רישוי בנייה

22/03/2018 ו' ניסן תשע"ח

מחלקת רישוי בניה אמונה על  טיפול בבקשות להיתרי בניה לרבות תוספות בניה, בניה חדשה ושימושים חורגים ברחבי העיר מודיעין מכבים רעות.

המחלקה עוסקת בבדיקת היתרי בניה למגורים, מסחר ותעסוקה מול תכניות מתאר ארציות, מחוזיות ומקומיות ובהתאמה לחוק התכנון והבניה וזאת בהתאם לתכנית בינוי ופיתוח מאושרת ע"י וועדה מקומית, לאחר אישור עקרוני של המתחם המתוכנן בוועדות ליווי בשיתוף עם משהב"ש והגורמים המקצועיים ברשות כגון: תחבורה, נוף וכד'.

בקבלת קהל ניתן לקבל מידע בנוגע להליכי רישוי בניה, מסירת וקבלת מסמכים לבקשות פעילות.
בדיקת בקשות להיתר לרבות בקשות לשימושים חורגים והקלות והכנת נסחי פרסום. קבלת התנגדויות לבקשות להיתר ושיבוץ הבקשות לדיונים בוועדה מקומית לתכנון ובניה.

צור קשר

שםתפקידטלפוןשלוחהפקספניה
לאוניד נירקיסמנהל מחלקת רישוי בנייה08-97260583708-9721841 טופס פניה ללאוניד נירקיס
שירן זכאיםמזכירת מחלקת רישוי08-97384323708-9726237טופס פניה לשירן זכאים
אלנה זץבודקת תוכניות08-97260583508-9726237טופס פניה לאלנה זץ
שולי עמרהבוחנת רישוי08-972605832408-9726237טופס פניה לשולי עמרה
קרן יאיר מזרחיבוחנת רישוי08-972605832308-9726237טופס פניה לקרן יאיר מזרחי
טליה בן ששוןבוחנת רישוי08-972605832508-9726237טופס פניה לטליה בן ששון
חגית ברוןבוחנת רישוי08-972605832108-9726237טופס פניה לחגית ברון
שמירה מדיבוחנת רישוי08-972605832208-9726237 טופס פניה לשמירה מדי
ליאת אפריםמתאמת רישוי08-97260583108-9726237טופס פניה לליאת אפרים
טלי נאורמתאמת רישוי08-97260583108-9726237טופס פניה לטלי נאור

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000