מלגות לספורטאים מצטיינים 2019

18/06/2019 ט"ו סיון תשע"ט

עיריית מודיעין מכבים רעות רואה חשיבות עליונה בקידום פעילות ספורטיבית בקרב תושביה, ובכלל זה פעילות ספורטיבית הישגית. לצד השקעות עירוניות רבות בתחום זה, מעניקה העירייה גם תמיכה שוטפת בגופי ספורט על פי נוהל תמיכות, הנעשה על ידי ועדת תמיכות באישור מועצת העיר.

יחד עם זאת, העירייה הקימה קרן מלגות לספורטאים מצטיינים על מנת לסייע בידי ספורטאים יחידים או קבוצת ספורטאים להשתתף באירועי ספורט הישגי ברמה הארצית והבינלאומית.

המלגה מיועדת לעודד ולסייע לספורטאים פעילים מצטיינים, תושבי מודיעין מכבים רעות, על ידי קידום הכשרתם ו/או הישגיהם של מקבלי המלגה בענף הספורט בו הם מצטיינים.

המלגה מיועדת בין השאר לסיוע במימון עלויות בהשתתפות בתחרויות בארץ או בחו"ל, השתתפות בקורסים או בהשתלמויות מקצועיות, אימונים מיוחדים, רכישת ציוד או עזרי ספורט וכיו"ב.

בכל מקום בו יש התייחסות לספורטאים הכוונה לזכר/ נקבה.

סכום המלגה: עד 2500 ש"ח לשנה.

זכאים להגיש מועמדות לקבלת המלגה: ספורטאים מצטיינים העומדים בקריטריונים.

מועד האחרון להגשת מועמדות למלגה : 14.7.19

את הטפסים יש לשלוח לכתובת המייל: sport_t@modiin.matnasim.co.il

לפרטים נוספים אגף הספורט: 08-9702210 (תמר)

לחצו כאן להורדת טופס בקשה למלגת ספורט 2019

קריטריונים לחלוקת מלגות לספורטאים מצטיינים:

המלגות יינתנו רק לתושבי העיר מודיעין מכבים רעות.
תינתן עדיפות לספורטאים שהינם חברי האיגודים הרלוונטיים בענפי הספורט.
המלגה תינתן לספורטאים בלבד, ולא לבעלי תפקידים אחרים, כגון מאמן אישי.
תינתן עדיפות למלגה שתאפשר סיוע בהשתתפות באירוע ספורט ספציפי על פני סיוע לפעילות שנתית שוטפת.
המלגה תינתן רק לספורטאי העוסק בענף ספורט המוכר כענף אולימפי. תינתן עדיפות לתחומי ספורט אשר קיבלו עדיפות במסגרת תכנית האב היישובית לספורט.
בהחלטה על מתן המלגה יינתן משקל להישגיו של המבקש בעבר (מדליה באליפות אירופה/עולם, אלוף ישראל, חבר בסגל נבחרת ישראל וכיוצ"ב) וכן לרבות אירוע הספורט בו מבקשים להשתתף (אליפות אירופה/עולם).
במסגרת השיקולים יינתן משקל גם למצבו הסוציו-אקונומי של המבקש.

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000