תחנות אוטובוס

22/01/2020 כ"ה טבת תש"פ

שכונות הנביאים והמגינים

מספר תחנהכתובתקווים
מספר תחנה34101כתובתעמק בית שאן 2קווים50, 53, 59, 95, 96, 104, 105, 504
מספר תחנה34102כתובתאליהו הנביא 2קווים50, 59, 83, 116
מספר תחנה34103כתובתאליהו הנביא 16קווים50, 59, 83, 104
מספר תחנה34104כתובתעמק האלה 23קווים50, 54, 59, 81, 83, 87, 104, 222
מספר תחנה34110כתובתיחזקאל הנביא 16קווים50, 53, 59, 80, 81, 83, 116, 222
מספר תחנה34111כתובתיחזקאל הנביא 9קווים50, 53, 59, 80, 81, 83, 104, 222
מספר תחנה34112כתובתעמק בית שאן 30קווים50, 53, 59, 80, 83, 84, 88, 104
מספר תחנה34113כתובתמרדכי מוטה גורקווים50 ,53 ,59 ,80 ,87 ,104
מספר תחנה34114כתובתמרדכי מוטה גור 15קווים50 ,53 ,59 ,80 ,83 ,88 ,87 ,104
מספר תחנה34115כתובתחיים ברלב 45קווים50 ,53 ,59 ,80 ,83 ,87 ,88 ,105 ,116
מספר תחנה34116כתובתדוד אלעזר 43קווים32 ,33 ,50 ,81 ,82 ,104 ,105 ,116
מספר תחנה34117כתובתמשה דיין 24קווים50 ,53 ,95 ,96
מספר תחנה34118כתובתמשה דיין 40קווים50 ,53 ,95 ,96 ,105
מספר תחנה34119כתובתבי"ס ממלכתי ט'קווים50 ,53 ,95 ,96
מספר תחנה35025כתובתבי"ס ממלכתי ט'קווים50 ,53 ,83 ,84 ,95 ,105
מספר תחנה35026כתובתמשה דיין 17קווים50 ,53 ,95
מספר תחנה35027כתובתדוד אלעזר 26קווים50 ,81 ,104 ,105 ,116
מספר תחנה35028כתובתמרדכי מוטה גור 23קווים27 ,50 ,53 ,59 ,87 ,88 ,105 ,116
מספר תחנה35029כתובתמרדכי מוטה גורקווים27 ,50 ,53 ,59 ,88 ,104
מספר תחנה35030כתובתעמק בית שאן 47קווים27 ,50 ,53 ,59 ,84 ,87 ,88 ,104
מספר תחנה35031כתובתיחזקאל הנביא 4קווים50 ,53 ,59 ,81 ,104 ,222
מספר תחנה35033כתובתאליהו הנביאקווים50 ,59 ,104
מספר תחנה31979כתובתאליהו הנביא 11קווים50 ,59 ,104
מספר תחנה35034כתובתעמק בית שאן 3קווים27 ,32 ,33 ,50 ,53 ,59 ,82 ,83 ,84 ,95 ,104 ,105 ,504
מספר תחנה35053כתובתמשה דיין 7 קווים32 ,33 ,53 ,81 ,82 ,83 ,84 ,95 ,104 ,105 ,116
מספר תחנה34213כתובתמשה דייןקווים53 ,81 ,95 ,96 ,104 ,105 ,116
מספר תחנה35180כתובתזכריה הנביאקווים54 ,59 ,81 ,104 ,222
מספר תחנה39029כתובתחיים ברלבקווים105
מספר תחנה39028כתובתחיים ברלב 30קווים105
מספר תחנה31978כתובתמשה דיין 5קווים32, 33, 81, 82, 83, 84, 95

שכונות הנחלים ומשואה

מספר תחנהכתובתקווים
מספר תחנה 35007כתובתעמק דותן 43קווים32 ,50 ,51 ,53 ,59 ,110 ,111 ,113 ,117 ,150
מספר תחנה 35008כתובתנחל געתון 8קווים32 ,50 ,51 ,53 ,83
מספר תחנה 35009כתובתנחל געתון 22קווים32 ,50 ,51 ,53 ,83
מספר תחנה35010כתובתעמק החולה 10קווים32 ,50 ,51 ,53 ,54 ,83 ,85 ,87 ,101 ,110 ,111 ,113 ,117 ,150 ,153 ,222
מספר תחנה35011כתובתעמק החולה 32קווים32 ,50 ,51 ,53 ,54 ,83 ,87 ,101 ,110 ,111 ,113 ,117 ,150 ,153 ,222
מספר תחנה34158כתובתעמק החולה 48קווים32 ,85 ,87 ,50 ,51 ,53 ,54 ,59 ,101 ,110 ,111 ,113 ,117 ,150 ,222
מספר תחנה34159כתובתנחל צין 38קווים50 ,51 ,222
מספר תחנה34162כתובתנחל צלמון 10קווים50 ,51 ,58 ,91 ,92 ,103 ,114 ,222
מספר תחנה34163כתובתשדרות יצחק רבין 2קווים32 ,33 ,50 ,51 ,53 ,58 ,59 ,80 ,81 ,84 ,88 ,89 ,91 ,92 ,93 ,114 ,222
מספר תחנה35041כתובתנחל צלמון 20קווים50 ,51 ,58 ,86 ,89 ,103 ,114 ,222
מספר תחנה35042כתובתנחל צלמון 8קווים50 ,51 ,86 ,89 ,222
מספר תחנה35047כתובתנחל צין 59קווים50 ,51 ,86 , 222
מספר תחנה34132כתובתעמק החולה 51קווים33 ,50 ,51 ,53 ,54 ,85 ,86 ,87 ,101 ,110 ,111 ,112 ,113 ,117 ,150 ,153 ,222
מספר תחנה34133כתובתעמק החולה 31קווים33 ,50 ,51 ,53 ,54 ,85 ,86 ,87 ,101 ,110 ,111 ,112 ,113 ,117 ,150 ,153 ,222
מספר תחנה34134כתובתנחל געתון 57קווים33 ,50 ,51 ,53 ,86
מספר תחנה34135כתובתנחל געתון 11קווים33 ,50 ,51 ,53 ,86
מספר תחנה34136כתובתנחל געתון 5 קווים33 ,50 ,51 ,53 ,86
מספר תחנה34137כתובתעמק דותןקווים33 ,50 ,51 ,53 ,86 ,101 ,110 ,111 ,112 ,113 ,117 ,150
מספר תחנה34138כתובתעמק דותןקווים50 ,51 ,53 ,86 ,101 ,110 ,111 ,112 ,113 ,117 ,150
מספר תחנה34139כתובתעמק דותן 50קווים33 ,50 ,51 ,53 ,54 ,59 ,83 ,85
מספר תחנה34095כתובתעמק דותן 66קווים27 ,33 ,50 ,53 ,54 ,59 ,110 ,111 ,112 ,113 ,153
מספר תחנה38425כתובתעמק דותןקווים50 ,51 ,53 ,54 ,56 ,58 ,59, 111
מספר תחנה35154כתובתנחל שורק 4קווים51 ,92
מספר תחנה35155כתובתנחל שורק 14קווים51
מספר תחנה35156כתובתנחל שורק 32קווים51 ,92
מספר תחנה34160כתובתמגדל הלבנון 13קווים51 ,92
מספר תחנה34161כתובתמגדל הלבנון 3קווים51 ,92
