הודעות ועדכונים

13/07/2016 ז' תמוז תשע"ו
 

אלביציה צהובה – טיפול במפגעים

אלביציה צהובה – טיפול במפגעים
לתושבי הרובע שלום,
ברובע מכבים רעות נשתלו עם הקמת הישוב על ידי העמותות המקימות מספר רב של עצי אלביציה צהובה. עם השנים גדלו העצים וחלקם הפך למפגע (פגיעה בתשתיות/גורם מלכלך/ עלולים לסכן את הסביבה/עצים חולים). המצב הצריך טיפול מקצועי ויסודי.

בהנחיית ראש העיר ובשיתוף של גורמי עירייה בכירים, תוקצבה הפעילות בסכום של כ 500,000 ש"ח. בוצע סקר אגרונומי ע"י מומחה חיצוני. הסקר נוהל על ידי  מח' גנים ונוף בשיתוף ועד הרובע . מטרת הסקר הניתה לבדוק את הנושא, לחפש פתרונות ולהמליץ על דרכי טיפול ומתן מענה ארוך טווח. עד כה הטיפול היה נקודתי, במסגרתו בוצע גיזום עמוק בחלק מהעצים ע"י מח' גנים ונוף או חברת החשמל שגזמה ענפים הקרובים לחוטי חשמל (לקראת החורף).

הסקר בוצע כאמור על ידי אגרונום מומחה אשר ביצע סקר מקיף של עצי האלביציה ברובע. כל העצים תויגו. עצים שאובחנו כנדרשים לכריתה בעיקר משיקולי בטיחות סומנו . כל אחד מ- 70 העצים שסומנו  נבדק על ידי הקרן הקיימת וניתן אישור ספציפי לגבי כל אחד מהעצים. התהליך כולל כריתה וקטילת השורשים ולכן ייקח  זמן.

במקום עצי האלביציות שיכרתו יינטעו לפי תכנון של אדריכלות הנוף העירונית עצי נוי חלופיים ויבוצע שיקום של  הערוגות. התהליך יחל בקרוב, אין זה תהליך קצר ותוצאות לא יתקבלו בין לילה שכן בטרם השיקום יש להמתין ששורשי העץ ירקיבו.

לחצו כאן - רשימת עצי אלביציה המיועדים לכריתה  (מסומנים בעגול אדום על הגזע).

מודגש כי החלטה על כריתה של כל עץ הינה תהליך סדור שמחייב אישור הגורמים המוסמכים (קרן קיימת /אגף שפ"ע). פגיעה או כריתה של עץ ללא אישורים מתאימים מהווה עבירה פלילית .


                                                                        בברכה
                                                                     יעקב (ג'וקי) ניב
                                                               יו"ר ועדת שפ"ע ואיכות סביבה

שינויי אבטחה ועבודות תשתית במכבים רעות

שינויי אבטחה ועבודות תשתית במכבים רעות
עדכון מתאריך 24.2.16

החלו עבודות התשתית להתקנת מצלמות אבטחה בכניסה למכבים, במסגרת הפעולות לשינוי תפיסת הביטחון במכבים רעות. במסגרת עבודות אלה הותקנו במהלך הימים האחרונים פסי האטה בכניסה וביציאה ממכבים. לצדם הותקנו עמודי המצלמות (שבימים הקרובים ייכנסו לפעולה) וכן הונחה תשתית חשמל ותקשורת לעמודי המצלמות ולעמדת השמירה, כאשר צילומי המצלמות יועברו למוקד הביטחון.

בנוגע לעבודות ברעות - בעוד מספר שבועות יחלו העבודות להקמת כיכר חדשה בכביש הכניסה לרעות, מבוא רעות במפגש עם רחוב יפה נוף. ההחלטה על הקמת הכיכר בצומת זה מטרתה להגביר את הבטיחות בכביש זה עבור משתמשי הדרך, כאשר לאחר הקמת הכיכר תתאפשר פנייה בטוחה יותר ליוצאים מרעות המגיעים מרחוב יפה נוף וכן הכיכר תביא למיתון התנועה בכביש.

בשל עבודות אלה שיכללו שינויים בתוואי הכביש, הסטת ההפרדה וריבוד מחדש של קטע הדרך, הוחלט, בתיאום עם וועד הרובע, לדחות את העבודות של התקנת (לא מתוכננות פסי האטה ברעות) המצלמות ולבצע את העבודות במקביל. החלטה זו התקבלה מאחר והקמת הכיכר תביא לכך שיהיה צורך בהעברת ביתן השמירה מספר מטרים לכיוון כיכר רעות. ובהתאם להציב את עמודי המצלמות והחיישנים בכביש. עבודות אלה צפויות להתחיל תוך חודשיים, כאשר עד אז תימשך מתכונת האבטחה הנוכחית.

עדכון הודעה בעניין תקנות דמי הקמה תאגיד מי מודיעין

בעקבות פרסומים שונים, שאינם תואמים את המציאות, מצאתי לנכון לעדכנכם, בתיאום עם מ"מ מנכ"ל תאגיד מי מודיעין רו"ח טל אוחנה בעובדות כמות שהן:

1. תאגיד מי מודיעין אינו גובה דמי הקמה בהתאם ליתרת זכויות הבנייה בתב"עות הקיימות במכבים רעות.

2. בעקבות החלטה זו, תשלומים ששולמו בעבר בפועל לתאגיד המים בגין דמי הקמה הנ"ל הושבו באמצעות העברה בנקאית לחשבון
הבנק של התושבים בתוספת ריבית, פיגורים, על פי הדין היום, יום חמישי 7.1.2016.

3. כל התשלומים שנמסרו בצ'קים כפיקדון על ידי התושבים עבור דמי הקמה במסגרת התב"ע הקיימת הושבו באמצעות נציג התאגיד
באופן פיזי/ידני במהלך השבוע שחלף.

4. נציגי התאגיד יצרו קשר טלפוני אישי עם כל אחד ואחת מהתושבים ששילמו ו/או הפקידו צ'קים עבור דמי הקמה, וקיבלו הסבר מלא על
כל התהליך.

אלה הן העובדות כדלקמן וכל פרסום אחר על ידי גורמים שאינם מוסמכים הינו משולל בסיס. אותם גורמים המפיצים את המידע המוטעה מוזמנים לבדוק את העובדות מול התושבים שקיבלו את השירות הנ"ל.

תושבים המעוניינים לקבל הסבר נוסף מוזמנים לפנות למחלקת השירות של תאגיד המים: 1-800-300-420

בברכה,
שלמה פסי
סגן וממלא מקום ראש העיר
מחזיק תיק רובע מכבים רעות

 פיצול יחידות דיור, ללא היתר, אסור

תושבים יקרים
תשומת לבכם כי פיצול יחידות דיור, ללא היתר, אסור.
עוד נבהיר כי מדיניות ועד הרובע היא שלא לעודד פיצול יחידות דיור ולשמור על אופיו היחודי של הרובע, לפיו קיימת יחידת דיור אחת למגרש.

נדגיש כי אפשרות תכנונית לתוספת מדרגות חיצוניות (בהיתר) נועדה על מנת לאפשר לתושבים נוחות ושימוש מיטבי בבית ולא על מנת לאפשר פיצול יחידת הדיור.

ככל שיתגלו פיצולי יחידות דיור, ללא היתר, ינקטו הליכים משפטיים פלילים.

על מנת למנוע עוגמת נפש לתושבים, ולבקשת ועד הרובע מצאנו לנכון להבהיר את הנושא במזכר זה.

                                                            בכבוד רב,

אדר' צחי כץ                                                                                      דנה חפץ טוכלר עו"ד
מהנדס העיר                                                                                      היועצת המשפטית

ישיבת מועצת הרובע

פורסם הפרוטוקול מישיבת המועצה בתאריך 31.5.16

לכל הפרוטוקולים

גיוס מתנדבים למשמר רובע מכבים רעות

לאחרונה ישנה תופעה של עליה במספר ההתפרצויות לדירות במודיעין מכבים רעות. לאור זאת החל מבצע לגיוס מתנדבי משמר הרובע, לפעילות שמירה על השכונה בישובים מכבים-רעות, בשיתוף משטרת מודיעין ומועצת רובע מכבים-רעות.

הפעילות הינה בתחומי שמירה על ביטחון הישוב, מניעת עבירות פליליות (פריצות , גניבות, אלימות, נזק לרכוש וכו' ) וכוללת סיורים ממונעים עם כחול מהבהב ,ליצירת הרתעה ובטחון בקרב התושבים ברובע.

ההתנדבות מופנית לגברים ונשים כאחד, בגילאי  18-65 שנים, בעלי בריאות תקינה וללא עבר פלילי,.

הפעילות הינה בזוגות פעם בחודש משמרת של 4-3 שעות. הסיורים בלבוש אזרחי (אפוד זוהר) ויתקיימו בימי השבוע על פי היכולת והדרישה.

המתנדבים יעברו הדרכה קצרה בנושא סמכויות המתנדב ולאחריהן יפעלו ברכב המוקצה לפעילות ע"י עיריית מודיעין מכבים-רעות, או ע"י משטרת ישראל.

המתנדבים יקבלו תעודת מתנדב ובזמן פעילותם מכוסים ביטוחית ע"י משטרת ישראל.

המעוניינים להתגייס נא לפנות ל:
שםתאורטלפוןפקסדואר אלקטרוני
מנהלת רובע המכבים-רעות08-926269808-9750436minhelet@modiin.muni.il
גורי ארדרכז המתנדבים050-9262889guri@adn-wiring.com
איתן ג'מילשוטר הקהילתי050-6273498gamil13@bezeqint.net

"מי ישמור על הבית שלך אם לא את/ה"
"הצטרף למשמר הרובע!  בשבילך ובשביל המשפחה"

אגרת יושב ראש מועצת הרובע


תושבות ותושבים יקרים
מועצת הרובע (ועד הרובע בשמו החדש) יצאה אל הדרך.
בישיבה שקיימנו עם ראש העיר קיבלנו את המושכות ואף נערכו בחירות פורמליות לראשות ועד הרובע.
ועד הרובע החדש לקח על עצמו מחויבות ובדעתנו לעמוד מאחוריהן.

לכל מי שפנה ולא זכה למענה ראוי, עמכם הסליחה, אנו מעמידים לרשותכם את אמצעי הפנייה לכלל החברים ולמנהלת הרובע על מנת שתזכו למענה הולם ובזמן.

קישור לצור קשר של מועצת הרובע מכבים רעות

בימים אלו אנו שוקדים על עדכון רשימות הדוא״ל על מנת שנוכל לעמוד בקשר עם כלל התושבים גם אלו שאינם משתמשי פייסבוק.

נודה באם תשלחו למנהלת הרובע עדכונים בנוגע לפרטים האישיים: (מס' טלפון, כתובת ודו"אל). מנהל הרובע: minhelet@modiin.muni.il, מזכירות: shira_v@modiin.muni.il.

מכאן אני קורא לכל אחת ואחד מכם לבוא ולהצטרף אלינו לעשייה, הצטרפו לוועדות הרובע, קחו חלק בתרומה לקהילה, למען התושבים ולמען היישובים.

אני פונה אליכם ברמה האישית ומבקש את מעורבותכם.

הנני זמין, במייל ובנייד, אל תהססו לפנות אליי בכל עניין, אעשה כל שביכולתי לסייע.

בכל פנייה במייל אבקש שמנהלת הרובע תיודע על מנת להחיש את הטיפול.

איחוליי הצלחה לחבריי למנהלת הרובע, ותודות לשלמה פסי ואייל הנדלר שמייצגים אותנו נאמנה במועצת העיר כמו גם תודות לעודד ויפה על עבודתם במשרדי המנהלת.

שלכם תמיד

כפיר כהן, עו"ד
יו"ר מועצת הרובע מכבים רעות.


הסכם שנחתם לאספקת גז ברעות עם חברת אמישראגז


לחצו כאן לקריאת הסכם - הארכת שירות לצרכני רעות

ועדת ביטחון רובע מכבים רעות

קריאה לתושבי מכבים רעות
בואו נחזיר לעצמנו את הביטחון והשקט
בואו להתנדב לפעילות למניעת פריצות ברובע
נא לפנות למשרדי ועד הרובע בטל' 08-9750436, 08-9262698
או במייל shira_v@modiin.muni.il ,minhelet@modiin.muni.il.


בטחון

מחסומים בכניסה לישובים
אנו מאמינים כי המחסומים הינם חלק חשוב במרכיבי הביטחון במכבים רעות.
ועד הרובע פועל למסד מערכת בטחון הכוללת בנוסף למחסומים סיורי ניידות שיטור ואבטחה, גדרות, מצלמות אבטחה המחוברות למוקד העירוני.

פריצות וגנבות
אנו קוראים לתושבים לגלות ערנות. בלי להכליל יש לנו חשד מוצק כי הרבה קבלני שיפוצים וכד' המגיעים מהשטחים מעבירים מידע כזה או אחר לפורצים וגנבים.
כמו כן, אחת מדרכי הפעולה של הגנבים היא סיור רגלי תמים לכאורה של אחד או שניים בשעות הבוקר ההולכים וסורקים במבטים את הבתים וכלי הרכב לצורך הכנת דרכים לפריצה.
למדנו כולנו כי הגנבות הללו בקלות יכולות להפוך לפשעים חמורים יותר הן פח"ע והן פגיעה בגוף לצורך הימלטות.

