פרוטוקולים

10/10/2019 י"א תשרי תש"פ

שנת 2019

תאריךסוגפרוטוקול
26/06/2019סיכום ועדת שפ''עסיכום ועדת שפע יוני 2019
26/06/2019פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול ישיבת ועד הרובע
19/06/2019סיכום ועדת ביטחוןסיכום ועדת ביטחון יוני 2019
27/05/2019פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול ישיבת ועד הרובע
17/04/2019פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול ישיבת ועד הרובע
26/03/2019פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול ישיבת ועד הרובע
20/02/2019פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול ישיבת ועד הרובע
23/01/2019פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול ישיבת ועד הרובע

סיכום שנת 2018

סוגפרוטוקול
סיכומי הקדנציה וועד הרובע 2013 עד 2018סיכומי הקדנציה וועד הרובע 2013 עד 2018
סקר משרד ביטחון פנים ביטחון אישי במודיעין מכבים רעותסקר משרד ביטחון פנים ביטחון אישי במודיעין מכבים רעות
דוח התפרצויות לדירות שנים 2014 עד 2018דוח התפרצויות לדירות שנים 2014 עד 2018

שנת 2018

תאריךסוגפרוטוקול
26/12/2018פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול ישיבת ועד הרובע
03/12/2018פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול ישיבת ועד הרובע
24/10/2018פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול ישיבת ועד הרובע
12/09/2018פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול ישיבת ועד הרובע
20/06/2018פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול ישיבת ועד הרובע
23/05/2018פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול ישיבת ועד הרובע
25/04/2018פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול רובע מכבים רעות
21/03/2018פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול ישיבת ועד הרובע
21/02/2018פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול ישיבת ועד הרובע
24/01/2018פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול רובע מכבים רעות

שנת 2017

תאריךסוגפרוטוקול
20/12/2017פרוטוקול ישיבת ועד הרובע
22/11/2017פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול ישיבת ועד הרובע
27/09/2017פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול ישיבת ועד הרובע
21/06/2017פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול ישיבות וועדת הרובע
20/04/2017פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול ישיבות וועדת הרובע
05/04/2017פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול ישיבות וועדת הרובע
22/02/2017פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול ישיבות וועדת הרובע
18/01/2017פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול ישיבות וועדת הרובע
15/01/2017פרוטוקול ועדת שפ"עפרוטוקול ועדת שפ

שנת 2016

תאריךסוגפרוטוקול
21/12/2016פרוטוקול ישיבת ועד הרובע21/12/2016
23/11/2016פרוטוקול ישיבת ועד הרובע23/11/2016
30/08/2016פרוטוקול ישיבת ועד הרובע30/08/2016
30/06/2016פרוטוקול ישיבת ועד הרובעGlobalFiles/064220160905125601.pdf
31/05/2016פרוטוקול ישיבת ועד הרובע31/05/2016
20/04/2016פרוטוקול ישיבת ועד הרובע20/4/16
16/03/2016פרוטוקול ישיבת ועד הרובע16/3/16
16/01/2016פרוטוקול ישיבת ועד הרובע16/01/2016

שנת 2015

תאריךסוגפרוטוקול
23/12/2015פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול רובע מכבים רעות
25/11/2015פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול רובע מכבים רעות
21/10/2015פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול רובע מכבים רעות
19/08/2015פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול רובע מכבים רעות
22/07/2015פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול רובע מכבים רעות
24/06/2015פרוטוקול ישיבת ועד הרובעGlobalFiles/021020150810140257.pdf
27/05/2015פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול רובע מכבים רעות
18/03/2015פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול רובע מכבים רעות
18/02/2015פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול רובע מכבים רעות 18/02/2015
21/01/2015פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול רובע מכבים רעות 21/01/2015

שנת 2014

תאריךסוגפרוטוקול
17/12/2014פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול רובע מכבים רעות 17/12/2014
26/11/2014פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול רובע מכבים רעות 26/11/2014
22/10/2014פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול רובע מכבים רעות 22/10/2014
17/09/2014פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול רובע מכבים רעות 17/09/2014
23/07/2014פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול רובע מכבים רעות 23/07/2014
18/06/2014פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול רובע מכבים רעות 18/06/2014
21/05/2014פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול רובע מכבים רעות 21/05/20144
30/04/2014פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול רובע מכבים רעות 30/04/2014
19/03/2014פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול רובע מכבים רעות 19/03/2014
17/02/2014פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול רובע מכבים רעות 17/02/2014
22/01/2014פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול רובע מכבים רעות 22/01/2014

שנת 2013

תאריךסוגפרוטוקול
02/06/2013פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול רובע מכבים רעות 02/06/2013
05/05/2013פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול רובע מכבים רעות 05/05/2013
03/03/2013פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול רובע מכבים רעות 03/03/2013
03/02/2013פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול רובע מכבים רעות 03/02/2013

שנת 2012

תאריךסוגפרוטוקול
23/12/2012פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול רובע מכבים רעות 23/12/2012
18/11/2012פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול רובע מכבים רעות 18/11/2012
15/08/2012פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול רובע מכבים רעות 15/08/2012
01/07/2012פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול רובע מכבים רעות 01/07/2012
04/06/2012פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול רובע מכבים רעות 04/06/2012
06/05/2012פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול רובע מכבים רעות 06/05/2012
18/03/2012פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול ישיבת רובע מכבים רעות 18-03-2012
15/02/2012פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול רובע מכבים רעות
01/01/2012פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול רובע מכבים רעות

שנת 2011

תאריךסוגפרוטוקול
11/12/2011פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול ישיבת רובע מכבים רעות
06/11/2011פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול ישיבת רובע מכבים רעות
04/09/2011פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול ישיבת רובע מכבים רעות
03/07/2011פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול ישיבת רובע מכבים רעות
06/06/2011פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול ישיבת רובע מכבים רעות
13/03/2011פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול ישיבת רובע מכבים רעות
06/02/2011פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול ישיבת רובע מכבים רעות
05/01/2011פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול ישיבת רובע מכבים רעות

שנת 2010

תאריךסוגפרוטוקול
14/11/2010פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול ישיבת רובע מכבים רעות
17/10/2010פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול ישיבת רובע מכבים רעות
05/09/2010פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול ישיבת רובע מכבים רעות
03/10/2010פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול ישיבת רובע מכבים רעות
01/08/2010פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול ישיבת רובע מכבים רעות
03/01/2010פרוטוקול ישיבת ועד הרובעפרוטוקול ישיבת רובע מכבים

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000