פרוייקטים עירוניים

04/02/2019 כ"ט שבט תשע"ט

עיריית מודיעין מכבים רעות מבצעת עבודות פיתוח ברחבי העיר לרווחת התושבים. במסגרת מדיניות שיפור השירות ומתן שקיפות מלאה לתושבים מפורסמת כאן רשימת הפרויקטים העירוניים שנמצאים בביצוע.

הרשימה מורכבת מפרויקטים עירוניים המבוצעים ע"י העירייה, החברה הכלכלית ומשרד הבינוי והשיכון בנושאים כגון עבודות תשתית, עבודות פיתוח נופי ועוד.


מפת פרוייקטים עירוניים

כללי

שכונהכותרתסטטוס התקדמותתאור
הפארק הטכנולוגימגרש כדורגל בפארק הטכנולוגילקראת ביצועהגדלת מס' המושבים והצללה
מודיעיןמד"א וכב"א: הקמת תחנת כיבוי האש האזורית, מרכז תפעול אזורי של מד"אבהערכות לביצוע
מודיעיןפארק המיםהערכות למכרז
מע"רתחנת משטרה חדשה בביצוע
מע"רהקמת מכללה / מוסד אקדמי -בין מרכז הספורט העירוני לתחנת הרכבת תכנון ראשוני
מע"רתכנון מוזיאון מורשתתכנון
גבעת שר - תכנון בעתידשכונת מגורים שתכלול למעלה מ- 6000 יח"ד, מבני חינוך וציבור ומרכזים מסחרייםבתכנון
הכרמיםתכנון מגרשים לאורך רח' ניסןתכנון ראשוני
מורשתשכונת מגורים שתכלול כ- 4000 יח"ד, מבני חינוך וציבור ומרכזים מסחרייםנערכים לתחילת עבודות תשתית
מע"רהקמת שכונת מרכז העיר שתכלול שדרה רחבת ידיים כולל מזרקות, בתי קפה ומסחר ולמעלה מ- 1000 יח"ד.בביצוע
נופיםשכונת נופים – כ- 1850 יח"ד, 5 דקות ממרכז העיר, מבני חינוך וציבור בביצוע - צפי אכלוס 2019פיתוח נופי

שכונהכותרתסטטוס התקדמותתאור
הכרמיםהשלמות גינון ונטיעות בשכונהבהערכות לביצוע
הכרמיםפיילוט רחוב טבת ושבטבביצוע
הנחליםפיתוח פארק תיתורהבביצועביצוע שבילים גינון ופיתוח נופי לרווחת התושבים
הציפוריםשכונת הציפורים - גבולה הצפוני פארק ענבה – גבולה הדרומי כביש 431. במקביל לאכלוס שהחלעבודות פיתוח פארק, כיכרות, טיילת, לקראת אכלוס ראשון של השכונה ב-2017
מודיעיןהמשך פארק ענבה עד לשכונת הנופים - פארק טבע עירוניבביצוע
מודיעיןפארק ואדי ענבהבוצעשדרוג מתקני משחק ומזרקה
מוריהמעבר ציבורי 1001 בסמוך למרכז מוריהלקראת ביצוע
מוריהפארק שבטי ישראל לאה אמנובביצוע
מוריההשלמות גינון ונטיעות בשכונהבביצועכולל שידרוג גינון כיכרות, כולל שטחי בורתשתיות

שכונהכותרתסטטוס התקדמותתאור
אבני חןכיכר עמק זבולון פינת חטיבה 7בתכנון
אבני חןכיכר עמק זבולון פינת יגאל ידיןבתכנון
הכרמיםשביל אופניים בעמק האלהבביצועלאורך כל ציר עמק האלה
הפרחיםכיכר עמק דותן פינת עמק יזראללקראת ביצוע
הפרחיםמגרש חניה היכל התרבותלקראת ביצוע
מודיעיןקירצוף וריבוד רחובות שונים במכבים רעותלקראת ביצוע
מודיעיןהרחבת כביש (גשר) יהודה המכביבביצוע
מכביםשביל אופניים בכניסה למכביםבוצעשביל של כ-720 מטרים, שיתחבר לשביל שנבנה בדרך יאיר פרג.
מרכז עינבכיכר הקדר והאופה לקראת ביצוע
רעותשביל אופניים ביאיר פרגבביצועחפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000