שילוט

01/12/2019 ג' כסלו תש"פ

הצגת השלטים במודיעין מכבים- רעות הינה אחד הגורמים החשובים והמשפיעים על חזות הרחובות והעיר כולה. לפיכך, אנו רואים בך ובחבריך לעסקים שותפים נאמנים במאמץ שמירת חזות עיר נעימה ואסתטית.

לידיעתך - שילוט בעסק טעון רישיון ותשלום אגרה על פי חוק עזר למודיעין-מכבים-רעות שילוט, התשנ"ה 1995.

אגרה לתשלום נשלחת למען המצוין אצלנו במערכת אחת לשנה וזאת לאחר ביצוע סקר שילוט.

לחצו כאן - חוק עזר למודיעין מכבים רעות ( שילוט), התשנ"ה 1995

חוברת הנחיות שילוט

להלן טבלת סוגי שלטים ותעריפים לשנת 2019
קודסוג השלטתעריף שנתי
10שלט ראשון עד 10 מ"ר95.51 ש"ח
20שלט נוסף עד 10 מ"ר129.75 ש"ח
25שלט ראשון 10 מ"ר ומעלה109.73 ש"ח
35שלט נוסף 10 מ"ר ומעלה150.77 ש"ח
40שלט דגל עד 10 מ"ר323.72 ש"ח
50שלט דגל 11 מ"ר ומעלה405.99 ש"ח
55שלט מוקרן אלקטרוני עד 10 מ"ר228.18 ש"ח
60שלט מוקרן אלקטרוני מעל 10 מ"ר228.18 ש"ח
טפסים בנושא שילוט
שם טופסאופן הגשת הטופסקישור
חוברת הנחיות שילוטחוברת הנחיות שילוט
טופס בקשה להצבת שלט מעל 10 מ''רבמייל idan_c@modiin.muni.il טופס בקשה להצבת שלט מעל 10 מ''ר
ערעור בגין אגרת שילוטבמייל idan_c@modiin.muni.il ערעור בגין אגרת שילוט

תשלום מקוון

לחצו כאן לתשלום אגרת שילוט מקוון

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000