מלגות ספורטאים עם מוגבלות

11/09/2023 כ"ה אלול תשפ"ג

עיריית מודיעין מכבים רעות רואה חשיבות עליונה בקידום פעילות ספורטיבית בקרב תושביה, ובכלל זה פעילות ספורטיבית הישגית לספורטאים מצטיינים עם מוגבלות.

לצד השקעות עירוניות רבות בתחום זה, מעניקה העירייה גם תמיכה שוטפת בגופי ספורט על פי נוהל תמיכות, הנעשה על ידי ועדת תמיכות באישור מועצת העיר.

העירייה הקימה קרן מלגות לספורטאים מצטיינים על מנת לסייע בידי ספורטאים יחידים או קבוצת ספורטאים להשתתף באירועי ספורט הישגי ברמה הארצית והבינלאומית ולקדם הכשרתם ו/או הישגיהם של מקבלי המלגה בענף הספורט בו הם מצטיינים.

לצד עידוד להישגים, העירייה רואה בחשיבות רבה בהשתתפות של ספורטאים עם מוגבלות תושבי העיר מודיעין מכבים רעות בענפי הספורט השונים, והענקת מלגות אלו מטרתה לקדם ולאפשר לספורטאים עם מוגבלות לקחת חלק בפעילות ספורטיבית בצורה שוויונית ככל יתר הספורטאים המצטיינים.

המלגה מיועדת בין השאר לסיוע במימון עלויות בהשתתפות בתחרויות בארץ או בחו"ל, השתתפות בקורסים או בהשתלמויות מקצועיות, אימונים מיוחדים, רכישת ציוד או עזרי ספורט וכיו"ב.

בכל מקום בו יש התייחסות לספורטאים הכוונה לזכר/ נקבה.

תקציב המלגות לספורטאים המצטיינים לבעלי צרכים מיוחדים מתעדכן מידי שנה עם אישור תקציב העירייה.

תוקם ועדה אשר תדון בבקשות למלגות אשר תורכב מיו"ר - מחזיק תיק הספורט בעירייה, מנהל אגף הספורט, נציג/ת עמותת סחלבים, יועץ/ת משפטית, רכז/ת הוועדה - נציג/ת מחלקת ארועי ספורט

זכאים להגיש מועמדות לקבלת המלגה: ספורטאים מצטיינים העומדים בקריטריונים הבאים:

 • ספורטאים המתאמנים במסגרות קבועות ומוכרות המשויכים לארגונים ספורט בנל"א המקיימים תחרויות בינל"א כדוגמת : ספיישל אולימיפקס /וירטוס/אס"ח - ארגון הספורט של החרשים בישראל.
  מתאמנים באופן יציב ומתמידים לפחות שנתיים.

 • המלצת הגוף בו הם מתאמנים המעיד על הישגיהם הספורטיביים.

 • תושב/ת העיר מודיעין מכבים רעות

  GlobalFiles/021020230820112747.pdf

  יש להגיש את הבקשות לאגף הספורט במייל sport@modiin.muni.il
  מועד אחרון להגשה יום חמישי 21.9.2023


תמונת המחשהתמונת המחשה


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד