המרכז הרב תחומי - הקתדרה תשפ"ב 2021-22

6 ה מ ר כ ז ה ר ב ת ח ו מ י נוהלי הרשמה לסיורי הקתדרה • הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מועדים ומסלולים עקב אילוצים מקצועיים שונים. • הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח סדרת סיורים בשל מספר מועט של משתתפים או מכל סיבה אחרת. במקרה זה יוחזר לנרשמים שכר הלימוד במלואו. • שעת היציאה לכל הסיורים מצויינת בפרסומים. הסיורים יצאו מרחבת המרכז . נא לדייק. 49 ברח' עמק דותן משתתף שיאחר לא יהיה זכאי לסיור חלופי. • סדר הישיבה באוטובוס הוא עפ"י סדר העלייה. שורה ראשונה תשמש בעלי תפקידים ונכים עפ"י שיקול דעתו של המלווה. אין לשמור מקומות באוטובוס. • למשלמים בכרטיסי אשראי בלבד – ניתן לבצע את התשלום בטלפון. • כל ביטול הרשמה חייב להיעשות בכתב. • במקרה של ביטול סדרת הסיורים עד שבעה ימים לפני הסיור הראשון – יחויב הנרשם בעלות הסיור הראשון בלבד. • לאחר הסיור השני בסדרה – לא יינתן כל החזר על ביטולים. • במקרה של ביטול סיור חד־פעמי, עד שבעה ימים לפני הטיול – יחוייב המשתתף בעלות הסיור. • במקרים של הפסקת השתתפות מסיבות בריאותיות ובכפוף להצגת אישורים מתאימים – כל מקרה ייבחן לגופו. מידע כללי ונוהלי רישום • פתיחת הקורסים מותנית במספר מינימום של נרשמים. • הקתדרה שומרת לעצמה זכות לשנות את מועדי הקורסים. • התשלומים מתבצעים בכרטיס אשראי או צ׳קים דחויים. ש״ח (מתוך שכר הלימוד) ישולמו 40 : • דמי הרישום לקורסי הקתדרה במועד ההרשמה ולא יוחזרו גם במקרה של ביטול. • דמי הרישום לקורסים של מוסדות לימוד חיצוניים ישולמו במועד ההרשמה ולא יוחזרו גם במקרה של ביטול. • במקרה של ביטול ההרשמה לפני פתיחת הלימודים יחויב הלומד בדמי הרישום. • במקרה של ביטול ההרשמה לאחר המפגש הראשון יחויב הלומד משכר הלימוד. 10%- בדמי הרישום וב • לא יוחזר שכר לימוד לאחר המפגש השני בקורס. • במקרה של ביטול קורס על ידי הקתדרה - יוחזר שכר הלימוד במלואו. • אי - השתתפות בלימודים מכל סיבה שהיא, אינה משחררת את הלומד מתשלום שכר הלימוד. • כל בקשה או הודעה על ביטול ההשתתפות חייבת להימסר בכתב בצירוף הקבלה המקורית על תשלום שכר הלימוד ו/או דמי הרישום, ותידון לגופו של עניין. • כל האמור בסעיפים אלה מתייחס לקורסי הקתדרה. • ההרשמה היא אישית ולא ניתן להעביר את הזכות לאדם אחר. • אין לעבור מקורס אחד למשנהו ללא אישור הקתדרה. • יש להתעדכן בנוגע לתאריכי הפתיחה של הקורסים. • הלימודים לא יתקיימו בחופשות ובחגים. • הלימודים יתקיימו במרכז הרב - תחומי במודיעין־מכבים־רעות, בכיתות .51 בכיתות התיכון עירוני ב' ובמרכז הרב תחומיקס ברחוב בנימין • במקרה של פריצת מגיפה והנחיות ממשלה שלא יאפשרו את המשך קיום הפעילות או הקורס במתכונת הפרונטלית, הפעילות תעבור למתכונת של למידה מרחוק. לא יתאפשר לנרשמים או למשתתפים לבטל את הרישום לפעילות ולא יינתן החזר כספי. • קורסים שיבוטלו בשל פריצת מגיפה והנחיות ממשלה, יושלמו במועד אחר ולא יינתן החזר כספי עבורם. • למרכז הרב־תחומי שמורה הזכות לשינויים.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjgzNzA=