מועצות העיר הקודמות

02/10/2019 ג' תשרי תש"פ
המועצה הממונה בעיר מודיעין (1994 – 1998)
שםתפקיד
משה שכטרראש המועצה
יונתן גולניסגן ראש המועצה
צבי אבנוןנציג הציבור
גדעון בן דרורנציג משרד החינוך
יעקב ברדוגונציג הציבור
עדי הדרנציג משרד השיכון
שמעון זיו נציג ציבור
אגון לביאנציג משרד השיכון
בני ריקרדו נציג משרד הפנים
מועצת העיר ה-1 (1998 – 2003)
שםרשימהתפקיד
משה שכטרמשה שכטר להשלמת המשימהראש העיר
אמנון מרחבמשה שכטר להשלמת המשימהסגן ראש העיר
יוסי בר דודתלם - תושבים למען מודיעיןסגן וממלא מקום
ענת ישראליתלם - תושבים למען מודיעיןחברת מועצה
מנשה רםתלם - תושבים למען מודיעיןחבר מועצה
עופר גלנץתלם - תושבים למען מודיעיןחבר מועצה, החליף את ענת ישראלי
דוד זיו עיר חופשיתסגן ראש העיר בחלק מהקדנציה
ליאת גנוסרעיר חופשיתחברת מועצה
ד"ר מיכל גדותעיר חופשיתחברת מועצה
גיורא סנפיר ז"לעיר חופשיתחבר מועצה
יורם אקרמןעיר חופשיתחבר מועצה, החליף את ליאת גינוסר
תמיר גרודיקעיר חופשיתחבר מועצה, נכנס לאחר פטירתו של גיורא סנפיר ז"ל
אייל מעוזעיר חופשיתחבר מועצה, החליף את תמיר גרודיק
ירון רן מודיעין אחתסגן ראש העיר בחלק מהקדנציה
מוטי גרונרמודיעין אחתחבר מועצה
עדי הדרי.ע.דחבר מועצה
שלום לויפרהתנועה הדתית לאומית במודיעיןחבר מועצה
מועצת העיר ה-2 (2003- 2008)
שםרשימהתפקיד
משה ספטורמודיעין- מורראש העיר
אלכס וינרבמודיעין- מורסגן ראש עיר
עדי מינץ מודיעין- מורחברת מועצה
חיים ביבסליכודכיהן כמ"מ ראש העיר בחצי קדנציה שנייה
יוסי בר דודתלם תושבים למען מודיעין מ"מ חצי קדנציה
עו"ד אמנון מרחבמרחב למודיעיןחבר מועצה
מוטי גרונרמרחב למודיעיןחבר מועצה
עו"ד סיגלית הנדשר פרקשמודיעין אחתחברת מועצה
עמיקם אורן יחדחבר מועצה
יואב טל יחדחבר מועצה
עו"ד יוסה ירמיהו שינויכיהן כחבר מועצה עד שנת 2008
אבי אלבזשינויחבר מועצה החליף את עו"ד יוסה ירמיהו
עופר גלנץ שחר עושים חינוךחבר מועצה
מיכל גלבוע שחר עושים חינוךכיהנה כחברת מועצה עד שנת 2004
עו"ד משה לוי שחר עושים חינוךחבר מועצה, החליף את מיכל גלבוע
מיכאל חרל"פאחדותסגן ראש העיר
ד"ר שלמה שמעוני אחדותכיהן כחבר מועצה עד ספטמבר 2006
הרב ד"ר מאיר דנינו אחדותחבר מועצה, החליף את ד"ר שלמה שמעוני
מועצת העיר ה-3 (2008 - 2013)
שםרשימהתפקיד
חיים ביבסחיים במודיעין מכבים רעותראש העיר
שלמה פסיחיים במודיעין מכבים רעותחבר מועצה
אלכס וינרבהדרך הירוקיםסגן ראש עיר חלק מהקדנציה
לבנה שיפמן הדרך הירוקיםחברת מועצה
אמנון מרחב מרחב למודיעיןחבר מועצה עד שנת 2010
מוטי גרונר מרחב למודיעיןחבר מועצה
שלום דהאןמרחב למודיעיןחבר מועצה, החליף את אמנון מרחב
משה לוי שחר עושים חינוך סגן ראש עיר
גלעד אולשטיין שחר עושים חינוך חבר מועצה
חנן ברנשטיין יחד מורסגן ראש העיר חלק מהקדנציה
יצחק חןיחד מורחבר מועצה
דני רוזנפלדיחד מורחבר מועצה
ויויאן אלבוים אחדותחברת מועצה
מיכאל חרל"פאחדותסגן ראש עיר חלק מהקדנציה
אילן בן סעדוןאילן למודיעיןסגן ראש עיר חלק מהקדנציה
רונית מלכהאילן למודיעיןחברת מועצה
יגאל צדוקעצמאות למודיעיןחבר מועצה
חיים מרציאנו יסודותחבר מועצה עד שנת 2012
ברוך בוחניקיסודותחבר מועצה, החליף את חיים מרציאנו
מועצת העיר ה-4 (2013)
שםרשימהתפקיד
חיים ביבססיעת חיים במודיעין מכבים רעותראש העיר
שלמה פסי סיעת חיים במודיעין מכבים רעותחבר מועצה, מ"מ וסגן ראש העיר
הילה בן אליעזר סיעת חיים במודיעין מכבים רעותחברת מועצה
אלעד שמעונוביץ סיעת חיים במודיעין מכבים רעותחבר מועצה
שמעון גואטה סיעת חיים במודיעין מכבים רעותחבר מועצה
ורד גל בכרי סיעת חיים במודיעין מכבים רעותחברת מועצה
אילן בן סעדון אילן למודיעיןסגן ראש העיר
דן ליכטמן אילן למודיעיןחבר מועצה
מירי ארד אילן למודיעיןחברת מועצה עד שנת 2014
בוריס פרלמן אילן למודיעיןחבר מועצה, החליף את מירי ארד
גבי אדרי אילן למודיעיןחבר מועצה
משה לוישחר עושים חינוךסגן ראש עיר חלק מהקדנציה
מירב פלג שחר עושים חינוךחברת מועצה
מיכאל חרל"פ הבית היהודיסגן ראש העיר חלק מהקדנציה
הילה שי וזאן הבית היהודיחברת מועצה. כיהנה עד נובמבר 2016
ג'וני קליין הבית היהודיחבר מועצה (החליף את הילה שי וזאן)
אבי אלבזמודיעין חופשיתחבר מועצה
אייל הנדלר כולנו מכבים רעותחבר מועצה. כיהן עד יוני 2018
איתן מנורכולנו מכבים רעותחבר מועצה (החליף את אייל הנדלר)
ברוך בוחניקגשר – מחוברים לתושביםחבר מועצה
שחר מי און יש עתיד במודיעיןחבר מועצה
שרון מעוז מודיעין של כולנוחבר מועצה

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000