תברואה

02/08/2017 י' אב תשע"ז

חזון המחלקה

שיפור איכות החיים לתושבי העיר ומתן אפשרות לחיות ולגדל את דור העתיד בסביבה נקייה ונטולת מפגעי תברואה כשהתושב במרכז העשייה תוך התחשבות בכלל.

יעוד:

יעוד המחלקה, לשפר ולשמר את מראה פני העיר ע"י ניקיון וטיאוט מתמיד תוך הקפדה על תנאי תברואה נאותים וניטור מזיקים.

תפקידי מחלקת תברואה

פיקוח על ניקיון מוסדות עירוניים.
פינוי אשפה לסוגיה.
פינוי גזם וגרוטאות.
פינוי פגרים.
פינוי פסולת מוצקה וטיפול במפגעי סחף.
ניקיון וטיאוט ברחבי העיר (מדרכות, כבישים, שטחי בור).
הדברה וניכוש עשבייה.
הדברת מזיקים ומכרסמים.
פיקוח תברואתי בביתני האשפה.
מתן היתר לטופס 4 לביתני אשפה.

חשוב לדעת!

אין להשליך פסולת בניה בחדרי אשפה ובמקומות ציבוריים.
אין להשליך פסולת בביתני אשפה של מוסדות עירוניים.
אין להניח גזם ע"ג ערוגות, תשתיות ומתקנים.
האחריות לביתני אשפה ומיכלי אצירה הינה של התושבים.
יש להתריע על מאגרי מים למניעת דגירת יתושים.

בעלי תפקידים באגף שפ''ע:
בעל התפקיד תפקידטלפון ליצירת קשרפנייה
ניסים בן אבימנהל מחלקת תברואה08-9726177טופס פניה לניסים בן אבי
צמרת זר מזכירת המחלקה 08-9726177טופס פניה לצמרת זר
אבי סילוני מפקח תברואה08-9726421 טופס פניה לאבי סילוני

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000