מכרזים

08/08/2018 כ"ז אב תשע"ח

לרשותכם מידע אודות מכרזי קבלנים וספקים בעיריית מודיעין מכבים רעות, עמותת סחלבים, מינהלת אופק והחברה הכלכלית למודיעין. המידע מתפרסם כאן באתר מפתיחתו ופרסומו ועד סיום המכרז.

המבקש להשתתף במכרזי העירייה, חייב לרכוש / לקבל ללא עלות (לפי הנחית העירייה בנושא בעת פרסומו של כל מכרז ומכרז לפני העניין) את חוברת מסמכי המכרז בעירייה. יש להגיש אך ורק את החוברת והמעטפה המקוריות אותן ניתן יהיה לרכוש/ לקבל בעירייה, על פי המפורסם במודעת המכרז.

עיון במסמכי המכרז: ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, בתיאום מראש, וכן לעיין בעיקרי מסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה.
בכל מקרה בו יתעורר ספק באשר לתוכן הדברים, הרינו להדגיש כי המסמך הקובע הינו הנוסח המקורי של המכרז המפורסם כאן באתר ו/או במחלקת מכרזים והתקשרויות.

לתשומת לבכם: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

לחצו כאן לעמוד דרושים

הקמת מאגר משגיחי כשרות

עיריית מודיעין מכבים רעות

עיריית מודיעין מכבים רעות מקימה מאגר משגיחי כשרות

מאגר זה ישמש את מחלקת הדת של עיריית מודיעין מכבים רעות לשיבוץ משגיחים
בעסקים שיפנו אל עיריית מודיעין מכבים רעות לצורך קבלת משגיח כשרות.
כניסה לרשימת המאגר מחייבת אישור וועדת בחינה עירונית

משגיח המעוניין להיכנס למאגר המשגיחים עליו למלא שאלון מועמד למשגיח.
את השאלון ניתן לקבל במשרדי מחלקת הדת של עיריית מודיעין מכבים רעות.

התנאים הנדרשים למשגיחי כשרות:
המועמד מעל גיל 21.
אישור הסמכה למשגיח מהרבנות הראשית/כושר רב שכונה או רב ישוב.

אין העירייה מתחייבת לספק עבודה למשגיח.

לשאלות ובירורים ניתן לפנות למחלקת דת בעירית מודיעין מכבים רעות בטלפון 08-9726170
עמותת סחלבים העמותה העירונית למתנ"ס מודיעין מכבים רעות (להלן: "העמותה") מזמינה להגיש הצעות במסגרת קול קורא מס` 06/18 לקיום הרקדת ריקודי עם בהיכל השבטים בעיר מודיעין מכבים רעות

מטרת הפרסום: קבלת הצעות להשכרת היכל ספורט השבטים (בוכמן) שברח` יצחק רבין מול בית מס` 23 בעיר מודיעין מכבים רעות בימי ראשון בין השעות 20:00-01:00, לצורך קיום הרקדת ריקודי עם, לתקופה שתחל מיום חתימת ההסכם ועד ל- 31/8/19 (להלן: "הפעילות") וזאת בתנאים כמפורט בהסכם ההתקשרות המצורף למסמכי הקול קורא.

על המשתתפים בקול קורא להגיש את הצעתם (להלן: "ההצעה") על גבי טפסים המיועדים לכך, במעטפה סגורה המיועדת לכך, במסירה אישית למזכירות מחלקת הספורט באולם הפרחים ברח` דם המכבים 2, מודיעין לא יאוחר מיום 19/8/18 בשעה 16:00

לחצו כאן לפרסום המלא ולמסמכי הקול קורא

יש לציין את מספר הקול קורא
לא ייבחנו פניות שאינן כוללות את כל מסמכי הקול קורא והאישורים הנדרשים
מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ מזמינה בזה הצעות להתקשר בהסכם לקבלת זיכיון להפעלת מסעדה/בית קפה במבנה הרב תכליתי בעיר מודיעין מכבים רעות.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 4, בניין ליגד 2, קומה 1- מודיעין 7177871, טל. 08-9955655, פקס 08-995554 החל מיום ב' 23.7.2018 תמורת 2,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק אשר לא יוחזרו. התשלום יבוצע בשיק בלבד של החברה הרוכשת ו/או העוסק.

בעת רכישת מסמכי המכרז ימסור הרוכש את פרטי רוכש המכרז, כתובתו, מספרי טלפון ופקס וכן את שם הגורם המטפל אצל הרוכש לצורך מסירת הודעות בעניין המכרז.

משרדי מנהלת אופק פתוחים בימים א' - ה' בין השעות 16:00 - 08:30.

ישיבת הבהרות תיערך ביום ד' ה- 1.8.2018 בשעה 14:00 בחדר הישיבות של עיריית מודיעין מכבים רעות ברחוב תלתן 1, קומה 2 בעיר מודיעין-מכבים-רעות. חלה חובת השתתפות בישיבת ההבהרות. סיור יתקיים באתר בתום ישיבת ההבהרות.

את מעטפות המכרז ובהן ההצעות, הערבות וכל המסמכים הנדרשים יש להניח בתיבת ההצעות, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים בכתובת הנ"ל, החל מיום ה' ה – 2.8.2018 בין השעות 16:00 - 08:30.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ב' ה- 27.8.2018 בשעה 15:00.

לחצו כאן למסמכי המכרז

צור קשר- מנהלת ביטוח והתקשרויות

שםתפקידטלפוןפקספניה
עו"ד כנרת שרגא-שרון מנהלת ביטוח והתקשרויות08-972611008-9268893טופס פניה לעו"ד כנרת שרגא-שרון
מירי קסיסמזכירת ביטוח והתקשרויות08-972611008-9268893טופס פניה למירי קסיס
דפנה בכר-זהבימזכירת ביטוח והתקשרויות08-972625008-9268893טופס פניה לדפנה בכר-זהבי
עליזה רביבומזכירת ביטוח והתקשרויות08-972627508-9268893טופס פניה לעליזה רביבו

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000