צור קשר

20/06/2017 כ"ו סיון תשע"ז

גורמים עירוניים

שם הגורםאיש הקשרטלפוןפניה
ר' רשות הרישויחיים בלאיש9726205 - 08טופס פניה לחיים בלאיש
ר' אגף ש.פ.ע ממונה על רישוי עסקיםחיים בלאיש9726205 - 08טופס פניה לחיים בלאיש
מהנדס העירייהצחי כץ9726050 - 08טופס פניה לצחי כץ
מנהל מח' רישוי בהנדסהלאוניד נירקיס9726115 - 08טופס פניה ללאוניד נירקיס
היועצת המשפטיתעו"ד דנה חפץ-טוכלר9726126 - 08טופס פניה לעו"ד דנה חפץ-טוכלר
התובעת העירוניתעו"ד אבישג חכם9726232 - 08טופס פניה לעו"ד אבישג חכם
מנהלת מחלקת קידום ורישוי עסקיםמרים דהאן9726155 - 08טופס פניה למרים דהאן
תברואנית מפקחת רישוי עסקיםלריסה קול9726183 - 08טופס פניה ללריסה קול
פקידת רישוי עסקים ומזכירת היחידהסיגל מסיקה וילציג9726203 - 08טופס פניה לסיגל מסיקה
מפקחת רישוי עסקים ותברואנית העירייהילנה קרסיק 6238900 - 08
הווטרינר העירוניד"ר עופר עינב9726178 - 08טופס פניה לעופר עינב
מנהל תחום הפיקוח העירוניאיתן קרמרסקי6220307 - 08טופס פניה לאיתן קרמרסקי
מחלקת התברואהאבי דרוויס9726177 - 08טופס פניה לאבי דרוויס
מחלקת גביה וארנונהאילן פלורנטין9726147- 08טופס פניה לאילן פלורנטין
מחלקת שילוטעידן כרמי9726147 -08טופס פניה לעידן כרמי
תאגיד מי מודיעין 8613333 -08
גורמי רישוי ממשלתיים
גורםאיש הקשרמיקוםטלפוןדוא''ל
ממונה רישוי עסקים ואתרי רחצה משרד הפניםאשר גרנרמשרד הפנים7632609 - 03שלח הודעה לashergr@moin.gov.il
מפקחת לשכת הבריאות חיה הכטדני מס 3 רמלה9181210 - 08שלח הודעה ל haya.hecht@rml.health.gov.il
שרות המזון המחוזיאילנה הויכברגרקרית הממשלה רמלה9788648 - 08שלח הודעה ל Michal.yashar@lbm.health.gov.il
המשרד להגנת הסביבהרישוי עסקיםקרית הממשלה רמלה9788800 - 08שלח הודעה לsarits@sviva.gov.il
משרד העבודה והרווחה אזור מרכזמפקח אזורי5142111 - 03
משטרת מודיעיןרכז שלומי צפירהאתר הקרוונים כניסה לעיר מודיעין 9726456 - 08
כיבוי אש איילון – מניעת דליקותראובן בר אלרמלה - לוד9222355 - 08שלח הודעה ל menia@102-ayalon.net

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000