מוכנות לשעת חירום בתחום המים

04/03/2019 כ"ז אדר תשע"ט

עיריית מודיעין מכבים רעות, בשיתוף תאגיד המים והביוב "מי מודיעין", עושים מאמצים ופעילות רבה בתחום הכנת העיר להתמודדות עם מצבי חירום שונים ומגוונים.

אחת מאפשרויות הפגיעה הינה במערכת המים והביוב.

מצבי החירום יכולים להתרחש בעיתות חירום כגון מלחמה, אך גם בעיתות רגיעה וללא התרעה מוקדמת ברעידות אדמה, או במקרים של פגיעות במערכת הולכת המים לבתי התושבים בהיקפים שונים (כפי שחווינו חלקנו במהלך שנת 2008-2009 ).

לשם כך, הגדירה המדינה מספר מצבי חירום בתחום המים.

במידה ויוכרז מצב חירום ע"י המדינה, תדעו מה משמעותו, כיצד נפגעה תשתית המים, וכיצד העירייה ותאגיד המים פועלים כדי לעמוד בדרישות המדינה לאספקת מים לתושבים.

***עדיף להיות מוכנים - שמרו בקבוקי מים בבתים***

על מנת להקטין את הלחץ בשעת חירום, ואת הצורך לצאת מהבית, אנו ממליצים לכל בית אב לרכוש ולשמור בביתו מנת מים בחישוב של 4 ליטר ליממה לנפש
(ברגיעה אין חובת שימוש במים מינרלים, מספיקים לשם כך מי ברז).

יש לרענן את המים בבקבוקים אחת ל-3 חודשים במים טריים, תוך שימוש במים לצרכי שתייה או שימוש אחר בבית.

במידה ונרכשו מים מינרלים יש לרעננם על פי הוראת היצרן וזמן התפוגה המופיע על הבקבוק.


תיאור מצבי החירום והטיפול בהם:


מצב חירום 3 - שיבושים באספקת המים

במצב זה צפויים קשיים באספקת המים עקב ירידת לחצים כתוצאה מפגיעה במערכת החשמל בעיר ומחוצה לה. נדגיש כי מערכת חלוקת המים תלויה באספקת חשמל סדירה.
על פי הנחיות המדינה, במצב זה תוגבל כמות המים לנפש ל-80 ליטר ליממה לכלל הצרכים.

תאגיד "מי מודיעין" ישלוט על ויסות המים ברחבי העיר כך שהפגיעה בשגרת היום לתושבים, תהיה קטנה ככל שניתן.

בבתי התושבים יתבטא הקושי בהפסקות מים לסירוגין, כדי לאפשר לכלל התושבים בעיר לקבל את מנת המים המגיעה להם.

כלל התושבים יונחו לצמצום השקיית גינות ,שטיפת כלי רכב ופעולות הצורכות כמויות מים רבות אך לא חיוניות בעיתות מצוקה.


מצב חירום 4 – לא יתאפשר שימוש במים מהצנרת בחלק משכונות העיר

במצב זה צפויה פגיעה בצנרת המוליכה מים לבתי התושבים בחלק משכונות העיר, ברמה שלא תאפשר זרימת מים בצנרת.

כמו כן יתכנו מצבים של חדירת מי ביוב לרשת המים עקב סמיכות צנרת, מצב אשר גם לא יאפשר שתיית מים דרך הצנרת עד לפתרון הבעיה.

על פי הנחיות המדינה, כמות המים שתסופק לתושב המנותק ממים במצב זה הינה 20 ליטר לנפש ליממה.

תאגיד "מי מודיעין " והעירייה, נערכו בשיתוף פעולה הדוק לחלוקת מים באזורים שנפגעו, באמצעות פריסת תחנות חלוקת מים. התחנות יפעלו על בסיס מיכלים ניידים אשר יפוזרו במתקנים וברחובות העיר על פי תכנון קבוע מראש.

מיכלי מים לשעת חירום
מיכלי מים לשעת חירום

התושבים יתבקשו לגשת לתחנה הקרובה אליהם, כדי לקבל מים במיכלי קיבול אותם יביאו מביתם, בנוסף למיכל שיקבלו בתחנת החלוקה.
מאחר ואיזור הניתוק אינו ידוע מראש, בוצע תכנון מפורט לפריסת תחנות חלוקת מים בכל חלקי העיר, כדי להתמודד באופן המיטבי עם כל תרחיש.

מצב חירום 5 – לא יתאפשר שימוש במים מהצנרת בכל העיר

מצב זה הינו החמור ביותר, ובמהלכו יתכן מצב בו יהיה צורך לחלק מים לכל העיר בו זמנית.

מצב זה יתכן עקב פגיעה רחבת היקף בתשתיות או לחילופין, חשש לזיהום מים משמעותי.

התאגיד והעירייה נערכו גם למצב זה, אשר במהלכו תחולק לכל תושב מנת מים של 4 ליטר ליממה לשתיה בלבד (כמות המים נקבעה ע"י המדינה ככמות מינימלית לשתיה בלבד לנפש).

במצב זה יחולקו לתושבים מים במיכלים בשיטה דומה לזו שפורטה במצב חירום 4, בתחנות חלוקה שייפרסו בכל רחבי העיר.

בנוסף, כדי להקטין את המצוקה ולאפשר חלוקה כנדרש, קיימת תוכנית לתגבור העיר ע"י מינהל המים בבקבוקי מים מינרלים אשר יחולקו ברשתות השיווק הגדולות.

חלוקת מים לאוכלוסיה בעלת צרכים מיוחדים (תל''מ)


על אוכלוסיה זו נמנים כל הכפופים לחוק סיעוד ובכללם מרותקי בית, נכים, עיוורים, מוגבלים ועוד המדווחים למחלקת רווחה בעירייה. המעקב והטיפול באוכלוסיה זו מבוצע לאורך ימות השנה על ידי אגף הרווחה בעירייה.

קיימת תוכנית משולבת לעירייה ולתאגיד, לפיה יקבל כל תושב הנמנה על אוכלוסיה זו את מנת המים המגיעה לו ישירות לביתו מידי יממה, או אחת לשלושה ימים במנה אחת.
המים יחולקו על ידי מערך מתנדבים עם כלי רכב, שיביאו את המים לבתי התושבים.

תאגיד המים והמוקד העירוני ישמחו לסייע ולהסביר כל אי בהירות הנובעת מקריאת מידע זה.

תחנות חלוקת מים לשעת חירום - מצב חירום 4

שכונת הכרמים

לחצו כאן למפה עם סימוני מיקומי תחנות החלוקה בכרמים


מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
ביה"ס הכרמיםכ-1 עמק חרוד 29 בסככה ליד הכניסה הראשית
ביה"ס האלהכ-2 גינת האלה 40 ברחבת דשא סינטטי בכניסה האחורית של ביה"ס
"הגג האדום"כ-3מאחורי תחנת דלק דור מול רח' אדר 5 במועדון המוסיקה מאחורי תחנת הדלק

שכונת הנביאים

לחצו כאן למפה עם סימוני מיקומי תחנות החלוקה במגינים


מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
בי"ס יחד (יסודי)מנ-4 עמק בית שאן 52 ברחבת הכניסה לביה"ס
דונה סנטרמנ-5שמואל הנביא מול בית מספר 9 ברחבת הכניסה לקופ"ח כללית
ביה"ס הדמוקרטימנ-6 משה דיין 1 ברחבת הכניסה בצידו האחורי (המערבי) של ביה"ס
בי"ס רמוןמנ-7 חיים ברלב 45 במגרש הספורט בכניסה האחורית של ביה"ס ברח' חיים לסקוב פינת חט' הצנחנים
תיכון מוטה גורמנ-8 מוטה גור 12 ברחבת הכניסה לביה"ס

שכונת אבני חן

לחצו כאן למפה עם סימוני מיקומי תחנות החלוקה באבני חן


מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
בי"ס ממ"ד דרכי יהודה א-9 יהלום 52ברחבת מדרכה צמוד לשער הכניסה
גן שעשועים מגדל ים א-10 מגדל ים בסככה מול רח' מגדל ים 3
מעון ויצו א-11 אחלמה 1 ברחבת החנייה של המעון ברח' אחלמה 1 ליד ארון חשמל
מרכז ספורט עירוני א-12עמק זבולון 5 ברחבת הכניסה לאולם הספורט החדש (המבנה המערבי ביותר במתחם) - עמק זבולון 5
בי"ס חוט השני א-13 שני 80 ברחבת המדרכה מחוץ לביה"ס צמוד למדרגות המובילות לשער ביה"ס

שכונת הפרחים

לחצו כאן למפה עם סימוני מיקומי תחנות החלוקה בפרחים


מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
תיכון עירוני א'פ-14דם המכבים 9 ברחבת הכניסה המקורה של ביה"ס
בי"ס עידניםפ-15תלתן 2 ברחבה מוצלת צמוד למגרש הכדורסל
ביה"ס היובלפ-16עמק איילון 34 ברחבת כורכר מוצלת ליד מגרש הכדורסל בצידו האחורי (מערבי) של ביה"ס

שכונת הנחלים

לחצו כאן למפה עם סימוני מיקומי תחנות החלוקה בנחלים


מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
תיכון עירוני ב' ע"ש רביןנ-17 נחל עיון 1 התחנה תמוקם ברחבת האמפי. כניסה מרח' עמק יזרעאל מול פארק "הדגים", דרך מגרשי החנייה.
מועדון נוער עמק דותןנ-18 עמק דותן 29 התחנה תמוקם ברחבת הכניסה
בי"ס דורותנ-19 גינת החולה 12 תחנה תמוקם ברחבה המערבית של ביה"ס. כניסה משער הולכי רגל מהגינה ממערב לביה"ס
מרכז שרבטנ-20 עמק החולה 32 התחנה תמוקם באחד משני מפרצי החנייה הצמודים לחניון
בי"ס נתיב זבולוןנ-21גינת החולה 52 התחנה תמוקם ברחבה האחורית בביה"ס. כניסה משער הולכי רגל מהגינה (שער אחורי) ממערב לביה"ס.
קניון עזריאלי -רחבת הירידיםנ-22 לב העיר 2 רחבת סככת הקשתות: בסככה הדרומית (השמאלית עם הפנים לקניון) בצד שקרוב לקניון.

שכונת משואה

לחצו כאן למפה עם סימוני מיקומי תחנות החלוקה במשואה


מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
רחבת הדשא נחל שורקמש-23 נחל שורקברחבה המרוצפת הצמודה לדשא מול בתים מס' 21-25.
חנייה רח' נחל אל עלמש-24נחל אל על 17 ברחבת החנייה ברחוב מול בית מס' 17
חניית גני ילדים נחל שורקמש-25 נחל שורק 56 במגרש החנייה של גני הילדים: שושן, שרק, שיטה, שקמה. החנייה נמצאת בכניסה לרח' נחל שורק מרח' מגדל הלבנון
אולפנה אורות מודיעיןמש-26 נחל צלמון 21 במגרש הכדורסל של האולפנה

שכונת השבטים

לחצו כאן למפה עם סימוני מיקומי תחנות החלוקה בשבטים


מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
בי"ס ניצנים ש-27 שד' יצחק רבין 32 ברחבה מוצלת במרכז ביה"ס. כניסה ממגרש החנייה מול בית מס' 24
בי"ס רעים ש-28 ראובן 6 ברחבת הכניסה מתחת לסככה
מגרש חנייהש-29 צומת נפתלי ובנימין במגרש החנייה בצומת הרחובות נפתלי ובנימין

שכונת מוריה

לחצו כאן למפה עם סימוני מיקומי תחנות החלוקה במוריה


מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
בי"ס ממד שבטי ישראלמר-30 אסתר המלכה 25ברחבת הכניסה לבניין ביה"ס
בי"ס אלוניםמר-31 שרה אימנו 59 ברחבה לפני הכניסה לבניין ביה"ס
רחבה ברח' מנחם בגיןמר-32 שד' מנחם בגין 106 מיד אחרי בית מס' 106 פנייה ימינה לכביש גישה קצר עד הרחבה

רעות

לחצו כאן למפה עם סימוני מיקומי תחנות החלוקה ברעות


מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
תיכון מעוף ברנקו וייסר-33 ערבי הנחל 51 במגרש הספורט של ביה"ס
בי"ס תיכון מורר-34 הדריםברחבה ליד אולם הספורט של ביה"ס ליד הכניסה האחורית מול מגרש החנייה של מרכז הספורט
בי"ס עמיתר-35 ניצן במגרש הספורט של ביה"ס מתחת לסככה. כניסה ממבוא רעות דרך שער כניסה ישירות למגרש
גני ילדים ברח' עומריםר-36 שד' עומרים ברחבת החנייה המרוצפת צמוד למקלט מס' 18. כניסה לחנייה מרח' עומרים לכביש גישה קצר.

מכבים

לחצו כאן למפה עם סימוני מיקומי תחנות החלוקה במכבים


מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
המרכז החינוכי העולמי (ביה"ס לאבטחה, משמר בתי המשפט)מכ-37 דרך ד"ר פלד ישראל ממוקם צמוד ממזרח למרכז המסחרי הישן. התחנה תמוקם מתחת לבניין בכניסה למוסד ושמאלה.
בי"ס מעוז המכביםמכ-38 דרך ד"ר פלד ישראל באמפי של ביה"ס מול הכניסה הראשית למבנה ביה"ס
חניית גני ילדיםמכ-39 רח' רכסים מכ-40 רכסים ברחבת החנייה

מרכז עינב (ישפרו)

לחצו כאן למפה עם סימון מיקום תחנת החלוקה בעינב


מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
חניית שופרסלע-40 שד' המלאכות 121 בקצה המזרחי של החניון ליד ההידרנטים

תחנות חלוקת מים לשעת חירום - מצב חירום 5

שכונת הכרמים

לחצו כאן למפה עם סימוני מיקומי תחנות החלוקה בכרמים


מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
ביה"ס הכרמיםכ-1 עמק חרוד 29 ברחבת דשא סינטטי מוצלת משמאל לכניסה הראשית. כניסה משער הכניסה הראשי של ביה"ס
ביה"ס האלהכ-2 גינת האלה 40 ברחבת דשא סינטטית בכניסה האחורית - מול בית מס' 46

שכונות הנביאים והמגינים

לחצו כאן למפה עם סימוני מיקומי תחנות החלוקה במגינים


מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
בי"ס יחד (יסודי)מנ-4 עמק בית שאן 52 ברחבת הכניסה לביה"ס
ביה"ס הדמוקרטימנ-6 משה דיין 1 ברחבת הכניסה בצידו האחורי (המערבי) של ביה"ס
תיכון מוטה גורמנ-8 מרדכי (מוטה) גור 12 ברחבת הכניסה לביה"ס

שכונת אבני חן

לחצו כאן למפה עם סימוני מיקומי תחנות החלוקה באבני חן


מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
בי"ס ממ"ד דרכי יהודה א-9 יהלום 52ברחבת מדרכה צמוד לשער הכניסה
מרכז ספורט עירוני א-12עמק זבולון 5 ברחבת הכניסה לאולם הספורט החדש (המבנה המערבי ביותר במתחם) - עמק זבולון 5
בי"ס חוט השני א-13 שני 80 ברחבת המדרכה מחוץ לביה"ס צמוד למדרגות המובילות לשער ביה"ס

שכונת הפרחים

לחצו כאן למפה עם סימוני מיקומי תחנות החלוקה בפרחים


מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
תיכון עירוני א'פ-14 דם המכבים 9 ברחבת הכניסה המקורה של ביה"ס
ביה"ס היובלפ-16עמק איילון 34 ברחבת כורכר מוצלת ליד מגרש הכדורסל בצידו האחורי (מערבי) של ביה"ס

שכונת הנחלים

לחצו כאן למפה עם סימוני מיקומי תחנות החלוקה בנחלים


מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
תיכון עירוני ב' ע"ש רביןנ-17 נחל עיון 1 ברחבת האמפי. כניסה מרח' עמק יזרעאל מול פארק "הדגים", דרך מגרשי החנייה.
בי"ס דורותנ-19 גינת החולה 12 ברחבה המערבית של ביה"ס. כניסה משער הולכי רגל מהגינה ממערב לביה"ס
קניון עזריאלי -רחבת הירידיםנ-22 לב העיר 2 רחבת סככת הקשתות: בסככה הדרומית (השמאלית עם הפנים לקניון)בצד שקרוב לקניון

שכונת משואה

לחצו כאן למפה עם סימוני מיקומי תחנות החלוקה במשואה


מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
חניית גני ילדים נחל שורקמש-25 נחל שורק 56 גני ילדים נחל שורק: במגרש החנייה של גני הילדים: שושן, שרק, שיטה, שקמה. החנייה נמצאת בכניסה לרח' נחל שורק מרח' מגדל הלבנון

שכונת השבטים

לחצו כאן למפה עם סימוני מיקומי תחנות החלוקה בשבטים


מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
בי"ס ניצניםש-27 שד' יצחק רבין 32 ברחבה מוצלת במרכז ביה"ס. כניסה ממגרש החנייה מול בית מס' 24
בי"ס רעיםש-28ראובן 6 ברחבת הכניסה מתחת לסככה

שכונת מוריה

לחצו כאן למפה עם סימוני מיקומי תחנות החלוקה במוריה


מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
בי"ס ממד שבטי ישראלמר-30 אסתר המלכה 25ברחבת הכניסה לבניין ביה"ס

רעות

לחצו כאן למפה עם סימוני מיקומי תחנות החלוקה ברעות


מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
תיכון מעוף ברנקו וייסר-33 ערבי הנחל 51 במגרש הספורט של ביה"ס
בי"ס תיכון מורר-34 הדריםברחבה ליד אולם הספורט של ביה"ס ליד הכניסה האחורית מול מגרש החנייה של מרכז הספורט

מכבים

לחצו כאן למפה עם סימוני מיקומי תחנות החלוקה במכבים


מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
בי"ס מעוז המכביםמכ-38 דרך ד"ר פלד ישראל באמפי של ביה"ס מול הכניסה הראשית למבנה ביה"ס

מרכז עינב (ישפרו)

לחצו כאן למפה עם סימון מיקום תחנת החלוקה בעינב


מיקוםמספר תחנהכתובתהערות
חניית שופרסל ע-40 שד' המלאכות 121 בקצה המזרחי של החניון ליד ההידרנטים
צור קשר
גורםטלפון
המוקד העירוני106
תאגיד מי מודיעין – שירות לקוחות1-800-300-420

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000