קלפי בשכונת הפרחים

סמל קלפיכתובת קלפימקום קלפינגישהנגישה מיוחדת
סמל קלפי1כתובת קלפידם המכבים 9 מקום קלפיבי"ס עירוני א'נגישהכןנגישה מיוחדת
סמל קלפי10כתובת קלפידם המכבים 9 מקום קלפיבי"ס עירוני א'נגישהכןנגישה מיוחדת
סמל קלפי12כתובת קלפידם המכבים 9 מקום קלפיבי"ס עירוני א'נגישהלאנגישה מיוחדת
סמל קלפי52כתובת קלפידם המכבים 9 מקום קלפיבי"ס עירוני א'נגישהכןנגישה מיוחדתכן
סמל קלפי11כתובת קלפיתלתן 2מקום קלפיבי"ס עידניםנגישהכןנגישה מיוחדת
סמל קלפי31כתובת קלפיתלתן 2מקום קלפיבי"ס עידניםנגישהכןנגישה מיוחדת
סמל קלפי2כתובת קלפיגינת איילון 34מקום קלפיבי"ס היובלנגישהכןנגישה מיוחדת
סמל קלפי13כתובת קלפיגינת איילון 34מקום קלפיבי"ס היובלנגישהכןנגישה מיוחדת
סמל קלפי30כתובת קלפיגינת איילון 34מקום קלפיבי"ס היובלנגישהכןנגישה מיוחדתכן
סמל קלפי33כתובת קלפיגינת איילון 34מקום קלפיבי"ס היובלנגישהלאנגישה מיוחדת
סמל קלפי81כתובת קלפיגינת איילון 34מקום קלפיבי"ס היובלנגישהלאנגישה מיוחדת

קלפי בשכונת הנחלים

סמל קלפיכתובת קלפימקום קלפינגישהנגישה מיוחדת
סמל קלפי7כתובת קלפיגינת החולה 52מקום קלפיבי"ס נתיב זבולוןנגישהכןנגישה מיוחדתכן
סמל קלפי17כתובת קלפיגינת החולה 52מקום קלפיבי"ס נתיב זבולוןנגישהכןנגישה מיוחדת
סמל קלפי32כתובת קלפיגינת החולה 52מקום קלפיבי"ס נתיב זבולוןנגישהכןנגישה מיוחדת
סמל קלפי9כתובת קלפיגינת החולה 12מקום קלפיבי"ס דורותנגישהכןנגישה מיוחדת
סמל קלפי19כתובת קלפיגינת החולה 12מקום קלפיבי"ס דורותנגישהכןנגישה מיוחדת
סמל קלפי53כתובת קלפיגינת החולה 12מקום קלפיבי"ס דורותנגישהכןנגישה מיוחדתכן
סמל קלפי3כתובת קלפינחל עיון 1מקום קלפיבי"ס על יסודי ע"ש יצחק רביןנגישהכןנגישה מיוחדת
סמל קלפי4כתובת קלפינחל עיון 1מקום קלפיבי"ס על יסודי ע"ש יצחק רביןנגישהכןנגישה מיוחדת
סמל קלפי14כתובת קלפינחל עיון 1מקום קלפיבי"ס על יסודי ע"ש יצחק רביןנגישהלאנגישה מיוחדת
סמל קלפי15כתובת קלפינחל עיון 1מקום קלפיבי"ס על יסודי ע"ש יצחק רביןנגישהלאנגישה מיוחדת
סמל קלפי34כתובת קלפינחל עיון 1מקום קלפיבי"ס על יסודי ע"ש יצחק רביןנגישהכןנגישה מיוחדתכן
סמל קלפי5כתובת קלפיעמק דותן 11מקום קלפיבי"ס אופקנגישהכןנגישה מיוחדת
סמל קלפי8.1כתובת קלפיעמק דותן 11מקום קלפיבי"ס אופק א-לנגישהכןנגישה מיוחדת
סמל קלפי8.2כתובת קלפיעמק דותן 11מקום קלפיבי"ס אופק מ-תנגישהכןנגישה מיוחדתכן
סמל קלפי56כתובת קלפיעמק דותן 11מקום קלפיבי"ס אופקנגישהכןנגישה מיוחדתכן

קלפי בשכונת משואה

סמל קלפיכתובת קלפימקום קלפינגישהנגישה מיוחדת
סמל קלפי6כתובת קלפינחל צלמון 23מקום קלפיבי"ס משואות נריהנגישהכןנגישה מיוחדת
סמל קלפי35כתובת קלפינחל צלמון 23מקום קלפיבי"ס משואות נריהנגישהכןנגישה מיוחדת
סמל קלפי42כתובת קלפינחל צלמון 23מקום קלפיבי"ס משואות נריהנגישהכןנגישה מיוחדתכן
סמל קלפי79כתובת קלפינחל צלמון 23מקום קלפיבי"ס משואות נריהנגישהלאנגישה מיוחדת
סמל קלפי16.1כתובת קלפישד' יצחק רבין 32מקום קלפיבי"ס ניצנים א-כנגישהכןנגישה מיוחדת
סמל קלפי16.2כתובת קלפישד' יצחק רבין 32מקום קלפיבי"ס ניצנים ל-תנגישהלאנגישה מיוחדת
סמל קלפי18.1כתובת קלפישד' יצחק רבין 32מקום קלפיבי"ס ניצנים א-לנגישהלאנגישה מיוחדת
סמל קלפי18.2כתובת קלפישד' יצחק רבין 32מקום קלפיבי"ס ניצנים מ-תנגישהכןנגישה מיוחדת
סמל קלפי41.1כתובת קלפישד' יצחק רבין 32מקום קלפיבי"ס ניצנים א-לנגישהלאנגישה מיוחדת
סמל קלפי41.2כתובת קלפישד' יצחק רבין 32מקום קלפיבי"ס ניצנים מ-תנגישהכןנגישה מיוחדתכן

קלפי בשכונת הנביאים

סמל קלפיכתובת קלפימקום קלפינגישהנגישה מיוחדת
סמל קלפי21כתובת קלפיאליהו הנביא 2מקום קלפיבי"ס אסיףנגישהכןנגישה מיוחדתכן
סמל קלפי24כתובת קלפיאליהו הנביא 2מקום קלפיבי"ס אסיףנגישהלאנגישה מיוחדת
סמל קלפי27כתובת קלפיאליהו הנביא 2מקום קלפיבי"ס אסיףנגישהלאנגישה מיוחדת
סמל קלפי59כתובת קלפיאליהו הנביא 2מקום קלפיבי"ס אסיףנגישהלאנגישה מיוחדת
סמל קלפי23.1כתובת קלפיעמק בית שאן 60מקום קלפיביה"ס יסודי יחד א-לנגישהכןנגישה מיוחדת
סמל קלפי23.2כתובת קלפיעמק בית שאן 60מקום קלפיביה"ס יסודי יחד מ-תנגישהלאנגישה מיוחדת
סמל קלפי29כתובת קלפיעמק בית שאן 60מקום קלפיביה"ס יסודי יחדנגישהכןנגישה מיוחדתכן
סמל קלפי63כתובת קלפיעמק בית שאן 60מקום קלפיביה"ס יסודי יחדנגישהכןנגישה מיוחדת

קלפי בשכונת הכרמים

סמל קלפיכתובת קלפימקום קלפינגישהנגישה מיוחדת
סמל קלפי45כתובת קלפיעמק האלה 40מקום קלפיבי"ס האלהנגישהכןנגישה מיוחדתכן
סמל קלפי58כתובת קלפיעמק האלה 40מקום קלפיבי"ס האלהנגישהכןנגישה מיוחדת
סמל קלפי64כתובת קלפיאייר 4מקום קלפיבי"ס יוזמ"הנגישהכןנגישה מיוחדת
סמל קלפי66כתובת קלפיאייר 4מקום קלפיבי"ס יוזמ"הנגישהכןנגישה מיוחדת
סמל קלפי73כתובת קלפיאייר 4מקום קלפיבי"ס יוזמ"הנגישהכןנגישה מיוחדתכן
סמל קלפי78כתובת קלפיאייר 4מקום קלפיבי"ס יוזמ"הנגישהכןנגישה מיוחדת
סמל קלפי65כתובת קלפיעמק האלה 40מקום קלפיבי"ס האלהנגישהלאנגישה מיוחדת
סמל קלפי67כתובת קלפיעמק האלה 40מקום קלפיבי"ס האלהנגישהלאנגישה מיוחדת
סמל קלפי46כתובת קלפיעמק חרוד 9מקום קלפיבי"ס אורט עירוני דנגישהכןנגישה מיוחדתכן
סמל קלפי72כתובת קלפיעמק חרוד 9מקום קלפיבי"ס אורט עירוני דנגישהלאנגישה מיוחדת
סמל קלפי80כתובת קלפיעמק חרוד 9מקום קלפיבי"ס אורט עירוני דנגישהלאנגישה מיוחדת
סמל קלפיכתובת קלפימקום קלפינגישהלאנגישה מיוחדת

