מרכז מידע הנדסי

27/12/2017 ט' טבת תשע"ח
מודיעין-1

הסבר על מערכת מרכז מידע הנדסי באינטרנט לציבור

האתר נמצא בהרצה ניסיונית.

המידע המוצג במערכת זו הוא לידיעה בלבד ואינו מתאים לשמש אסמכתא תקפה לכל עניין שהוא ולכל הליך על פי כל דין .

אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הועדה המקומית ו/או העירייה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הועדה המקומית.

הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.

המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הועדה המקומית בלבד, המתקבל כמידע כתוב בהתאם להוראות סעיף 119 א' לחוק התכנון והבניה, והתקנות שהותקנו מכוחו.

מערכת האינטרנט ההנדסי של אגף הנדסה מאפשרת צפייה בנתונים מתוך מאגרי המידע של הרשות המקומית והוועדה לתכנון ובניה מודיעין, דרך רשת האינטרנט.

המידע במערכת מבוסס על נתונים בנושאים תכנוניים, נושאי רישוי ופיקוח.

במהלך השנים האחרונות מוחשב מידע רב בוועדה לתכנון ובניה מודיעין.

תהליכי העבודה באגף ההנדסה הותאמו למערכת המחשוב על מנת ליצור חפיפה בין התהליך בהנדסה לבין הנתונים שהתושב/ים יצפו באינטרנט.

מערכת האינטרנט ההנדסי מאפשרת הפצת המידע וחשיפה של נתונים למשתמשים בתוך הארגון ומחוצה לו.

המערכת נותנת מענה למבקש ולעורכים בנוגע :
היתריי בנייה- סטאטוס הבקשה, דרישות להשלמה וצפייה בכל השלבים המופיעים בבקשה.
תכניות בנין עיר- מענה על סטאטוס התכנית לפי שלבים סטטוטוריים.
ישיבות וועדה - ניתן יהיה לצפות בפרוטוקולי הוועדות השונות.
פרסומים- פרסום הקלה ושימוש חורג לבקשות.

ממשק העבודה הינו פשוט וידידותי למשתמש ומאפשר קבלת תמונה כוללת מכלל המערכות.

אנו תקווה כי פתיחת המידע והנגשתו לכלל הציבור יתרום לשיפור השירות הניתן לתושבים, קבלנים, אדריכלים, מתכננים וגורמים חיצונים אחרים.

המידע המוצג באתר טרם עבר בקרת איכות של הרשות

צור קשר

לפרטים נוספים והערות לאתר ההנדסי ניתן לפנות ל :


שםתפקידטלפוןשלוחהפקספנייה
חוה יוסףאחראית מחשוב הנדסה08-9726058 3808-9726237 טופס פניה לחוה יוסף

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000