מערכות פוטו ולטאיות

12/02/2015 כ"ג שבט תשע"ה
דוח מדידת קרינה במערכות פוטו ולטאיות
שם קישור
בית-ספר אלונים GlobalFiles/013220120227123648.pdf
בית-ספר עירוני א' GlobalFiles/013220120227123544.pdf
אולם ספורט - עירוני א' GlobalFiles/013220120227123836.pdf
בית-ספר עידניםGlobalFiles/013220120227123626.pdf
בית-ספר דורותGlobalFiles/013220120227122852.pdf
בית-ספר עירוני ג'GlobalFiles/013220120227123512.pdf
אולם ספורט - עירוני ג' GlobalFiles/013220120227122744.pdf
ישיבה תיכונית בני עקיבא GlobalFiles/013220120227122805.pdf
בית-ספר גוונים GlobalFiles/013220120227122827.pdf
בית-ספר יחד GlobalFiles/013220120227123939.pdf
בית-ספר אופק GlobalFiles/013220120227123855.pdf
בית-ספר משואות נריה GlobalFiles/013220120227123917.pdf
בית-ספר היובלGlobalFiles/013220120228142954.pdf

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000