההשתתפות בישיבה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

מועד אחרון להגשת ההצעות 12.7.17 עד שעה 12:00 במסירה אישית בלבד, במשרדי הנהלת העמותה (מזכירות).

לחצו כאן לצפייה במסמכי המכרז

נספח ח' 1

נספח ח' 2


צור קשר- מנהלת ביטוח והתקשרויות

שםתפקידטלפוןפקספניה
עו"ד כנרת שרגא-שרון מנהלת ביטוח והתקשרויות08-972611008-9268893טופס פניה לעו"ד כנרת שרגא-שרון
מירי קסיסמזכירת ביטוח והתקשרויות08-972611008-9268893טופס פניה למירי קסיס
דפנה בכר-זהבימזכירת ביטוח והתקשרויות08-972625008-9268893טופס פניה לדפנה בכר-זהבי
עליזה רביבומזכירת ביטוח והתקשרויות08-972627508-9268893טופס פניה לעליזה רביבו


חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000