היערכות חירום למניעת התפשטות הקורונה – נכון ליום 26.3.20 בשעה 07:00

חדר המצב של מרכז השלטון המקומי בישראל הוציא ריכוז הנחיות שונות, כחלק מהיערכות החירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה.

להלן ריכוז הנחיות שונות, כחלק מהיערכות החירום למניעת התפשטות נגיף הקורונה.

העסקים שאסור להפעילם הם: מקומות או עסקים בקניון (למעט מקומות אוכל, בתי מרקחת וחנויות שעיקר עיסוקן מכירת מוצרי היגיינה), מקומות בילוי (מפורטים בתקנה 5 (א) (2) לתקנות הגבלת הפעילות) וכל חנות שאינה מסוג החנויות לצרכים חיוניים שמפורטות בתקנה 5(ב) לתקנות הגבלת הפעילות.

מותר להפעיל כל יתר סוגי העסקים ומקומות העבודה האחרים. למשל: תחנות דלק, בנקים, משרדי נותני שירותים מכל הסוגים, כגון: משרדי רו"ח או עו"ד (שאינם בקניון), בתי מחסה לבעלי חיים (לא חנויות), חנויות לצרכים חיוניים (כגון בתי אוכל, מרכולים, בתי מרקחת, חנויות למוצרי חשמל ותקשורת וכו'), מסגרות רווחה ומסגרות חינוך מותרות ועוד ועוד.

לתשומת לבכם, בהתאם לתקנה 2(א) לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש) תש"ף-2020 (להלן: "תקנות הגבלת מספר עובדים"), בקישור: לחצו כאן
נדרש כל מקום עבודה שאין לו הסדרה מיוחדת בהמשך התקנות, לצמצם מצבת עובדים במקום העבודה ל-30% או 10 עובדים לפי הגבוה, ואף יכול להעסיק מהבית את כל יתר עובדיו, לו בכך יבחר. אם אין מדובר באחד מסוגי העסקים האסורים בהפעלה, כאמור לעיל, העסק יכול להמשיך ולפעול.

ישנם עסקים בהם נקבע מפורשות כי דרך עשית העסקים בהם תהיה באמצעות משלוחים בלבד (למשל: בתי אוכל, חנויות למוצרי חשמל ולמוצרים חיוניים לבית), ישנם עסקים בהם מובן כי לא תהיה בהם קבלת קהל (שכן לאנשים אסור לצאת מהבית למטרות הגעה לאותם עסקים), ישנם עסקים בהם יש מגבלה על אופן מתן השירות (למשל: במוניות מותר להסיע אדם אחד בנוסף לנהג), ישנם עסקים בהם נקבעו כללים שעל בעל העסק להקפיד על התקיימותם (למשל במרכול, מקומות למכירת מזון) נקבעה חובת הקפדה על הכנסת אנשים במפתח של 4 אנשים לכל קופה פעילה לכל היותר, ושמירה על מרחק של 2 מ' בין האנשים, בנוסף על חובת העמדת מד חום בכניסה למקום העסק, שהיא חובה החלה על כל העסקים.פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד