תברואה

11/08/2019 י' אב תשע"ט

חזון המחלקה

שיפור איכות החיים לתושבי העיר ומתן אפשרות לחיות ולגדל את דור העתיד בסביבה נקייה ונטולת מפגעי תברואה כשהתושב במרכז העשייה תוך התחשבות בכלל.

יעוד:

יעוד המחלקה, לשפר ולשמר את מראה פני העיר ע"י ניקיון וטיאוט מתמיד תוך הקפדה על תנאי תברואה נאותים וניטור מזיקים.

תפקידי מחלקת תברואה

פינוי אשפה לסוגיה.
פינוי גזם וגרוטאות.
פינוי פגרים.
פינוי פסולת מוצקה וטיפול במפגעי סחף.
ניקיון וטיאוט ברחבי העיר (מדרכות, כבישים, שטחי בור).
פיקוח תברואתי בביתני האשפה.
מתן היתר לטופס 4 לביתני אשפה.
הדברת עשבים בלבד: הדברה/ ניכוש עשבייה מבוצעים במדרכות העיר,  סביב מוסדות חינוך וציבור במטרה לשמור על שטחים נקיים מעשביה בכל ימות השנה ולהרחיק מזיקים למיניהם.

חשוב לדעת!

אין להשליך פסולת בניה בחדרי אשפה ובמקומות ציבוריים.
אין להשליך פסולת בביתני אשפה של מוסדות עירוניים.
אין להניח גזם ע"ג ערוגות, תשתיות ומתקנים.
האחריות לביתני אשפה ומיכלי אצירה הינה של התושבים. יובהר כי במקרים בהן נגנב מיכל , נשרף מיכל, או נעלם מכל סיבה אחרת , אחריות התושבים לרכוש מיכל חדש

בעלי תפקידים באגף שפ''ע:
בעל התפקיד תפקידטלפון ליצירת קשרפנייה
ניסים בן אבימנהל מחלקת תברואה08-9726177טופס פניה לניסים בן אבי
צמרת קורןמזכירת המחלקה 08-9726177טופס פניה לצמרת קורן
ארז בנודיסמפקח תברואה08-9726421 טופס פניה לארז בנודיס
אבי בן ציוןמפקח תברואה08-9726177טופס פניה לאבי בן ציון
אורן שלמהמפקח תברואה08-9726177

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000