חוקים טפסים והנחיות

20/08/2019 י"ט אב תשע"ט

טפסים

הגשה במייל: sigal_m@modiin.muni.il, הגשה בפקס: 073-2326387

טפסים
שם טופסאופן הגשת הטופסקישור
טופס בקשה לרישיון עסק/ היתר זמני/ היתר מזורז מייל, פקס וידני טופס בקשה לרישיון עסק/ היתר זמני/ היתר מזורז
אגרות רישוי עסקיםמייל, פקס וידניאגרות רישוי עסקים
רשימת מסמכים להגשת בקשה לרישיון עסקרשימת מסמכים להגשת בקשה לרישיון עסק
הנחיות להגשת תוכנית עסקהנחיות להגשת תוכנית עסק
טופס ביקורת עצמית לתוכנית ותכנון העסק הגשה ידנית בלבדטופס ביקורת עצמית לתוכנית ותכנון העסק
טופס הצהרת בעל מקצוע מוסמךהגשה ידנית בלבדטופס הצהרת בעל מקצוע מוסמך
טופס ייפוי כוח להגשת בקשה לרישיון עסקהגשה ידנית בלבדטופס ייפוי כוח להגשת בקשה לרישיון עסק
ריכוז נתוני תוכניות לרישיון עסקהגשה ידנית בלבדריכוז נתוני תוכניות לרישיון עסק
טבלת אישורים לתוכנית עסקהגשה ידנית בלבדטבלת אישורים לתוכנית עסק
טופס בקשה להיתר לילהמייל, פקס וידני טופס בקשה להיתר לילה
פרשה טכנית כחלק מתוכנית סניטארית לבתי אוכלמייל, פקס וידני פרשה טכנית כחלק מתוכנית סניטארית לבתי אוכל
טופס הודעה על סגירת / עזיבת העסקמייל, פקס וידניטופס הודעה על סגירת / עזיבת העסק
בקשה לכפל רישיון עסקמייל, פקס וידניבקשה לכפל רישיון עסק
הנחיות להעמדת דוכני הסברה והתרמהמייל, פקס וידניהנחיות להעמדת דוכני הסברה והתרמה
טופס בקשה להצבת דוכן הסברה / התרמהמייל, פקס וידניטופס בקשה להצבת דוכן הסברה / התרמה
היתר לפעילות זמנית במדרכהמייל, פקס וידניהיתר לפעילות זמנית במדרכה
הנחיות להצבת מכונות ממכר אוטומטיותמייל, פקס וידניהיתר להצבת מכונות ממכר אוטומטיות
טופס חוות דעת מורשה נגישותמייל, פקס וידניטופס חוות דעת מורשה נגישות
טופס בדיקת נגישות לחנויות קטנותמייל, פקס וידניטופס בדיקת נגישות לחנויות קטנות
טופס בקשה להוצאת סחורה וחפציםהגשה ידנית בלבדטופס בקשה להוצאת סחורה וחפצים
בקשה לקיום אירועמייל, פקס וידניטופס תיאור האירוע ומידע על המשתתפים
טופס דרישה לתשלוםניתן לשלם במרכז שירות לאזרח בבניין העירייה רח' תלתן 1 ניתן גם לשלם בכרטיס אשראי בטל 08-9726004טופס דרישה לתשלום
טופס השגההגשה ידנית בלבדטופס השגה
פרשה טכנית כחלק מתכונית סניטרית לאיטליזים וחנויות דגיםמייל, פקס וידניפרשה טכנית כחלק מתכונית סניטרית לאיטליזים וחנויות דגים
חוקים ותקנות
שם החוק או התקנהקישור
חוק רישוי עסקיםחוק רישוי עסקים
צו רישוי עסקיםצו רישוי עסקים
תקנות רישוי עסקיםתקנות רישוי עסקים
חוברות
שם החוברתקישור
חוברת רישוי עסקים לטיפול שאינו רפואי בגוף האדםחוברת רישוי עסקים לטיפול שאינו רפואי בגוף האדם
מדריך לבתי אוכלמדריך לבתי אוכל
מדריך להוצאות כסאות ושולחנותמדריך להוצאות כסאות ושולחנות

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000