הסברים על המערכת

02/01/2020 ה' טבת תש"פ

כפתורים

מציג את חלון המידע אודות מערכת המיפוי

מציג את חלון המידע אודות מערכת המיפוי

כפתור מפה - הדפס

מדפיס את המפה בהתאם לתצוגה שנבחרה

כפתור מפה - מדוד

מדידת מרחקים על גבי המפה

כפתור מפה - הזז

תפיסה והזזת הפה על ידי גרירה

כפתור מפה - בחר

בחירת אלמנטים על גבי המפה לצורך קבלת מידע נוסף על האלמנט הנבחר

כפתור מפה - רענן תצוגה

ריענון התצוגה של המפה

כפתור מפה - הגדל חלון

הגדלת לגודל של חלון נבחר

כפתור מפה - הצג מפה בגודל התחלתי

חזרה לחלון ההתחלתי של המפה (ביטול הגדלות והקטנות)

כפתור מפה - הקטן

הקטנת התצוגה (יוצג איזור גדול יותר באופן מוקטן)

כפתור מפה - הגדל

הגדלת המפה (יוצג איזור קטן יותר עם פירוט גדול יותר של אלמנטים)

  • בעתיד הקרוב יורחבו אפשרויות קבלת המידע והתישאול של המפה ובהתאם לכך נוסיף הסברים נוספים לגבי אופן הפעלת האפשרויותפניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד