מכרזים

22/08/2017 ל' אב תשע"ז

לחצו כאן לעמוד דרושים

רכישת מבנה יביל ממתחם הקרוואנים בדם המכבים בכניסה לעיר מודיעין מכבים רעות

מכרז פומבי מס' 18/17

עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת הצעות מכרז פומבי מס' 18/17 לרכישת מבנה יביל ממתחם הקרוואנים בדם המכבים בכניסה לעיר מודיעין מכבים רעות

את מסמכי המכרז ניתן לקבל ללא תמורה החל מיום א', 20.8.17 בשעה 9:00 במחלקת ביטוח והתקשרויות, ברחוב תלתן 1, קומת קרקע, טלפון 08-9726110 וכאן באתר

מציעים אשר מעוניינים לראות את המבנה רשאים לסייר בשטח, ברח' דם המכבים כמפורט במסמכי המכרז.
כמו כן ניתן לפנות בכתב למחלקת ביטוח והתקשרויות בעירייה, עד לא יאוחר מיום 28.8.17 בשעה 12:00 בבקשה לקיים סיור בשטח במעמד נציג העירייה.

ההשתתפות בסיור בשטח אינה חובה ואינה מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

מועד אחרון להגשת ההצעות 7.9.17 עד שעה 12:00 במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח והתקשרויות.

לחצו כאן – לצפייה במסמכי המכרז
רכישת מזגנים מושבתים מעיריית מודיעין מכבים רעות

מכרז פומבי מס' 19/17

עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת הצעות מכרז פומבי מס' 19/17 לרכישת מזגנים מושבתים מעיריית מודיעין מכבים רעות

את מסמכי המכרז ניתן לקבל ללא תמורה החל מיום א', 20.8.17 בשעה 9:00 במחלקת ביטוח והתקשרויות, ברחוב תלתן 1, קומת קרקע, טלפון 08-9726110 וכאן באתר

מציעים אשר מעוניינים לראות את המזגנים רשאים לפנות לגב' נטלי שם-טוב עד לא יאוחר מיום 28.8.17 ולתאם סיור בשטח, באמצעו טל' שמספרו: 08-6278950 כמפורט במסמכי המכרז.

כמו כן ניתן לפנות בכתב למחלקת ביטוח והתקשרויות בעירייה, עד לא יאוחר מיום 3.9.17 באמצעות פקס שמספרו 08-9268893 לצורך קבלת הבהרות אודות המכרז.

ההשתתפות בסיור בשטח אינה חובה ואינה מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

מועד אחרון להגשת ההצעות 7.9.17 עד שעה 12:00 במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח והתקשרויות.


לחצו כאן – לצפייה במסמכי המכרז
רכישת ציוד וריהוט משומשים מעיריית מודיעין מכבים רעות

מכרז פומבי מס' 20/17

עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת הצעות מכרז פומבי מס' 20/17 לרכישת ציוד וריהוט משומשים מעיריית מודיעין מכבים רעות

את מסמכי המכרז ניתן לקבל ללא תמורה החל מיום א', 20.8.17 בשעה 9:00 במחלקת ביטוח והתקשרויות, ברחוב תלתן 1, קומת קרקע, טלפון 08-9726110 וכאן באתר

מציעים אשר מעוניינים לראות את המזגנים רשאים לפנות לגב' מירב פרץ עד לא יאוחר מיום 28.8.17 ולתאם סיור בשטח, באמצעו טל' שמספרו: 08-9726163 כמפורט במסמכי המכרז.

כמו כן ניתן לפנות בכתב למחלקת ביטוח והתקשרויות בעירייה, עד לא יאוחר מיום 3.9.17 באמצעות פקס שמספרו 08-9268893 לצורך קבלת הבהרות אודות המכרז.

ההשתתפות בסיור בשטח אינה חובה ואינה מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

מועד אחרון להגשת ההצעות 7.9.17 עד שעה 12:00 במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח והתקשרויות


לחצו כאן – לצפייה במסמכי המכרז
הצעות לתכנון, ביצוע והתקנת מעלית לרבות תכנון ובניית מבואה ופיר, בפארק ענבה

מכרז פומבי מס' 12/17

עיריית מודיעין מכבים רעות מזמינה בזאת הצעות לתכנון, ביצוע והתקנת מעלית לרבות תכנון ובניית מבואה ופיר, בפארק ענבה בעיר מודיעין מכבים רעות

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בתמורה של 1,000 ₪ (אשר לא יוחזרו), החל מיום 30.7.17 בשעה 9:00 במחלקת ביטוח והתקשרויות, ברחוב תלתן 1, קומת קרקע, טלפון 08-9726110. כן ניתן לעיין במסמכי המכרז כאן באתר העירוני

את התשלום לרכישת המכרז ניתן לבצע בגזברות העירייה בימים: א'-ה' 09:00-15:00, למעט בתאריכים: 1.8.17, 3.8.17, 10.8.17, בהם תהיה העירייה סגורה.

ישיבת הבהרות תיערך בתאריך 8.8.17 בשעה 11:00, בחדר ישיבות הסמוך ללשכת ראש העיר, בבניין העירייה, קומה 2. ההשתתפות בישיבה הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

מועד אחרון להגשת ההצעות 30.8.17 בשעה 12:00 במסירה אישית בלבד, במח' ביטוח והתקשרויות.

לחצו כאן – לצפייה במסמכי המכרז
במסמכי הפנייה לקבלת הצעות מחיר ופרטים אודותיה ניתן לעיין כאן באתר.

מודגש כי בקשה זו אינה בגדר מכרז פומבי או הליך מחייב אחר ולכן אין לראות בפניה זו משום התחייבות כלשהי של העירייה להתקשרות.

ישיבת הבהרות וסיור יתקיימו ביום 28.8.17, בשעה 9:30, בחדר הישיבות הסמוך ללשכת ראש העיר, בבניין העירייה, רח' תלתן 1, מודיעין, בקומה 1.

יודגש כי השתתפות בישיבה – אינה חובה וניתן להגיש הצעות גם ללא השתתפות בסיור.

מציעים המעוניינים לקבל הבהרות יהיו רשאים לשלוח את שאלותיהם בכתב לפקס שמספרו: 08-9268893, לא יאוחר מיום 28.8.17 בשעה 14:00.

על המציעים המעוניינים להשתתף בהצעת מחיר זו לעקוב אחר הפרסומים באתר העירייה והבהרות אשר תפרסם העירייה באתר בנושא מעת לעת.

מועד אחרון להגשת הצעות 31.8.17 עד שעה 12:00, במסירה אישית בלבד, לידי הגב' עליזה רביבו, מחלקת ביטוח והתקשרויות בעירייה, רח' תלתן 1 מודיעין, קומת מרתף.

מסמכי הפנייה פומבית
במסמכי הקול קורא ופרטים אודותיו ניתן לעיין כאן באתר

מודגש כי בקשה זו אינה בגדר מכרז פומבי או הליך מחייב אחר ולכן אין לראות בפניה זו משום התחייבות כלשהי של העירייה להתקשרות.

בהתאם להחלטת העירייה המועד האחרון להגשת הצעות הוארך עד ליום 27.8.17 לא יאוחר מהשעה 12:00, במסירה אישית בלבד, למנהלת מחלקת ביטוח והתקשרויות בעירייה, רח' תלתן 1 מודיעין, קומת מרתף.

מסמכי הפנייה פומבית
הקמת מאגר משגיחי כשרות

עיריית מודיעין מכבים רעות

עיריית מודיעין מכבים רעות מקימה מאגר משגיחי כשרות

מאגר זה ישמש את מחלקת הדת של עיריית מודיעין מכבים רעות לשיבוץ משגיחים
בעסקים שיפנו אל עיריית מודיעין מכבים רעות לצורך קבלת משגיח כשרות.
כניסה לרשימת המאגר מחייבת אישור וועדת בחינה עירונית

משגיח המעוניין להיכנס למאגר המשגיחים עליו למלא שאלון מועמד למשגיח.
את השאלון ניתן לקבל במשרדי מחלקת הדת של עיריית מודיעין מכבים רעות.

התנאים הנדרשים למשגיחי כשרות:
המועמד מעל גיל 21.
אישור הסמכה למשגיח מהרבנות הראשית/כושר רב שכונה או רב ישוב.

אין העירייה מתחייבת לספק עבודה למשגיח.

