חדשות העיר

שומרים על הסביבה

07/02/2019 ב' אדר תשע"ט

לראשונה בעיר יוכלו תושבים להציע הצעות לביצוע פרויקטים סביבתיים-חברתיים, שמטרתם קידום השמירה על הסביבה. זאת על פי הקול קורא שמתפרסם בימים אלה, במסגרת התוכנית של המשרד להגנת הסביבה, המסייעת לרשויות מקומיות בפעילות לקידום חינוך סביבתי בקהילה.

המשמעות היא, מתן מענק כספי ליישום ההצעות שייבחרו, כאשר מדובר על מענק של 20,000 שקלים לכל מיזם שייבחר.

הקריטריונים להגשת ההצעות כוללים, בין היתר, תנאי סף שמדובר בקבוצת תושבים שפעילה בשנתיים האחרונות ושיכולה להציג פעילות שביצעה במהלך תקופה זו וכן, הצעה שיש בה שילוב של היבטים פיזיים-סביבתיים יחד עם היבטים חברתיים –קהילתיים. בנוסף כוללים הקריטריונים, תכנית לתחזוקה ושימור הפעילות לאורך זמן (לפחות שלוש שנים) והתחייבות של חברי הקבוצה, להפעיל את הפרויקט למשך שנה אחת לפחות.

הגינה הקהילתית בשכונת השבטים
הגינה הקהילתית בשכונת השבטים

הילה בן אליעזר, מחזיקת תיק איכות הסביבה: "אנו כעירייה פועלים בכל ימות השינה במישורים שונים לעודד שמירה על הסביבה. בחינוך סביבתי בבתי הספר ובגני הילדים, בעידוד הפרדת פסולת במקור, בפיקוח סביבתי ועוד. החלטנו השנה להוסיף נדבך נוסף לשמירה הסביבתית, מתוך אמונה בקהילתיות ברוח ההתנדבות שכל כך מאפיינים את העיר שלנו. אני קוראת לתושבים לחבור יחד לפרוייקטים עירוניים שיהוו דוגמא לאהבה והוקרת תודה שלנו לטבע מחד, ואחריות סביבתית שנגזרת מכך מאידך."
לאחר בחינת ההצעות על ידי העירייה ובחירת התכניות הזוכות, הן יועברו למשרד להגנת הסביבה לצורך אישורו ויקבלו תמיכה כספית עבור הקמת תשתיות פיזיות, ליווי מקצועי ושירותים נדרשים לתכנון וביצוע הפעילות.

הצעות יש להגיש לאגף שפ"ע - מחלקת איכות ותכנון סביבתי למייל yael_ms@modiin.muni.il עד לתאריך 28.2.19 בשעה 12:00.

לחצו כאן לתנאים להגשת קול קורא

לחצו כאן לטופס הגשת מילוי מיזם סביבתי

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000