מה עושים?
1. לפתוח עיניים ולדווח למוקד העירוני או ישירות למשטרה על חשודים. על כל דיווח כזה תגיע ניידת שיטור או אבטחה.
2.מי שעורך שיפוצים עליו להיזהר מגילוי רכושו ע"י המשפצים. כמו כן יקפיד שלא תהיה הזדמנות לשכפל את המפתחות שלו.
3. אנו מעוניינים להקים כיתות כוננות, יש הרבה חברים שמבלים זמן רב בישוב ולכן יכולים להצטרף. כל מי שמעוניין יפנה למשרד ועד הרובע בטלפון 08-9262698, 08-9750436 או בדוא"ל: minhelet@modiin.muni.il
4.לדיווח על אזעקות או אירועים חשודים יש לפנות למוקד 106, דוא"ל : moked02@modiin.muni.il

''התנהגות נכונה בעת רעידת אדמה''

להלן כללי ההתנהגות נכונה בעת התרחשות "רעידת אדמה":

בעת שהייה בתוך מבנה:
אם אתם נמצאים בתוך מבנה וחשים שהאדמה רועדת תחת רגליכם, עברו במהירות למקום בטוח - על פי סדר העדיפויות שלהלן:
שטח פתוח – אם ניתן לצאת מהמבנה בתוך שניות – צאו מהמבנה אל שטח פתוח.(בעיקר השוהים במבנה חד קומתי או בקומת קרקע)
אם לא ניתן לצאת מהמבנה במהירות- היכנסו למרחב המוגן (ממ"ד). יש להשאיר את דלת הממ"ד פתוחה.
אם לא ניתן לצאת מהמבנה במהירות ואין מרחב מוגן - צאו אל חדר המדרגות ואם ניתן, המשיכו לרדת אל היציאה מהבניין.
רק אם אינכם יכולים לפעול כך- תפסו מחסה תחת רהיט כבד, או שבו על הרצפה צמודים לקיר פנימי.

בעת שהייה בחוץ:
אם הרעידה מתרחשת כשאתם מחוץ לבנין - הישארו בשטח הפתוח והתרחקו ממבנים, מגשרים ומעמודי חשמל.

בעת שהייה בחוף הים:
אם אתם בחוף הים בעת רעידת אדמה, עזבו מיד את החוף מחשש שיגיע גל צונאמי שיציף אותו. התרחקו מן החוף בקילומטר אחד
לפחות.
על מי שאינם יכולים לעזוב את אזור החוף לעלות לפחות לקומה 4 של בנין קרוב.
אל תשובו לחוף ב- 12 השעות שאחרי הרעידה. נסיגת ים (שפל) חזקה ופתאומית היא סימן לצונאמי מתקרב.

הנחיות נוספות:
לפני עזיבת המבנה יש לנתק את המפסקים הראשיים של הגז ושל החשמל.
בדרככם למקום הבטוח התרחקו מקירות הבית החיצוניים, מחלונות וממדפים.
אין להשתמש במעלית בזמן הרעידה ולאחריה - אתם עלולים להיתקע בתוכה.
אם אתם יושבים בכיסא גלגלים - נעלו אותו והגנו על ראשכם (לאחר שהגעתם למקום בטוח).

רוצים לדעת מה קורה ברובע?

במסגרת שיפור איכות השירות ושמירת הקשר, עמכם התושבים, אנחנו מוציאים הודעות ועדכונים על המתרחש ברובע.

אם עדיין לא הצטרפתם, אנא העבירו אלינו את כתובת המייל שלכם וכך תוכלו להיות מעודכנים בכל המתרחש במכבים רעות: חדשות, הודעות קהילה, אירועים ופעילויות פנאי. וכן הודעות מיוחדות כגון סגירות כבישים ועדכונים בחירום ובשגרה.

המידע ישלח אליכם לתיבת המייל ואנו מתחייבים שלא לעשות כל שימוש נוסף בכתובת המייל ולא להעבירה לאף גורם אחר.

לרישום והצטרפות שלחו מייל למינהלת הרובע minhelet@modiin.muni.il

תמונות רובע מכבים רעות


תמונות רובע מכבים רעות: תמונה 1 מתוך 18תמונות רובע מכבים רעות: תמונה 2 מתוך 18תמונות רובע מכבים רעות: תמונה 3 מתוך 18תמונות רובע מכבים רעות: תמונה 4 מתוך 18תמונות רובע מכבים רעות: תמונה 5 מתוך 18תמונות רובע מכבים רעות: תמונה 6 מתוך 18תמונות רובע מכבים רעות: תמונה 7 מתוך 18תמונות רובע מכבים רעות: תמונה 8 מתוך 18תמונות רובע מכבים רעות: תמונה 9 מתוך 18תמונות רובע מכבים רעות: תמונה 10 מתוך 18תמונות רובע מכבים רעות: תמונה 11 מתוך 18תמונות רובע מכבים רעות: תמונה 12 מתוך 18תמונות רובע מכבים רעות: תמונה 13 מתוך 18תמונות רובע מכבים רעות: תמונה 14 מתוך 18תמונות רובע מכבים רעות: תמונה 15 מתוך 18תמונות רובע מכבים רעות: תמונה 16 מתוך 18תמונות רובע מכבים רעות: תמונה 17 מתוך 18תמונות רובע מכבים רעות: תמונה 18 מתוך 18

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000