קלפי בשכונת המגינים

סמל קלפיכתובת קלפימקום קלפינגישהנגישה מיוחדת
סמל קלפי20כתובת קלפירא"ל חיים ברלב 45מקום קלפיבי"ס אילן רמוןנגישהלאנגישה מיוחדת
סמל קלפי25כתובת קלפירא"ל חיים ברלב 45מקום קלפיבי"ס אילן רמוןנגישהלאנגישה מיוחדת
סמל קלפי28כתובת קלפיחטיבת הצנחנים 1 מקום קלפיבי"ס קשתנגישהכןנגישה מיוחדתכן
סמל קלפי36כתובת קלפיחטיבת הצנחנים 1 מקום קלפיבי"ס קשתנגישהלאנגישה מיוחדת
סמל קלפי49כתובת קלפיחטיבת הצנחנים 1 מקום קלפיבי"ס קשתנגישהלאנגישה מיוחדת
סמל קלפי57כתובת קלפיחטיבת הצנחנים 1 מקום קלפיבי"ס קשתנגישהלאנגישה מיוחדת
סמל קלפי75כתובת קלפיחטיבת הצנחנים 1 מקום קלפיבי"ס קשתנגישהלאנגישה מיוחדת
סמל קלפי22כתובת קלפיעמק בית שאן 51מקום קלפיבי"ס אבני החושן תורני-אומניותנגישהכןנגישה מיוחדתכן
סמל קלפי26כתובת קלפיעמק בית שאן 51מקום קלפיבי"ס אבני החושן תורני-אומניותנגישהכןנגישה מיוחדת
סמל קלפי48כתובת קלפיעמק בית שאן 51מקום קלפיבי"ס אבני החושן תורני-אומניותנגישהכןנגישה מיוחדת

קלפי בשכונת השבטים

סמל קלפיכתובת קלפימקום קלפינגישהנגישה מיוחדת
סמל קלפי43כתובת קלפידן 20מקום קלפיגן ארבלנגישהלאנגישה מיוחדת
סמל קלפי44כתובת קלפיראובן 6מקום קלפיבי"ס "רעים"נגישהכןנגישה מיוחדת
סמל קלפי47כתובת קלפיראובן 6מקום קלפיבי"ס "רעים"נגישהכןנגישה מיוחדתכן
סמל קלפי68כתובת קלפיראובן 6מקום קלפיבי"ס "רעים"נגישהכןנגישה מיוחדת
סמל קלפי40כתובת קלפיאפרים 15מקום קלפיבי"ס "שבטי-ישראל"נגישהכןנגישה מיוחדתכן
סמל קלפי62כתובת קלפיאפרים 15מקום קלפיבי"ס "שבטי-ישראל"נגישהכןנגישה מיוחדת
סמל קלפי91כתובת קלפיאפרים 15מקום קלפיבי"ס "שבטי-ישראל"נגישהלאנגישה מיוחדת

קלפי בשכונת מוריה

סמל קלפיכתובת קלפימקום קלפינגישהנגישה מיוחדת
סמל קלפי61כתובת קלפישד' מנחם בגין 55מקום קלפיבי"ס אריאלנגישהכןנגישה מיוחדתכן
סמל קלפי77.1כתובת קלפישד' מנחם בגין 55מקום קלפיבי"ס אריאל א-כנגישהלאנגישה מיוחדת
סמל קלפי77.2כתובת קלפישד' מנחם בגין 55מקום קלפיבי"ס אריאל ל-תנגישהכןנגישה מיוחדת
סמל קלפי55כתובת קלפישרה אמנו 59מקום קלפיבי"ס "אלונים"נגישהלאנגישה מיוחדת
סמל קלפי74כתובת קלפישרה אמנו 59מקום קלפיבי"ס "אלונים"נגישהלאנגישה מיוחדת
סמל קלפי90כתובת קלפישרה אמנו 59מקום קלפיבי"ס "אלונים"נגישהלאנגישה מיוחדת

קלפי בשכונת אבני חן

סמל קלפיכתובת קלפימקום קלפינגישהנגישה מיוחדת
סמל קלפי37כתובת קלפייהלום 52מקום קלפיבי"ס דרכי יהודהנגישהכןנגישה מיוחדתכן
סמל קלפי50כתובת קלפייהלום 52מקום קלפיבי"ס דרכי יהודהנגישהכןנגישה מיוחדת
סמל קלפי69כתובת קלפייהלום 52מקום קלפיבי"ס דרכי יהודהנגישהכןנגישה מיוחדת
סמל קלפי92כתובת קלפייהלום 52מקום קלפיבי"ס דרכי יהודהנגישהלאנגישה מיוחדת
סמל קלפי51כתובת קלפיאבני החושן 55מקום קלפיבי"ס אבני חןנגישהכןנגישה מיוחדתכן
סמל קלפי38כתובת קלפישני 80מקום קלפיבי"ס חוט-השנינגישהלאנגישה מיוחדת
סמל קלפי39כתובת קלפישני 80מקום קלפיבי"ס חוט-השנינגישהלאנגישה מיוחדת
סמל קלפי54כתובת קלפישני 80מקום קלפיבי"ס חוט-השנינגישהלאנגישה מיוחדת
סמל קלפי60כתובת קלפישני 80מקום קלפיבי"ס חוט-השנינגישהלאנגישה מיוחדת

קלפי בשכונת הציפורים

סמל קלפיכתובת קלפימקום קלפינגישהנגישה מיוחדת
סמל קלפי71.1כתובת קלפינחליאלי 4מקום קלפיבי"ס ענבלים א-כנגישהלאנגישה מיוחדת
סמל קלפי71.2כתובת קלפינחליאלי 4מקום קלפיבי"ס ענבלים ל-תנגישהלאנגישה מיוחדת

קלפי ברובע מכבים - רעות

סמל קלפיכתובת קלפימקום קלפינגישהנגישה מיוחדת
סמל קלפי109כתובת קלפיערבי נחל 51מקום קלפיבי"ס ברנקו וייס - מכביםנגישהכןנגישה מיוחדת
סמל קלפי114כתובת קלפיערבי נחל 51מקום קלפיבי"ס ברנקו וייס - מכביםנגישהכןנגישה מיוחדתכן
סמל קלפי106כתובת קלפיניצן 9מקום קלפיבי"ס עמית - רעותנגישהכןנגישה מיוחדת
סמל קלפי107כתובת קלפיניצן 9מקום קלפיבי"ס עמית - רעותנגישהלאנגישה מיוחדת
סמל קלפי112כתובת קלפיניצן 9מקום קלפיבי"ס עמית - רעותנגישהכןנגישה מיוחדתכן
סמל קלפי103כתובת קלפיהדרים 2 מקום קלפיבי"ס חט"ב מור - רעותנגישהכןנגישה מיוחדת
סמל קלפי104כתובת קלפיהדרים 2 מקום קלפיבי"ס חט"ב מור - רעותנגישהכןנגישה מיוחדתכן
סמל קלפי105כתובת קלפיהדרים 2 מקום קלפיבי"ס חט"ב מור - רעותנגישהכןנגישה מיוחדת
סמל קלפי110כתובת קלפיהדרים 2 מקום קלפיבי"ס חט"ב מור - רעותנגישהלאנגישה מיוחדת
סמל קלפי111כתובת קלפיהדרים 2 מקום קלפיבי"ס חט"ב מור - רעותנגישהלאנגישה מיוחדת
סמל קלפי101כתובת קלפידרך ד"ר פלד ישראל 9מקום קלפיבי"ס מעוז המכביםנגישהכןנגישה מיוחדת
סמל קלפי102כתובת קלפידרך ד"ר פלד ישראל 9מקום קלפיבי"ס מעוז המכביםנגישהלאנגישה מיוחדת
סמל קלפי108כתובת קלפידרך ד"ר פלד ישראל 9מקום קלפיבי"ס מעוז המכביםנגישהלאנגישה מיוחדת
סמל קלפי113כתובת קלפידרך ד"ר פלד ישראל 9מקום קלפיבי"ס מעוז המכביםנגישהכןנגישה מיוחדתכן


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד