ישיבות המועצה

22/05/2016 י"ד אייר תשע"ו

ישיבות המועצה מתועדות ומסוכמות בפרוטוקול עליו אחראי מנכ"ל העירייה.

בפרוטוקול יופיעו הפרטים הבאים:
1.מועד הישיבה.
2.שמות חברי המועצה הנוכחים בישיבה וכן הנעדרים מהישיבה.
3.סדר היום.
4.ההצעות והנמקתן.
5.ההחלטות ותוצאות ההצבעה - ציון שמות המצביעים ואופן הצבעתם.

בקשה לתיקון פרוטוקול- חבר מועצה ראשי להגיש הצעה לתיקון הפרוטוקול. במידה ולא הוגשה בקשה כאמור, רואים אותו כמאושר.
שמירת הפרוטוקול - פרוטוקול של ישיבות המועצה יהיה שמור במשרדי המנכ"ל.
עיון בפרוטוקול - פרוטוקול של ישיבה בדלתיים פתוחות יהיה פתוח לעיון בשעות עבודת העירייה לכל מי שיש עניין בכך.
 
ישיבות מועצת העיר שמן המניין מתוכננות בכל יום רביעי, בראשית כל חודש, בשעה 19:00 בחדר הישיבות.

צור קשר

שםתפקידטלפון עקריפניה
אהובה האוזרעוזרת מנכ"ל - לשכת מנכ"ל08-9726210טופס פניה לאהובה האוזר


תאריךמספר ישיבהסוג ישיבהפרוטוקולהקלטה
16/01/20191/19מן המנייןGlobalFiles/021020190123093059.pdfPlay
04/02/20192/19מן המנייןGlobalFiles/021020190317130043.pdfPlay
06/03/20193/19מן המנייןGlobalFiles/021020190317124520.pdfPlay
03/04/20194/19GlobalFiles/021020190414112233.pdfPlay

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000