לשאלות ובירורים ניתן לפנות למחלקת דת בעירית מודיעין מכבים רעות בטלפון 08-9726170
הקמת מאגר מתכנני תנועה

עיריית מודיעין מכבים רעות

עיריית מודיעין מכבים רעות מקימה מאגר מתכנני תנועה

מאגר זה ישמש את אגף הנדסה של עיריית מודיעין מכבים רעות לביצוע עבודות תכנון.

כניסה לרשימת המאגר מחייבת הגשת קורות חיים וניסיון תעסוקתי.

תנאי סף למתכנני תנועה: 10 שנות ניסיון.

אין העירייה מתחייבת לספק עבודה למתכנני התנועה.

קורות חיים וניסיון תעסוקתי יש לשלוח לאגף הנדסה בעירייה
חני ספקטור מכלוף, מנהלת לשכת מהנדס העיר במייל hani@modiin.muni.il
מנהלת אופק - החברה לניהול ופיתוח אזורי תעסוקה ונכסים מודיעין מכבים רעות בע"מ מזמינה בזה הצעות להתקשר בהסכם לעבודות אספקה והתקנה של מתקני תאורה בטכנולוגיית LED ומערכת שליטה ובקרה בפארק ואדי ענבה
בעיר מודיעין מכבים רעות.


את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 2, בניין אטריום, קומה 3 מודיעין 7177871, טל. 08-9955655, פקס 08-9955544 החל מיום 20/08/2017 תמורת 2,000 ש"ח בתוספת מע"מ כחוק אשר לא יוחזרו. התשלום יבוצע בשיק בלבד של החברה הרוכשת ו/או העוסק.

בעת רכישת מסמכי המכרז ימסור הרוכש את פרטי רוכש המכרז, כתובתו, מספרי טלפון ופקס וכן את שם הגורם המטפל אצל הרוכש לצורך מסירת הודעות בעניין המכרז.

משרדי מנהלת אופק פתוחים בימים א' – ה' בין השעות 16:00 – 8:30.

ישיבת הבהרות תיערך ביום ד' ה- 30/08/2017 בשעה 15:00 במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים ברח' המעיין 2, בניין אטריום, קומה 3 בעיר מודיעין מכבים רעות. חלה חובת השתתפות בישיבת ההבהרות. סיור יתקיים באתר בתום ישיבת ההבהרות.

את מעטפות המכרז ובהן ההצעות, הערבות וכל המסמכים הנדרשים יש להניח בתיבת ההצעות, במשרדי מנהלת אופק אשר נמצאים בכתובת הנ"ל, החל מיום ה- 31/08/2017 בין השעות 16:00 – 8:30.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו יום ב' ה- 18/09/2017 בשעה 14:00.

לעיונכם רשימת הזוכים במכרזי העירייה השונים.

לחצו כאן לצפייה בפרוטוקולים של ועדת מכרזים

תוצאות זוכים במכרזים
מספר מכרזמהות המכרזשם הזוכה
01/02/2017לתכנון וביצוע בניית בית כנסת במגרש צ' 524 בשכונת הכרמים בעיר מודיעין מכבים רעותישראמרין ייצור מבנים 3000 בע"מ
01/06/2017לאספקת והתקנת מעלית בבית הספר חוט השני ושבי ישראלנעמן מעליות הרכבה ושיווק בע"מ
01/07/2017להפעלת מזנון בבית הספר עירוני ג'יערה ביטון
01/07/2017להפעלת מזנון בבית הספר עירוני ה'סקול מרקט בע"מ
01/08/2017לריסוס והדברת מזיקים ומכרסמיםא.ב.שרותי הדברה וחיטוי
01/10/2017לשכירות והפעלת גני ילדיםגל אוחיון וגלית מור
01/11/2017למכירת מבנה שירותים יביל מבית הספר משואות נריהי.א. גואטה

צור קשר- מנהלת ביטוח והתקשרויות

שםתפקידטלפוןפקספניה
עו"ד כנרת שרגא-שרון מנהלת ביטוח והתקשרויות08-972611008-9268893טופס פניה לעו"ד כנרת שרגא-שרון
מירי קסיסמזכירת ביטוח והתקשרויות08-972611008-9268893טופס פניה למירי קסיס
דפנה בכר-זהבימזכירת ביטוח והתקשרויות08-972625008-9268893טופס פניה לדפנה בכר-זהבי
עליזה רביבומזכירת ביטוח והתקשרויות08-972627508-9268893טופס פניה לעליזה רביבו

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000