מלגות למוזיקאים ולספורטאים

09/05/2017 י"ג אייר תשע"ז
 

קרן מלגות למוזיקאים מצטיינים

עיריית מודיעין מכבים רעות רואה חשיבות עליונה בקידום פעילות המוזיקה בקרב תושביה, ובכלל זה פעילות מוזיקה הישגית ברמה מקצועית. לצד השקעות עירוניות רבות בתחום זה, מעניקה העירייה גם תמיכה שוטפת בגופים המקדמים את תחום המוזיקה על פי נוהל תמיכות, הנעשה על ידי ועדת תמיכות באישור מועצת העיר.

יחד עם זאת, העירייה הקימה קרן מלגות למוזיקאים מצטיינים על מנת לסייע בידי מוזיקאים יחידים או קבוצת מוזיקאים להשתתף באירועי מו\יקה ברמה הארצית והבינלאומית.

המלגה מיועדת לעודד ולסייע למוזיקאים פעילים מצטיינים, תושבי מודיעין מכבים רעות, על ידי קידום הכשרתם ו/או הישגיהם של מקבלי המלגה בענף המוזיקה בו הם מצטיינים.

המלגה מיועדת בין השאר לסיוע במימון עלויות בהשתתפות בתחרויות בארץ או בחו"ל, השתתפות בקורסים או בהשתלמויות מקצועיות, אימונים מיוחדים, רכישת ציוד או עזרים שונים.

בכל מקום בו יש התייחסות למוזיקאים הכוונה לזכר/ נקבה.

סכום המלגה עד 2500 ש"ח לשנה.

זכאים להגיש מועמדות לקבלת המלגה: מוזיקאים מצטיינים העומדים בקריטריונים.

מועד האחרון להגשת מועמדות למלגה 25.5.2017

את טופס המועמדות יש להגיש לאגף הספורט למייל sport_t@modiin.matnasim.co.il לפרטים טלפון 08-9752210

הועדה תחליט על הזוכים במלגה לא יאוחר מיום 1.6.2017

קריטריונים לחלוקת מלגות למוזיקאים מצטיינים

1. המלגות יינתנו רק לתושבי העיר מודיעין מכבים רעות.

2. תינתן עדיפות למוזיקאים מקצועיים.

3. המלגה תינתן למוזיקאים בלבד, ולא לבעלי תפקידים אחרים, כגון מורה אישי.

4. תינתן עדיפות למלגה שתאפשר סיוע בהשתתפות באירוע מוזיקה ספציפי על פני סיוע לפעילות שנתית שוטפת.

5. בהחלטה על מתן המלגה יינתן משקל להישגיו של המבקש בעבר וכן ביוקרת אירוע המוזיקה בו מבקש להשתתף.

6. במסגרת השיקולים יינתן גם משקל למצבו הסוציו-אקונומי של המבקש.

קרן מלגות לספורטאים מצטיינים

עיריית מודיעין מכבים רעות רואה חשיבות עליונה בקידום פעילות ספורטיבית בקרב תושביה, ובכלל זה פעילות ספורטיבית הישגית. לצד השקעות עירוניות רבות בתחום זה, מעניקה העירייה גם תמיכה שוטפת בגופי ספורט על פי נוהל תמיכות, הנעשה על ידי ועדת תמיכות באישור מועצת העיר.

יחד עם זאת, העירייה הקימה קרן מלגות לספורטאים מצטיינים על מנת לסייע בידי ספורטאים יחידים או קבוצת ספורטאים להשתתף באירועי ספורט הישגי ברמה הארצית והבינלאומית.

המלגה מיועדת לעודד ולסייע לספורטאים פעילים מצטיינים, תושבי מודיעין מכבים רעות, על ידי קידום הכשרתם ו/או הישגיהם של מקבלי המלגה בענף הספורט בו הם מצטיינים.

המלגה מיועדת בין השאר לסיוע במימון עלויות בהשתתפות בתחרויות בארץ או בחו"ל, השתתפות בקורסים או בהשתלמויות מקצועיות, אימונים מיוחדים, רכישת ציוד או עזרי ספורט וכיו"ב.

בכל מקום בו יש התייחסות לספורטאים הכוונה לזכר/ נקבה.

סכום המלגה עד 2500 ש"ח לשנה.

זכאים להגיש מועמדות לקבלת המלגה: ספורטאים מצטיינים העומדים בקריטריונים.

מועד האחרון להגשת מועמדות למלגה 25.5.2017

את טופס המועמדות יש להגיש לאגף הספורט למייל  sport_t@modiin.matnasim.co.il לפרטים טלפון 08-9752210

הועדה תחליט על הזוכים במלגה לא יאוחר מיום 1.6.2017

קריטריונים לחלוקת מלגות לספורטאים מצטיינים
             
1. המלגות יינתנו רק לתושבי העיר מודיעין-מכבים-רעות.

2. תינתן עדיפות לספורטאים שהינם חברי האיגודים הרלבנטיים בענפי הספורט.

3. המלגה תינתן לספורטאים בלבד, ולא לבעלי תפקידים אחרים, כגון מאמן אישי.

4. תינתן עדיפות למלגה שתאפשר סיוע בהשתתפות באירוע ספורט ספציפי על פני סיוע לפעילות שנתית שוטפת.

5. המלגה תינתן רק לספורטאי העוסק בענף ספורט המוכר כענף אולימפי. תינתן עדיפות לתחומי ספורט אשר קיבלו עדיפות במסגרת   
    תכנית האב היישובית לספורט.

6. בהחלטה על מתן המלגה יינתן משקל להישגיו של המבקש בעבר (מדליה באליפות אירופה/עולם, אלוף ישראל, חבר בסגל נבחרת
     ישראל וכיוצ"ב) וכן ביוקרת אירוע הספורט בו מבקשים להשתתף (אליפות אירופה/עולם).

7.  במסגרת השיקולים יינתן גם משקל למצבו הסוציו-אקונומי של המבקש.

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000