צור קשר

31/01/2019 כ"ה שבט תשע"ט

גורמים עירוניים

שם הגורםאיש הקשרטלפוןפניה
ר' רשות הרישויחיים בלאיש9726205 - 08טופס פניה לחיים בלאיש
ר' אגף ש.פ.ע ממונה על רישוי עסקיםחיים בלאיש9726205 - 08טופס פניה לחיים בלאיש
מהנדס העירייהצחי כץ9726050 - 08טופס פניה לצחי כץ
מנהל מח' רישוי בהנדסהלאוניד נירקיס9726115 - 08טופס פניה ללאוניד נירקיס
היועצת המשפטיתעו"ד דנה חפץ-טוכלר9726126 - 08טופס פניה לעו"ד דנה חפץ-טוכלר
התובעת העירוניתעו"ד אבישג חכם9726232 - 08טופס פניה לעו"ד אבישג חכם
מנהלת מחלקת קידום ורישוי עסקיםמרים דהאן9726155 - 08טופס פניה למרים דהאן
תברואנית מפקחת רישוי עסקיםלריסה קול9726183 - 08טופס פניה ללריסה קול
פקידת רישוי עסקים ומזכירת היחידהסיגל מסיקה וילציג9726203 - 08טופס פניה לסיגל מסיקה
מפקחת רישוי עסקים ותברואנית העירייהילנה קרסיק 6238900 - 08
הווטרינר העירוניד"ר עופר עינב9726178 - 08טופס פניה לעופר עינב
מנהל תחום הפיקוח העירוניאיתן קרמרסקי6220307 - 08טופס פניה לאיתן קרמרסקי
מחלקת התברואהאבי דרוויס9726177 - 08טופס פניה לאבי דרוויס
מחלקת גביה וארנונהאילן פלורנטין9726147- 08טופס פניה לאילן פלורנטין
מחלקת שילוטעידן כרמי9726147 -08טופס פניה לעידן כרמי
תאגיד מי מודיעין 8613333 -08
גורמי רישוי ממשלתיים
גורםאיש הקשרמיקוםטלפוןדוא''ל
ר' אגף בכיר רישוי עסקים משרד הפניםחווה מנדרוביץמשרד הפנים02-6701642שלח הודעה לchavamo@moin.gov.il
מפקחת לשכת הבריאות ליליה בורוכובדני מס 3 רמלה9181210- 08שלח הודעה לLilya.Borochov@rml.health.gov.il
שרות המזון המחוזיאילנה הויכברגרקרית הממשלה רמלה9788648- 08שלח הודעה ל Michal.yashar@lbm.health.gov.il
המשרד להגנת הסביבהרישוי עסקיםקרית הממשלה רמלה9788800- 08שלח הודעה לsarits@sviva.gov.il
משרד העבודה והרווחה אזור מרכזמפקח אזורי5142111 - 03
משטרת מודיעיןרכז שלומי צפירהאתר הקרוונים כניסה לעיר מודיעין9726456 -08
כיבוי אש איילון – מניעת דליקותמורן מרדכירמלה - לוד08-9181215שלח הודעה לmordechaimo@102.gov.il

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000