מספר תחנה37560כתובתשדרות החשמונאיםקווים18 ,19 ,51 ,99 ,105 ,108 ,110 ,114 ,154 ,160 ,258 ,357 ,504 ,875 ,881 ,885 ,895
מספר תחנה35151כתובתמגדל הלבנון 4קווים51 ,89
מספר תחנה35153כתובתמגדל הלבנון 22קווים51 ,89
מספר תחנה35043כתובתנחל שורק קווים51 ,86 ,89
מספר תחנה35044כתובתנחל שורק 61קווים51 ,86 ,89
מספר תחנה35045כתובתנחל שורק 25קווים51 ,86 ,89
מספר תחנה35047כתובתנחל צין 59קווים50 ,51 ,86 ,222
מספר תחנה35012כתובתעמק החולה 54קווים53 ,54 ,59 ,110 ,113 ,153
מספר תחנה34082כתובתנהר הירדן 16קווים32 ,53 ,56 ,58 ,59 ,84 ,88 ,91 ,92
מספר תחנה34203כתובתנהר הירדן 28קווים32 ,53 ,56 ,58 ,59 ,84 ,88 ,91 ,92
מספר תחנה34083כתובתנהר הירדן 68קווים32 ,53 ,56 ,58 ,59 ,84 ,88 ,91 ,92 ,95
מספר תחנה34084כתובתנחל נעמן 4קווים32 ,53 ,56 ,59 ,84 ,88 ,95 ,103 ,114
מספר תחנה34129כתובתעמק החולהקווים54 ,56 ,58 ,84 ,87 ,101 ,110 ,111 ,112 ,113 ,117 ,150 ,153
מספר תחנה34130כתובתעמק החולה 83קווים54 ,56 ,58 ,84 ,87 ,88 ,101 ,110 ,111 ,112 ,113 ,117 ,150 ,153
מספר תחנה31358כתובתעמק החולה 73קווים54 ,56 ,58 ,84 ,110, 150
מספר תחנה34131כתובתעמק החולה 67קווים33 ,53 ,54 ,59 ,101 ,110 ,111 ,112 ,113 ,117 ,150 ,153
מספר תחנה34094כתובתעמק החולה 13קווים54 ,85 ,87 ,101 ,110, 111 ,112 ,113 ,117 ,150 ,222
מספר תחנה35013כתובתעמק החולה 78קווים54 ,56 ,58 ,84 ,87 ,88 ,101 ,110 ,111 ,113 ,117 ,150 ,153
מספר תחנה35063כתובתנהר הירדן 127קווים33 ,53 ,56 ,58 ,59 ,84 ,88 ,89 ,91 ,95
מספר תחנה35145כתובתנהר הירדן 95קווים33 ,53 ,56 ,58 ,59 ,84 ,89
מספר תחנה35146כתובתנהר הירדן 31קווים33, 53 ,56 ,58 ,59 ,84 ,89 ,88 ,91
מספר תחנה35157כתובתנחל זוהר 49קווים58 ,103 ,114 ,91 ,92
מספר תחנה35158כתובתנחל זוהר 31קווים58 ,91 ,92 ,103 ,114
מספר תחנה34087כתובתנחל זוהר 14קווים58 ,103 ,114
מספר תחנה34088כתובתנחל זוהר 22קווים58 ,91 ,103 ,114
מספר תחנה35048כתובתעמק דותןקווים101 ,110 ,111 ,112 ,113 ,117 ,150
מספר תחנה34156כתובתעמק דותן 17קווים110 ,111 ,113 ,117 ,150
מספר תחנה34157כתובתדרך יאיר פרגקווים110 ,111 ,113 ,117 ,150
מספר תחנה35149כתובתעמק יזרעאלקווים59, 83, 85

