מידע ורישום

11/09/2019 י"א אלול תשע"ט

מידע כללי ונהלי רישום

פתיחת הקורסים מותנית במספר מינימום של נרשמים.
הקתדרה שומרת לעצמה זכות לשנות את מועדי הקורסים.
התשלומים מתבצעים ללא ריבית בכרטיס אשראי או שיקים דחויים.
דמי הרישום לקורסי הקתדרה: 40 ₪ (מתוך שכר הלימוד) ישולמו במועד ההרשמה ולא יוחזרו גם במקרה של ביטול.
דמי הרישום לקורסים של מוסדות לימוד חיצוניים ישולמו במועד ההרשמה ולא יוחזרו גם במקרה של ביטול.
במקרה של ביטול ההרשמה לפני פתיחת הלימודים יחויב הלומד בדמי הרישום.
במקרה של ביטול ההרשמה לאחר המפגש הראשון יחויב הלומד בדמי הרישום וב- 10% משכר הלימוד.
לא יוחזר שכר לימוד לאחר המפגש השני בקורס.
במקרה של ביטול קורס ע”י הקתדרה- יוחזר שכר הלימוד במלואו.
אי השתתפות בלימודים מכל סיבה שהיא, אינה משחררת את הלומד מתשלום שכר הלימוד.
כל בקשה או הודעה על ביטול ההשתתפות חייבת להימסר בכתב בצירוף הקבלה המקורית על תשלום שכר הלימוד ו/או דמי הרישום ותידון לגופו של עניין.
כל האמור בסעיפים אלה מתייחס לקורסי הקתדרה.
לא ניתן להעביר הרשמה לאדם אחר.
אין לעבור מקורס אחד למשנהו ללא אישור הקתדרה.
יש להתעדכן לגבי תאריכי פתיחה של הקורסים.
הלימודים לא יתקיימו בחופשות ובחגים.
הלימודים יתקיימו במרכז הרב-תחומי במודיעין מכבים רעות, בכיתות התיכון העירוני ובמרכז הרב תחומיקס ברחוב בנימין 51.
הזכות לשינויים שמורה.

נהלי הרשמה לסיורי הקתדרה

הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מועדים ומסלולים עקב אילוצים מקצועיים שונים.
הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח סדרה בשל מספר מועט של משתתפים או מכל סיבה אחרת. במקרה זה יוחזר לנרשמים שכר הלימוד במלואו.
שעת היציאה לכל הסיורים רשומה בפרסומים. הסיורים יצאו מרחבת המרכז ברח' עמק דותן 49 – נא לדייק. משתתף מאחר מאבד את זכאותו לסיור חלופי.
סדר הישיבה באוטובוס הוא עפ"י סדר העלייה. שורה ראשונה תשמש בעלי תפקידים ונכים עפ"י שיקול דעתו של המלווה. אין לשמור מקומות באוטובוס.
למשלמים בכרטיסי אשראי בלבד – ניתן לבצע התשלום באמצעות הטלפון.
כל ביטול הרשמה חייב להיעשות בכתב.
בעת ביטול הסדרה עד 7 ימים לפני הסיור הראשון - יחויב הנרשם בעלות הסיור הראשון בלבד.
לאחר הסיור השני בסדרה - לא יינתן כל החזר על ביטולים.
ביטול סיור חד פעמי, עד 7 ימים לפני הטיול – יחוייב המשתתף בעלות לסיור.
במקרים של הפסקת השתתפות מסיבות בריאותיות ובכפוף להצגת אישורים מתאימים - כל מקרה ייבחן לגופו.

לפרטים והרשמה
אמצעי קשרפרטים
כתובתרח' עמק דותן 49
טלפונים בשעות הבוקר08-9719238
08-6226756
08-6226768
טלפון בשעות הערב08-6226799

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000