תכנון עיר ונכסים

04/04/2017 ח' ניסן תשע"ז

מחלקת תכנון עיר ונכסים עוסקת בתכנון המרקם העירוני הקיים ובתכנון עתודות הקרקע בעיר תוך יישום תפיסות אורבאניות חדשות ליצירת איכות חיים גבוהה במסגרת תב"ע, תכניות בינוי ופיתוח ועיצוב אדריכלי תוך התאמה למרקם העירוני הקיים והמתפתח.

צוות התכנון מלווה תכניות בניין עיר, תכניות בינוי ופיתוח בקנ"מ 1:500 ובקנ"מ 1:250, הן בהפעלת צוותי תכנון חיצוניים והן בהפקה עצמית של תכניות. הצוות מלווה את התכנון המפורט באופן פרטני תוך שימת דגש על עיצוב הרחובות, העמקים, החללים העירוניים, השטחים הפתוחים, מבנה המגורים ומבנה הציבור בעיר תוך התאמתם למרקם העירוני, שילובם והתאמתם לסביבה.

תוכנית מתאר מקומית מודיעין - מד/20/20
תוכנית מתאר מקומית מודיעין - מד/20/20
תב"ע (תכנית בניין עיר) נועדה לתכנן ולהסדיר כל בנייה בשטח עירוני ולקבע את ייעוד הקרקע.
מחלקת תכנון בנין עיר ונכסים מופקדת על קידום תכניות בניין עיר (תב"ע) והכנת תכניות בניין עיר מפורטות החל מבדיקתן ועד לאישורן בוועדה המחוזית או בועדה המקומית של הרשות.

צוות התכנון מלווה תכניות בניין עיר, תכניות בינוי ופיתוח בקנ"מ 1:500 ובקנ"מ 1:250, הן בהפעלת צוותי תכנון חיצוניים והן בהפקה עצמית של תכניות.

תכניות בניין עיר קובעות את ייעוד הקרקע היכן ימוקמו כבישים, מה יהיה רוחבם, היכן ימוקמו המגורים, איזה סוג מגורים, כמה יח"ד וגודלן, היכן יהיו השטחים הירוקים הפתוחים, היכן ימוקמו מוסדות הציבור וכל זאת תוך שימת דגש על עיצוב הרחובות, העמקים, החללים העירוניים, השטחים הפתוחים, מבנה המגורים ומבנה הציבור בעיר והתאמתם למרקם העירוני, שילובם והתאמתם לסביבה.

לתכניות בניין עיר חשיבות רבה. היתרי הבניה נגזרים מתוך תכנית בניין עיר ונדרשים לעמוד בהוראותיהם.

תוכנית מתאר מקומית מודיעין - מד/2020

המידע מוגש כשירות לציבור ולא יהווה עילה לתביעה כלשהיא.

מדור פניות הציבור מספק מידע תכנוני ברמת תכניות מתאר ותכניות מתאר מפורטות. ניתן לעיין בחלק מהתקנונים והתשריטים. כמו כן ניתן לעיין בתקנון תכניות בנין עיר אתר מנהל מקרקעי ישראל. באתר הנזכר אין התייחסות להוראות התכניות בכללותם, המידע הינו כללי בלבד. לשם קבלת מידע מלא יש לפנות למינהל התכנון וההנדסה - מדור פניות ציבור בימים ובשעות קבלת קהל.

הנחיות להגשת בקשה עקרונית טרם הגשת תכנית שינויים תב''ע

קבלת קהל

קבלת קהל בתיאום טלפוני 08-9726058 שלוחה 2

צור קשר
שםתפקידטלפוןשלוחהפקספניה
נילי טייכמןאדריכלית העיר08-9726058 2508-9721841טופס פניה לנילי טייכמן
ענבל מניסטרסקיאדריכלית בינוי ופיתוח08-9726058 2408-9721841טופס פניה לענבל מניסטרסקי

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000