שכונות השבטים ומוריה

מספר תחנהכתובתקווים
מספר תחנה 35035כתובתשדרות יצחק רבין 25קווים33 ,50 ,51 ,53 ,58 ,59 ,80 ,81 ,82 ,84 ,88 ,89 ,91 ,93 ,103 ,114 ,222
מספר תחנה 35036כתובתלויקווים33 ,50 ,58 ,84 ,88 ,103
מספר תחנה35037 כתובתלוי 1קווים33 ,50 ,58 ,81 ,103
מספר תחנה35160 כתובתאסתר המלכה 2קווים33 ,50 ,81 ,84 ,88 ,103 ,114
מספר תחנה 35161כתובתאסתר המלכה 26קווים32 ,33 ,50 ,81 ,84 ,88 ,103 ,114
מספר תחנה 34223כתובתאסתר המלכה 50קווים32 ,50 ,59 ,80 ,81 ,91 ,92
מספר תחנה 31716כתובתדרך מנחם בגיןקווים50 ,58 ,59
מספר תחנה34209 כתובתאסתר המלכה 37קווים32 ,33 ,50 ,84 ,88 ,89 ,103 ,114
מספר תחנה34089 כתובתשבטי ישראל 3קווים32 ,50 ,58 ,103
מספר תחנה 34168כתובתלוי 1קווים32 ,50 ,58 ,103
מספר תחנה34170 כתובתלויקווים32 ,50 ,51 ,53 ,58 ,59 ,80 ,82 ,84 ,86 ,88 ,89 ,91 ,93 ,103 ,114 ,222
מספר תחנה 34204כתובתשדרות יצחק רבין 26קווים33 ,51 ,53 ,59 ,82 ,84 ,88 ,89
מספר תחנה 34205כתובתשדרות יצחק רבין 36קווים51 ,56 ,95 ,114 ,222
מספר תחנה35138 כתובתשדרות יצחק רבין 57קווים51 ,56 ,80 ,81 ,95 ,103 ,114 ,222
מספר תחנה35064 כתובתשדרות יצחק רבין 41קווים32 ,51 ,53 ,59 ,81 ,84 ,222
מספר תחנה 35038כתובתשבטי ישראל 8קווים33 ,58 ,84 ,88 ,89 ,114
מספר תחנה31711 כתובתשבטי ישראל 38קווים58
מספר תחנה31712 כתובתשבטי ישראל 46קווים58
מספר תחנה30016 כתובתדרך מנחם בגיןקווים58 ,88 ,91
מספר תחנה 38344כתובתדרך מנחם בגין 66קווים32 ,33 ,58 ,81 ,84 ,88 ,89 ,91 ,92
מספר תחנה 31825כתובתדרך מנחם בגין 70קווים32 ,33 ,58 ,81 ,84 ,88 ,89 ,91 ,92
מספר תחנה 31897כתובתדרך מנחם בגין 94קווים32 ,33 ,58 ,81 ,84 ,89 ,88 ,91 ,92
מספר תחנה 30016כתובתדרך מנחם בגיןקווים58
מספר תחנה 31715כתובתדרך מנחם בגיןקווים58 ,81 ,114
מספר תחנה31714 כתובתשבטי ישראל 35קווים58
מספר תחנה 31710כתובתשבטי ישראל 23קווים58
מספר תחנה 34167כתובתשבטי ישראל 11קווים32 ,58 ,84 ,88 ,114
מספר תחנה 34164כתובתיהודה 101קווים32 ,59 ,80 ,91 ,92, 93 ,103 ,114
מספר תחנה34165 כתובתיהודה 65 קווים32 ,59 ,80 ,91 ,92, 93 ,103 ,114
מספר תחנה34166 כתובתיהודה 13קווים32 ,59 ,80 ,84 ,88 ,91 ,92 ,93 ,103 ,114
מספר תחנה34091 כתובתלאה אמנוקווים59 ,80 ,91 ,92 ,103
מספר תחנה 37433כתובתשרה אמנו 73קווים59 ,88
מספר תחנה 31980כתובתבי"ס אלונים/שרה אמנוקווים59
מספר תחנה 34092כתובתשרה אמנו 55קווים32 ,33 ,59 ,80 ,84 ,88 ,89 ,91 ,92 ,103 ,114
מספר תחנה 34093כתובתשרה אמנו 29קווים32 ,33 ,59 ,80 ,84 ,88 ,89 ,91 ,92 ,103 ,114
מספר תחנה 35162כתובתשרה אמנו 4קווים33 ,59 ,84 ,86 ,88 ,91 ,103 ,114
מספר תחנה 35164כתובתשרה אמנו 84קווים33 ,59 ,84 ,86 ,88 ,91 ,103 ,114
מספר תחנה 35165כתובתשרה אמנו 104קווים33 ,59 ,84 ,86 ,103 ,114
מספר תחנה 35166כתובתשרה אמנו 114קווים33 ,59 ,86 ,88 ,91 ,103
מספר תחנה 31824כתובתלאה אמנו 14קווים59 ,86 ,103
מספר תחנה 35039כתובתיהודה 8קווים33 ,59 ,82 ,84 ,86 ,88 ,89 ,91 ,103 ,114
מספר תחנה 35147כתובתיהודה 58קווים33 ,59 ,82 ,84 ,86 ,88 ,89 ,91 ,103 ,114
מספר תחנה 35040כתובתיהודה 122קווים33 ,59 ,82 ,89 ,91 ,103 ,114
מספר תחנה 39543כתובתשדרות החשמונאיםקווים18 ,99 ,875 ,881 ,885 ,895
מספר תחנה34208 כתובתשדרות החשמונאיםקווים19 ,110 ,295
מספר תחנה 35183כתובתלאה אמנו 22קווים33 ,84 ,103 ,114
מספר תחנה 31360כתובתלאה אמנו 40קווים33 ,84 ,103 ,114
מספר תחנה31588 כתובתשד' מנחם בגין (בי"ס אריאל)קווים81,89

שכונת אבני חן

מספר תחנהכתובתקווים
מספר תחנה 34127 כתובתעמק זבולון 15קווים50 ,55 ,59 ,80 ,81 ,87 ,88 ,93 ,105 ,222
מספר תחנה 34128 כתובתעמק זבולון קווים50 ,55 ,59 ,80 ,81 ,105 ,222
מספר תחנה 35015כתובתעמק זבולוןקווים27 ,33 ,50 ,55 ,59 ,81 ,82 ,84 ,87 ,88 ,105 ,222
מספר תחנה 35019 כתובתיהלום 26קווים53 ,59 ,80 ,81 ,83 ,87 ,93 ,95 ,105 ,116
מספר תחנה 35020כתובתיהלום 48קווים53 ,59 ,80 ,81 ,83 ,87 ,93 ,95 ,105 ,116
מספר תחנה 35021 כתובתיהלום 104קווים53 ,59 ,80 ,81 ,83 ,87 ,93 ,95 ,105 ,116
מספר תחנה 35022כתובתתכלת 87קווים53 ,59 ,80 ,81 ,83 ,87 ,93 ,95 ,105 ,116
מספר תחנה 35023 כתובתתכלת קווים53 ,59 ,80 ,81 ,83 ,87 ,93 ,95 ,105 ,116
מספר תחנה35024 כתובתתכלת 11קווים53 ,59 ,80 ,81 ,83 ,87 ,93 ,95 ,105 ,116
מספר תחנה 34120 כתובתתכלת 4קווים32 ,33 ,53 ,59 ,81 ,82 ,87 ,95 ,96 ,105 ,116
מספר תחנה 34121כתובתתכלת 22קווים32 ,33 ,53 ,59 ,81 ,95 ,105 ,116
מספר תחנה 34122 כתובתתכלת 44קווים32 ,33 ,53 ,59 ,81 ,82 ,87 ,95 ,96 ,105 ,116
מספר תחנה 34123 כתובתתרשיש 79קווים32 ,33 ,53 ,59 ,81 ,82 ,95 ,96 ,105 ,116
מספר תחנה 34124כתובתיהלום 71קווים32 ,33 ,53 ,59 ,81 ,82 ,87 ,95 ,96 ,105 ,116
מספר תחנה 34125 כתובתיהלום 29קווים32 ,33 ,53 ,59 ,81 ,82 ,87 ,96 ,95 ,105 ,116
מספר תחנה 38093 כתובתעמק זבולון 73קווים55 ,95
מספר תחנה 38092כתובתעמק זבולון 53קווים55 ,95
מספר תחנה 34126 כתובתעמק זבולון 37קווים55 ,88 ,105 ,222
מספר תחנה 35016כתובתעמק זבולון 4קווים27 ,55 ,88 ,105 ,222
מספר תחנה 35017 כתובתעמק זבולון 18קווים27 ,55 ,88 ,105 ,222
מספר תחנה 38349 כתובתעמק זבולון קווים55 ,95 ,96

שכונת הכרמים

מספר תחנהכתובתקווים
מספר תחנה 34105 כתובתעמק האלה 6קווים50, 54, 59, 80, 81, 83, 87, 104, 222
מספר תחנה 34106 כתובתעמק האלה 42קווים50, 54, 80, 81, 83, 87, 104, 116, 222
מספר תחנה34107 כתובתעמק האלה 66קווים50, 54, 80, 81, 83, 87, 104, 116, 222
מספר תחנה 34108 כתובתעמק האלה 104קווים50, 53, 54, 59, 80, 104
מספר תחנה 34109 כתובתעמק האלה 91קווים50, 53, 54, 59, 80, 104
מספר תחנה 34108כתובתעמק האלה 104קווים50 ,53 ,54 ,59 ,80 ,104
מספר תחנה 34109 כתובתעמק האלה 91קווים50 ,53 ,54 ,59 ,80 ,104
מספר תחנה 35032 כתובתעמק האלה 55קווים50 ,54 ,81 ,104 ,116 ,222
מספר תחנה 34104 כתובתעמק האלה 23קווים50 ,54 ,59 ,81 ,83 ,104 ,222
מספר תחנה 34105 כתובתעמק האלה 6קווים50 ,54 ,59 ,80 ,81, 83 ,104 ,222
מספר תחנה 38096 כתובתעמק חרוד בי"ס כרמיםקווים59 ,53 ,54 ,58 ,59 ,84
מספר תחנה38354 כתובתעמק חרוד 6קווים53 ,54 ,58 ,59 ,84 ,88
מספר תחנה 38355 כתובתעמק חרוד 28קווים58 ,59 ,84 ,88
מספר תחנה 38095 כתובתתשרי 35קווים58 ,59
מספר תחנה 38353 כתובתתשרי 23קווים58 ,59 ,84
מספר תחנה59180 כתובתחשוון 27קווים58 ,59 ,84 ,104 ,116
מספר תחנה 59192 כתובתחשוון 12קווים58 ,59 ,104 ,116
מספר תחנה31982 כתובתאדר 3קווים58 ,59
מספר תחנה 59190 כתובתחשוון 12קווים58 ,59 ,104 ,116
מספר תחנה 38352 כתובתתשרי 28קווים58 ,59 ,84
מספר תחנה 38351 כתובתתשרי 38קווים58 ,59
מספר תחנה 31365 כתובתעמק חרוד 44קווים58 ,59
מספר תחנה 59190 כתובתחשוון 12קווים58 ,59 ,104 ,116
מספר תחנה 59180 כתובתחשוון 27קווים58 ,59 ,84 ,104 ,116
מספר תחנה 59192 כתובתחשוון 12קווים58 ,59 ,104 ,116
מספר תחנה 59149כתובתתשרי 12קווים116

שכונת הפרחים

מספר תחנהכתובתקווים
מספר תחנה 34149כתובתדם המכבים 11קווים27, 50, 54, 80, 81, 85, 95
מספר תחנה 34172כתובתדם המכבים קווים27, 50, 54, 58, 81, 101, 106, 107, 110, 111, 113, 117, 130, 150, 152, 153, 201, 202, 222
מספר תחנה 35051כתובתדם המכביםקווים27 ,28 ,33 ,50 ,54 ,85 ,95 ,96 ,101 ,106 ,107 ,110 ,111 ,112 ,113 ,117 ,130 ,150 ,152 ,153 ,202 ,201 ,222
מספר תחנה 34145כתובתדם המכביםקווים27 ,28 ,50 ,85 ,96 ,101 ,106 ,107 ,110 ,111 ,112 ,117 ,150 ,152 ,153 ,201 ,202 ,222
מספר תחנה 39024כתובתמסוף העירייהקווים50 ,51 ,56 ,59 ,81 ,83 ,104 ,105
מספר תחנה 35054כתובתתלתן 2קווים27 ,28 ,33 ,51 ,53 ,56 ,113
מספר תחנה 35052כתובתתלתן קווים27 ,28 ,33 ,51 ,53 ,56 ,101 ,113 ,153
מספר תחנה 35004כתובתלבונה 47קווים27 ,51 ,54 ,85 ,113 ,153
מספר תחנה 35005כתובתלבונה 23קווים27 ,51 ,54 ,85 ,153
מספר תחנה 34140כתובתלבונה 2 קווים51 ,54 ,83 ,85
מספר תחנה 34141כתובתלבונה 24קווים51 ,54 ,85
מספר תחנה 34142כתובתעמק איילון 39קווים33 ,51 ,53 ,54 ,58 ,85
מספר תחנה 31632כתובתחרציתקווים51 ,53 ,54
מספר תחנה 34187כתובתתלתן 17קווים32 ,51 ,53 ,56 ,83 ,101 ,110 ,111 ,113 ,150 ,153
מספר תחנה 34148כתובתדם המכבים 31קווים27 ,51 ,56 ,59 ,95 ,101 ,104 ,105 ,106 ,107 ,110 ,111 ,113 ,117 ,130 ,150 ,152 ,153 ,201 ,202 ,222 ,268
מספר תחנה 34155כתובתפיקוס 3קווים27 ,28 ,53 ,56 ,58 ,101 ,117
מספר תחנה 35014כתובתערער 6קווים27 ,53 ,54 ,56 ,58 ,84 ,88 ,101 ,110 ,111 ,113 ,117 ,150 ,153
מספר תחנה34154 כתובתתלתן 33קווים32 ,53 ,56 ,83 ,101 ,110 ,111 ,113 ,117 ,150
מספר תחנה 34187כתובתתלתן 17קווים32 ,51 ,53 ,56 ,83 ,101 ,110 ,111 ,113 ,150
מספר תחנה 31650כתובתחרצית 29קווים54
מספר תחנה 31633כתובתחרצית 13קווים54
מספר תחנה 35003כתובתעמק איילון 42 קווים32 ,54 ,58 ,83 ,85
מספר תחנה 35177כתובתערערקווים27 ,28 ,54 ,82 ,84 ,88 ,101 ,117
מספר תחנה 31644כתובתחרציתקווים54
מספר תחנה 34150כתובתצאלון 2קווים58
מספר תחנה 34151כתובתצאלון 18קווים58, 85
מספר תחנה 34152כתובתעמק איילון 14קווים32 ,58 ,83
מספר תחנה 34153כתובתעמק איילון 30קווים32 ,58, 83 ,85
מספר תחנה 34175כתובתעמק איילון 15קווים33 ,58 ,83 ,85
מספר תחנה 35049כתובתעמק איילוןקווים33 ,58 ,83 ,85
מספר תחנה 35050כתובתצאלון 18קווים33 ,58
מספר תחנה 35956כתובתתלתן /עירייהקווים27 ,59
מספר תחנה35150 כתובתדם המכבים/עירייהקווים27 ,28 ,95 ,96 ,101 ,106 ,107 ,110 ,111 ,112 ,113 ,117 ,130 ,150 ,152 ,153 ,182 ,183 ,184 ,201 ,202 ,222 ,468
מספר תחנה 34174כתובתשומרי החומות 37קווים32
מספר תחנה 34173כתובתשומרי החומות (פינת נאות הדשא)קווים32

