מכרזים

21/05/2019 ט"ז אייר תשע"ט

לרשותכם מידע אודות מכרזי קבלנים וספקים בעיריית מודיעין מכבים רעות, עמותת סחלבים, מינהלת אופק והחברה הכלכלית למודיעין. המידע מתפרסם כאן באתר מפתיחתו ופרסומו ועד סיום המכרז.

המבקש להשתתף במכרזי העירייה, חייב לרכוש / לקבל ללא עלות (לפי הנחית העירייה בנושא בעת פרסומו של כל מכרז ומכרז לפני העניין) את חוברת מסמכי המכרז בעירייה. יש להגיש אך ורק את החוברת והמעטפה המקוריות אותן ניתן יהיה לרכוש/ לקבל בעירייה, על פי המפורסם במודעת המכרז.

עיון במסמכי המכרז: ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום, בתיאום מראש, וכן לעיין בעיקרי מסמכי המכרז באתר האינטרנט של העירייה.
בכל מקרה בו יתעורר ספק באשר לתוכן הדברים, הרינו להדגיש כי המסמך הקובע הינו הנוסח המקורי של המכרז המפורסם כאן באתר ו/או במחלקת מכרזים והתקשרויות.

לתשומת לבכם: המידע מוגש כשירות לציבור ולא יוכל לשמש עילה לתביעה כלשהי.

לחצו כאן לעמוד דרושים

עיריית מודיעין מכבים רעות מבקשת העירייה לקבל מידע בנושא טכנולוגיות ומתודולוגיות התקשרות של העירייה לשם מתן זיכיונות ו/או רכישה לעמדות טעינה לרכבים חשמליים בשטחים ציבוריים ברחבי העיר מודיעין מכבים רעות.

המידע המבוקש צריך להתייחס לעמדות אשר הוגדרו במסגרת הקולות קורא של משרד האנרגיה 114/18, כמפורט במסמכי הבקשה.

יובהר כי הפנייה נועדה לקבלת מידע בלבד, ובעקבותיה תשקול העירייה את המשך פעולותיה בהתאם לשיקולים מקצועיים וענייניים, והפנייה אינה בבחינת בקשה לקבלת הצעות ואינה הליך מכרזי ואין בה כדי ליצור מחויבות כלשהי כלפי מי מהמשיבים לה.

על המעוניינים להשתתף להגיש את תשובתם באמצעות דואר אלקטרוני, למר מורן בן משה, לתיבת דוא"ל moran_bm@modiin.muni.il וזאת עד לא יאוחר מיום 27.5.19, בשעה 12:00.

לחצו כאן למסמכי הבקשה
עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת להציע הצעות לאספקת מערכות ממוחשבות לשמירה על חוקי העזר העירוניים ובכללם הפיקוח העירוני והחניה בעיר מודיעין מכבים רעות

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 2,000 ₪ (אשר לא יוחזרו), החל מיום 5.5.2019 בשעה 9:00 בגזברות העירייה, טלפון 08-9726110/6275.

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע בגזברות העירייה בימים א'-ה' בשעות 09:00-15:00. לתשומת ליבכם: משרדי העירייה יהיו סגורים בתאריך 8.5.19 החל מהשעה 13:00 ובתאריך 9.5.19 (כל היום).

יצוין כי לא תתקיים ישיבת הבהרות ואולם ניתן להגיש שאלות הבהרה בדרכים המפורטות במכרז וזאת עד לא יאוחר מיום 15.5.19 בשעה 12:00, באמצעות משלוח פקס' המיועד אל מנהלת מח' ביטוח, תביעות, מכרזים והתקשרויות, עו"ד כנרת שרגא-שרון פקס' מס' 08-9268893, או בדואר אלקטרוני: kkinneret@modiin.muni.il תוך ציון שמו של המציע ומספר הפקס' או כתובת למתן תשובה.

יודגש כי באחריותו של שולח שאלות ההבהרה לוודא כי השאלות הגיעו לידיה עו"ד כנרת שרגא-שרון.

מועד אחרון להגשת ההצעות אשר היה קבוע ליום 26.5.19 עד השעה 12:00 – נדחה. הודעה על מועד חדש תפורסם באתר העירייה בימים הקרובים.

יודגש כי הבהרות ושינויים בנושא המכרז יפורסמו מעת לעת באתר העירייה ובאחריות המשתתפים לעקוב אחר הפרסומים באתר העירייה בנושא וזאת עד למועד האחרון להגשת הצעות.


הודעה על דחיית מועד הגשה

לחצו כאן לצפייה במסמכי המכרז
את ההצעות יש להגיש עד ליום 23.5.19 במסירה אישית במעטפה סגורה למנהל אגף תרבות בעירייה או מי שיוסמך לכך מטעמו, במשרדי אגף תרבות ברח' עמק דותן 49 במרכז הרב תחומי בין הימים א'-ה', בשעות 10:00-15:00.

מידע ובירור נוסף בנושא הפנייה ניתן לקבל אצל מנהל אגף תרבות מר אלון שמידט, בטלפון 08-9726173 או 9726176-‏08

לחצו כאן למסמך ההצעה המלא של הקול קורא

צור קשר- מנהלת ביטוח והתקשרויות

שםתפקידטלפוןפקספניה
עו"ד כנרת שרגא-שרון מנהלת ביטוח והתקשרויות08-972611008-9268893טופס פניה לעו"ד כנרת שרגא-שרון
מירי קסיסמזכירת ביטוח והתקשרויות08-972611008-9268893טופס פניה למירי קסיס
דפנה בכר-זהבימזכירת ביטוח והתקשרויות08-972625008-9268893טופס פניה לדפנה בכר-זהבי
עליזה רביבומזכירת ביטוח והתקשרויות08-972627508-9268893טופס פניה לעליזה רביבו

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000