המרוץ לחיים ולתקווה

טופס הרשמה לאירוע הזדהות עם האגודה למלחמה בסרטן
צועדים ח"י שעות למען המאבק במחלת הסרטן

האירוע יתקיים בפארק ענבה ביום חמישי 6.10.16 החל מהשעה 17:00 ועד השעה 11:00 למחרת יום שישי 7.10

פירוט כמויות נרשמים לקבוצה
קבוצה 1: 17:00-18:00 - 27, קבוצה 12: 04:00-05:00 - 1, קבוצה 13: 05:00-06:00 - 3, קבוצה 14: 06:00-07:00 - 4, קבוצה 15: 06:00-07:00 - 1, קבוצה 15: 07:00-08:00 - 5, קבוצה 16: 08:00-09:00 - 14, קבוצה 17: 09:00-10:00 - 2, קבוצה 2: 17:00-18:00 - 1, קבוצה 2: 18:00-19:00 - 18, קבוצה 3: 19:00-20:00 - 11, קבוצה 4: 19:00-20:00 - 2, קבוצה 4: 20:00-21:00 - 7, קבוצה 5: 21:00-22:00 - 7, קבוצה 6: 22:00-23:00 - 6, קבוצה 7: 22:00-23:00 - 1, קבוצה 7: 23:00-00:00 - 2, קבוצה 9: 00:00-01:00 - 1, קבוצה 9: 01:00-02:00 - 1,

פרטי נרשם