שכונת הציפורים

מספר תחנהכתובתקווים
מספר תחנה 34222כתובתשדרות יצחק רביןקווים56 ,81 ,95 ,103 ,105 ,108 ,154 ,160 ,258 ,357 ,504
מספר תחנה 31675כתובתחסידה 30קווים56 ,81 ,95
מספר תחנה 31697כתובתדוכיפת 16קווים56 ,81 ,95
מספר תחנה 31706 כתובתחסידהקווים56 ,81
מספר תחנה 31700כתובתחסידה 29קווים56 ,81 ,95
מספר תחנה31705כתובתשדרות יצחק רביןקווים103 ,105 ,108 ,154 ,160 ,258
מספר תחנה 30369 כתובתשדרות יצחק רביןקווים56 ,154 ,160 ,258
מספר תחנה 31698כתובתצוקית 13קווים56 ,81 ,95
מספר תחנה 31695 כתובתדוכיפת 35קווים56 ,81 ,95
מספר תחנה 31677כתובתשלדג 2קווים56 ,81 ,95
מספר תחנה 31667 כתובתחסידה 11קווים95
מספר תחנה31681כתובתדוכיפת 2קווים95
מספר תחנה 31684כתובתדוכיפת 4קווים95
מספר תחנה 31678כתובתדוכיפת 21קווים95
מספר תחנה31694 כתובתצוקית 4קווים95

שכונת נופים

מספר תחנהכתובתקווים
מספר תחנה33712כתובתיערות ישראלקווים56, 95
מספר תחנה33700כתובתיערות ישראלקווים56, 95
מספר תחנה33717כתובתיערות ישראלקווים56, 95
מספר תחנה33705כתובתיערות ישראלקווים56, 95

מע''ר

מספר תחנהכתובתקווים
מספר תחנה 34100 כתובתעיריית מודיעיןקווים50, 51, 56, 59, 104, 105, 33, 80, 81, 85
מספר תחנה 37563 כתובתשדרות החשמונאיםקווים19, 27, 50, 291, 504
מספר תחנה34219כתובתלב העיר 8קווים32 ,50 ,51 ,53 ,54 ,56 ,58 ,59 ,84 ,88 ,101 ,110 ,111 ,112 ,117
מספר תחנה 31660 כתובתשדרות החשמונאיםקווים18 ,19 ,33 ,50 ,51 ,53 ,54 ,55 ,56 ,58 ,59 ,81 ,105 ,108 ,154
מספר תחנה 34096 כתובתשדרות החשמונאיםקווים19 ,27 ,28 ,32 ,50 ,222 ,291 ,357 ,504 ,875 ,881 ,885 ,895
מספר תחנה 31654 כתובתשדרות החשמונאיםקווים18 ,19 ,27 ,28 ,51 ,55 ,99 ,106 ,107 ,108 ,110 ,111 ,113 ,114 ,130
מספר תחנה 33093כתובתתחנת רכבת מרכזקווים53 ,54 ,56 ,58 ,268
מספר תחנה 37562 כתובתשדרות החשמונאים/ת. רכבת מרכזקווים101 ,106 ,107 ,110 ,111 ,112 ,113 ,117 ,150 ,152 ,201 ,202 ,504 ,875 ,881
מספר תחנה 34216 כתובתשדרות החשמונאיםקווים19 ,27 ,28 ,32 ,182 ,183 ,184 ,268 ,291 ,357 ,468 ,504 ,875 ,881 ,885 ,895
מספר תחנה 35139 כתובתשדרות החשמונאיםקווים19 ,27 ,28 ,101 ,106 ,107 ,110 ,111 ,112 ,113 ,116 ,117 ,130 ,150 ,152
מספר תחנה 30886 כתובתשדרות החשמונאיםקווים110 ,111 ,112 ,150 ,875 ,881 ,885, 895
מספר תחנה 35046כתובתשדרות החשמונאיםקווים19 ,32 ,110 ,357
מספר תחנה 34085 כתובתקווים17, 18, 19, 33, 81, 87, 99, 114, 160, 468, 504, 875, 881, 885, 895

