ישיבות המועצה

22/05/2016 י"ד אייר תשע"ו

ישיבות המועצה מתועדות ומסוכמות בפרוטוקול עליו אחראי מנכ"ל העירייה.

בפרוטוקול יופיעו הפרטים הבאים:
1.מועד הישיבה.
2.שמות חברי המועצה הנוכחים בישיבה וכן הנעדרים מהישיבה.
3.סדר היום.
4.ההצעות והנמקתן.
5.ההחלטות ותוצאות ההצבעה - ציון שמות המצביעים ואופן הצבעתם.

בקשה לתיקון פרוטוקול- חבר מועצה ראשי להגיש הצעה לתיקון הפרוטוקול. במידה ולא הוגשה בקשה כאמור, רואים אותו כמאושר.
שמירת הפרוטוקול - פרוטוקול של ישיבות המועצה יהיה שמור במשרדי המנכ"ל.
עיון בפרוטוקול - פרוטוקול של ישיבה בדלתיים פתוחות יהיה פתוח לעיון בשעות עבודת העירייה לכל מי שיש עניין בכך.
 
ישיבות מועצת העיר שמן המניין מתוכננות בכל יום רביעי, בראשית כל חודש, בשעה 19:00 בחדר הישיבות.

צור קשר

שםתפקידטלפון עקריפניה
אהובה האוזרעוזרת מנכ"ל - לשכת מנכ"ל08-9726210טופס פניה לאהובה האוזר


תאריךמספר ישיבהסוג ישיבהפרוטוקולהקלטה
16/01/20191/19לא מן המנייןGlobalFiles/021020190516091813.pdf
16/01/20191/19מן המנייןGlobalFiles/021020190123093059.pdfPlay
04/02/20192/19מן המנייןGlobalFiles/021020190317130043.pdfPlay
06/03/20193/19מן המנייןGlobalFiles/021020190317124520.pdfPlay
03/04/20194/19GlobalFiles/021020190414112233.pdfPlay
15/05/20195/19מן המנייןGlobalFiles/021020190520090344.pdfPlay
05/06/20196/19מן המנייןGlobalFiles/021020190611114215.pdfPlay
05/06/20192/19לא מן המנייןGlobalFiles/021020190612113447.pdfPlay
03/07/20197/19מן המנייןGlobalFiles/021020190708150207.pdfPlay
04/09/20198/19מן המנייןGlobalFiles/021020191204114142.pdfPlay
04/09/20193/19לא מן המנייןGlobalFiles/021020191107101721.pdfPlay
02/10/20199/19מן המנייןGlobalFiles/021020191007121729.pdfPlay
06/11/20194/19לא מן המנייןGlobalFiles/021020191111124921.pdf
06/11/20195/19לא מן המנייןGlobalFiles/021020191111124929.pdf
06/11/201910/19מן המנייןGlobalFiles/021020191111124935.pdf

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000