מכבים

מספר תחנהכתובתקווים
מספר תחנה 34181 כתובתדרך ד"ר ישראל פלדקווים54 ,80 ,83 ,84 ,86 ,92
מספר תחנה 35727 כתובתדרך ד"ר ישראל פלדקווים54 ,84
מספר תחנה34180 כתובתשדרת המכביםקווים54 ,83 ,86 ,90 ,101 ,153 ,222
מספר תחנה 34179 כתובתדרך ד"ר ישראל פלדקווים54 ,80 ,84 ,92
מספר תחנה34181 כתובתדרך ד"ר ישראל פלדקווים54 ,80 ,83 ,84 ,86
מספר תחנה 35163 כתובתרכסים (פינת הר שאול)קווים54, 90
מספר תחנה 35173 כתובתרכסים/ הר סנהקווים54, 90
מספר תחנה 35174כתובתרכסים / הר ורדהקווים54, 90
מספר תחנה 34212 כתובתיובלים / נחל פולגקווים54, 90
מספר תחנה 34211 כתובתיובלים / נחל כיסופיםקווים54, 90
מספר תחנה 38091 כתובתיובלים / נחל המעיינותקווים54, 84
מספר תחנה 34210 כתובתיובלים / נחל דןקווים54, 84 ,90

רעות

מספר תחנהכתובתקווים
מספר תחנה 34169 כתובתמבוא רעותקווים54 ,101 ,222
מספר תחנה 34182 כתובתשדרות האורניםקווים54 ,90 ,92 ,101
מספר תחנה 34183 כתובתהדריםקווים54 ,80 ,84 ,90 ,91 ,92 ,101
מספר תחנה34184 כתובתשדרות עומריםקווים54 ,91 ,92 ,101 ,153
מספר תחנה 34185 כתובתמבוא רעותקווים54 ,90 ,91 ,92 ,101 ,153 ,222
מספר תחנה 34186 כתובתמבוא רעותקווים54 ,84 ,101 ,222
מספר תחנה34190 כתובתאירוסים 6קווים84
מספר תחנה 34191 כתובתאירוסים 40קווים84
מספר תחנה35175 כתובתהדרים תיכון מורקווים91,90

הפארק הטכנולוגי

מספר תחנהכתובתקווים
מספר תחנה31619 כתובתהשדרה המרכזית 16קווים55
מספר תחנה 31624 כתובתהמעיין 47קווים55
מספר תחנה31627 כתובתהמעיין 25קווים55
מספר תחנה 31630 כתובתהמעיין 13קווים55
מספר תחנה 35181 כתובתהחווה האקולוגיתקווים55
מספר תחנה 35182 כתובתהחווה האקולוגיתקווים55
מספר תחנה 31631 כתובתהמעיין 16קווים55
מספר תחנה 31625 כתובתהמעיין 30קווים55
מספר תחנה 34220 כתובתהשדרה המרכזית 19קווים55

מרכז עינב

מספר תחנהכתובתקווים
מספר תחנה 34099 כתובתת. רכבת פאתי מודיעיןקווים56
מספר תחנה 31618 כתובתהחרט קווים56
מספר תחנה 31600 כתובתשדרות התעשיה 6קווים56
מספר תחנה31589כתובתהגנןקווים56
מספר תחנה 31603 כתובתהגנן 36קווים56
מספר תחנה 31614 כתובתהאופהקווים56
מספר תחנה 31616 כתובתשדרות המלאכות 12קווים56
מספר תחנה 31617 כתובתשדרות המלאכות 19קווים56
מספר תחנה31615 כתובתהאופהקווים56
מספר תחנה 31613 כתובתהגנן 26קווים56
מספר תחנה 31590 כתובתשדרות התעשיות 11קווים56
מספר תחנה 31602 כתובתשדרות התעשיות 3קווים56
מספר תחנה 32009 כתובתשדרות יצחק רביןקווים56 ,154 ,160 ,258


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד