זמני תפילות בעיר

02/05/2018 י"ז אייר תשע"ח

שכונת נחלים

בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתידיד נפשרחובאלמוגן 59תפילות ימי חולאין תפילותתפילות שבתמנחה ער"ש: משתנה תמיד יש להתעדכן.
בית הכנסת(קונסרבטיבי מסורתי שוויוני)רחובתפילות ימי חולתפילות שבתשחרית: 9:00
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתמנחה שבת: אין
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתערבית מוצ"ש: אין
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתמגדל דודרחובמגדל דוד 6תפילות ימי חולשחרית: 5:40תפילות שבתמנחה ער"ש: 15 דק' לפני הדלקת נרות
בית הכנסת(עדות המזרח)רחובתפילות ימי חולמנחה: חצי שעה לפני השקיעהתפילות שבתשחרית: 7:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולערבית: חצי שעה לאחר השקיעהתפילות שבתמנחה שבת: שעה וחצי לפני צאת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתערבית מוצ"ש: זמן יציאת שבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשעור תורה: מיד לאחר תפילת מנחה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתמשכן שלוםרחובנחל ירמוך 2תפילות ימי חולשחרית: מניין ראשון: 5.25תפילות שבתמנחה ער"ש: בקיץ: ב- 19:00
בית הכנסת(נוסח תימני)רחובתפילות ימי חולמניין שני: 6:15תפילות שבתבחורף: בזמן כניסת שבת.
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולמנחה: 45 דק' לפני השקיעה.תפילות שבתשחרית: 7:20
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולערבית: חצי שעה אחרי השקיעה.תפילות שבתמנחה: שעתיים לפני השקיעה.
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולבימי שני ורביעי ב-20:00.תפילות שבתערבית: 10 דק' לפני יציאת שבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולשיעורי תורה: בימי שני ורביעי ב-19:00.תפילות שבתשעור תורה: שעה וחצי לפני מנחה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתקהילת אחוהרחובגן מור תפילות ימי חולאין תפילותתפילות שבתערבית ער"ש: 15 אחרי הדלקת נרות.
בית הכנסת(שיוויוני)רחובעמק דותן 29 תפילות ימי חולתפילות שבתשחרית: 9:00
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתמנחה שבת: אין.
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתערבית מוצ"ש: אין.
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתרמב"םרחובגינות דותן 31תפילות ימי חולשחרית: 6:15תפילות שבתמנחה ער"ש: זמו הדלקת נרות
בית הכנסת(חכמי צפון אפריקה)רחובתפילות ימי חולמנחה: איןתפילות שבתשחרית: 7:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולערבית: יש להתעדכן (משתנה)תפילות שבתמנחה שבת: 1:45 לפני צאת שבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולשיעור תורה: בית מדרש פעיל מ-19:30 עד 22:00תפילות שבתערבית מוצ"ש: זמן יציאת שבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשעור תורה: 1. אחרי תפילת שחרית
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת 2. שעה לפני מנחה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתשבת אחיםרחובנחל תנינים תפילות ימי חולשחרית: 5:45תפילות שבתמנחה ער"ש: מיד בכניסת השבת.
בית הכנסת(עדות המזרח)רחובפינת נחל דליה תפילות ימי חולמנחה: שעה לפני שקיעהתפילות שבתשחרית: 7:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולערבית: מיד בשקיעהתפילות שבתמנחה שבת: שעה לפני שקיעה.
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולשיעור תורה: 45 דק' לפני השקיעה.תפילות שבתערבית מוצ"ש: זמן יציאת שבת.
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשיעור תורה: שעתיים לפני שקיעה- מסכתות.
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתתיתורארחובנחל תנינים 12תפילות ימי חולשחרית: 7:00תפילות שבתמנחה ער"ש: 10 דקות אחרי הדלקת נרות
בית הכנסת(נוסח אשכנזי ספרד)רחובתפילות ימי חולמנחה: איןתפילות שבתשחרית: 8:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולערבית: 21:00תפילות שבתמנחה שבת: 15 דקות לפני הדלקת נרות
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולשיעור תורה: הדף היומי כל יום 6:30תפילות שבתערבית מוצ"ש: 5 דק' לפני יציאת שבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשיעור תורה: הדף היומי 45 דק' לפני מנחה

שכונת השבטים

בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתאדיר במרוםרחובדן 20 תפילות ימי חולשחרית: 8:10תפילות שבתמנחה ער"ש: 15 דק' אחרי כניסת שבת
בית הכנסת(נוסח אשכנז)רחובפינת שמעון תפילות ימי חולמנחה: איןתפילות שבתשחרית: 8:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולערבית: 21:00תפילות שבתמנחה - מנחה גדולה: שעון קיץ: 13:20
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשעון חורף: 13:00
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתמנחה קטנה: 5 דק' לפני כניסת שבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתערבית מוצ"ש: עם צאת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשעור תורה: מיד לאחר מנחה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתבוכמןרחובישיבה תיכונית תפילות ימי חולאין תפילותתפילות שבתמנחה ער"ש: בזמן הדלקת נרות
בית הכנסת(ספרדי ירושלמי עדות המזרח)רחובראובן 4 תפילות ימי חולשעורי תורה: 1. כל יום ב- 21:20 שיעור במשנה ברורהתפילות שבתשחרית: 7:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חול2.. כל יום שני עם הרב צחי בשעה 20:00תפילות שבתמנחה שבת: שעה לפני השקיעה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתערבית מוצ"ש: 10דקות לפני צאת שבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשעורי תורה: שעה לפני מנחה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתלב אחיםרחוביששכר 4תפילות ימי חולשחרית: מניין ראשון:5:45תפילות שבתמנחה ער"ש: 10 דק' אחרי כניסת שבת.
בית הכנסת(נוסח אשכנז)רחובתפילות ימי חולמניין שני: 6:20תפילות שבתשחרית: 8:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולמנחה: 15 דק' לפני שקיעה.תפילות שבתמנחה: 10 דק' לפני כניסת שבת.
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולערבית: 20 דק' אחרי שקיעה.תפילות שבתשעורי תורה: 1. 45 דק' לפני שחרית
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולשיעור תורה: אחרי תפילת ערבית.תפילות שבת2. 45 דק' לפני מנחה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתערבית מוצ"ש: 5 דק' לפני צאת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתקהילת שבטי ישראלרחובדן 10תפילות ימי חולשחרית: 8:10תפילות שבתמנחה ער"ש: 10 דק' אחרי כניסת שבת
בית הכנסת(נוסח אשכנז)רחובתפילות ימי חולמנחה: איןתפילות שבתשחרית: 8:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולערבית: 8:30תפילות שבתמנחה שבת: בזמן הדלקת נרות
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתערבית במוצ"ש: 5 דק' לפני יציאת שבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשעורי תורה: אחרי מנחה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתרננה מנין משתף משפחהרחובישיבה תיכונית תפילות ימי חולאין תפילותתפילות שבתמנחה ער"ש: 10 דק' אחרי כניסת שבת
בית הכנסת(נוסח משולב-אשכנזי וספרדי)רחובראובן 4 תפילות ימי חולתפילות שבתשחרית: 8:45
בית הכנסתרחוב (קומה תחתונה) תפילות ימי חולתפילות שבתמנחה שבת: זמן כניסת שבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתערבית מוצ"ש: אין

שכונת נביאים

בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתובחרת בחייםרחובגן יונה תפילות ימי חולשחרית: איןתפילות שבתמנחה ער"ש מנחה מוקדמת: חצי שעה לפני זמן פלג מנחה
בית הכנסת(נוסח ספרדי)רחובמיכה הנביא 3תפילות ימי חולמנחה: 20 דק' לפני השקיעהתפילות שבתמנחה ער"ש רגילה: 10 דק' לפני הדלקת נרות
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולערבית: מיד לאחר מנחהתפילות שבתשחרית: 8:00
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתמנחה שבת: 45 דק' לפני השקיעה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתערבית מוצ"ש: עם צאת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשעור תורה: שעתיים לפני שקיעה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתמניין יחד השמשונירחובבי"ס תיכון יחד תפילות ימי חולאין תפילותתפילות שבתמנחה ער"ש: 10 דק' אחרי כניסת שבת
בית הכנסת(נוסח משולב אשכנזי- ספרדי ירושלמי)רחובעמק בית שאן 60 תפילות ימי חולתפילות שבתשחרית: 8:45
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולשעורי תורה: כל יום ראשון בשעה 21:30תפילות שבתמנחה: 15 דק' לפני הדלקת נרות
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתערבית מוצ"ש: 5 דק' לפני צאת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשעורי תורה: חצי שעה לפני מנחה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתקול יעקברחובנביאים 22 תפילות ימי חולשחרית: 5:45תפילות שבתמנחה ער"ש: שעון קיץ: 40 דק' לפני הדלקת נרות
בית הכנסת(עזות המזרח)רחובתפילות ימי חולמנחה: חצי שעה לפני שקיעהתפילות שבתשעון חורף: 20 דק' לפני הדלקת נרות
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולערבית: שעה לאחר תחילת מנחהתפילות שבתשחרית: 7:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתמנחה - מנחה גדולה: שעון קיץ: 13:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשעון חורף: 12:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתמנחה קטנה: שעה לפני שקיעה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתערבית: בצאת הכוכבים

שכונת מגינים

בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתהמרכז ליהדות מתקדמת, קהילת יזמ"ה (רפורמי):רחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתמעיין ברוךרחובחטיבת גבעתי 31תפילות ימי חולאין זמני תפילות קבועיםתפילות שבתערבית ער"ש: שעון קיץ: 18:00
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשעון חורף: 17:30
בית הכנסתבית הכנסת הגדול רחובחשוון 32, בביה"ס יזמ"התפילות ימי חולתפילות שבתשחרית של שבת: 10:30 (לסירוגין)
בית הכנסתמאיר מודיעיןרחובעמק זבולון 18תפילות ימי חולשחרית: 6:00תפילות שבתמנחה ער"ש: 5 דק' אחרי כניסת שבת
בית הכנסת(ספרד אשכנזי)רחובתפילות ימי חולשני וחמישי: 5:50תפילות שבתשחרית: 9:00
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולשישי:8:00תפילות שבתמנחה שבת: 70 דק' לפני צאת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולמנחה: איןתפילות שבתערבית: אם צאת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולערבית: 21:15תפילות שבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתמגינים מגדלי דמרירחוביגאל ידין 35תפילות ימי חולאין תפילותתפילות שבתמנחה ער"ש: 10 דק' לאחר הדלקת נרות
בית הכנסת(אשכנז)רחובתפילות ימי חולתפילות שבתשחרית: 8:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתמנחה שבת: שעה ורבע לפני יציאת שבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתערבית מוצא"ש: בזמן יציאת שבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשיעורי תורה: בין מנחה לערבית
בית הכנסתמגינים מגדלי דימרירחוביגאל ידין 37 תפילות ימי חולאין תפילותתפילות שבתמנחה ער"ש: זמן הדלקת נרות
בית הכנסת (נוסח עדות המזרח)רחובתפילות ימי חולתפילות שבתשחרית : 7:45
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתמנחה: שעה לפני השקיעה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתערבית מוצ"ש: עם צאת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשעורי תורה: 1. 7:00 לפני שחרית
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת2. שעה לפני מנחה.
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתמרגליות מודיעיןרחובחטיבת הצנחנים 1 תפילות ימי חולאין תפילותתפילות שבתמנחה ער"ש: עם כניסת בשבת
בית הכנסת(ספרדי – עדות המזרח)רחובתפילות ימי חולתפילות שבתשחרית: 7:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתמנחה: שעה וחצי לפני צאת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתערבית מוצ"ש: עם צאת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשעורי תורה: שעה ורבע לפני מנחה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתמשכן הכוהניםרחובמרדכי גור 21 תפילות ימי חולשחרית: א' – ה': 5:15תפילות שבתמנחה ער"ש: זמן כניסת שבת
בית הכנסת(עדות המזרח)רחוב(מול עירוני ג')תפילות ימי חוליום ו': 5:45תפילות שבתשחרית: 7:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולמנחה: נא להתעדכןתפילות שבתמנחה: נא להתעדכן
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולערבית: נא להתעדכןתפילות שבתערבית מוצ"ש: זמן יצאת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשיעורי תורה: נא להתעדכן
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתעץ חייםרחוב גן עיטם תפילות ימי חולאין תפילותתפילות שבתמנחה ער"ש: עם כניסת השבת
בית הכנסת(מניין הודי – נוסח ספרדי)רחובחיים בר לב 41תפילות ימי חולתפילות שבתשחרית: 8:00
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתמנחה שבת: 15-20 דק' לפני הדלקת נרות
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתערבית: 10 דק' לפני צאת השבת.
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשיעורי תורה: 1. אחרי תפילת שחרית
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת2. אחרי תפילת מנחה.
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתקול ששוןרחוביגאל ידין 16תפילות ימי חולשחרית: 5:30תפילות שבתמנחה ער"ש: 5 דק' לפני הדלקת נרות
בית הכנסת(נוסח תימן)רחובתפילות ימי חולימי שני וחמישי:5:20תפילות שבתשחרית: 7:15
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולמנחה: איןתפילות שבתמנחה שבת: שעתיים לפני צאת שבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולערבית: רק ימי שלישי בשעה 21:00תפילות שבתערבית מוצ"ש: 5 דק' לפני צאת שבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולשעור תורה: יום שלישי בשעה 20:00תפילות שבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתקהילות לכו נרננהרחובבי"ס רמון, אולם ספורט תפילות ימי חולאין תפילותתפילות שבתתפילת שחרית: רק בשבת מברכין
בית הכנסת(נוסח אשכנז)רחובחיים ברלב 45 תפילות ימי חולתפילות שבתשחרית: 8:45
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתקהילת השמשונירחובדוד אלעזר 28תפילות ימי חולשחרית: מניין ראשון: 6:00תפילות שבתמנחה ער"ש: 10 דק' לאחר הדלקת נרות
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולמניין שני: 8:00תפילות שבתשחרית: 8:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולבימי שישי - מניין ראשון:6:45תפילות שבתמנחה שבת: 5 דק' לפני הדלקת נרות
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולמניין שני 8:00תפילות שבתערבית: עם צאת השבת.
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולמנחה: איןתפילות שבתשעור תורה: 1. הדף היומי- חצי שעה לפני מנחה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולערבית: 21:00תפילות שבת2. שעור תורה אחרי תפילת שחרית
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולשעור תורה: הדף היומי- כל יום אחרי שחרית (מניין ראשון) + אחרי ערבית.תפילות שבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולביום שישי- 6:00תפילות שבת

שכונת אבני חן

בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתאוהל רחלרחובבדולח 10 תפילות ימי חולשחרית: 6:00תפילות שבתמנחה ער"ש: עם כניסת השבת
בית הכנסת(עדות המזרח)רחובתפילות ימי חולמנחה: 50 דק' לפני צאת הכוכביםתפילות שבתשחרית: 7:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולערבית: צאת הכוכביםתפילות שבתמנחה שבת - מנחה גדולה:
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולשיעור תורה: כל יום שעה לפני מנחהתפילות שבתשעון קיץ: 13:15
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשעון חורף: 12:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתמנחה קטנה: שעה לפני כניסת שבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתערבית מוצ"ש: 15 דק' לפני צאת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשעורי תורה: 1. שעור לילדים שעה וחצי לפני מנחה רגילה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת2. שיעור רגיל: שעה לפני מנחה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתאיילת השחררחובשש משזר 6 תפילות ימי חולשחרית: 7:45תפילות שבתמנחה ער"ש: עם כניסת השבת
בית הכנסת(אשכנז)רחובכניסה מעמק זבולון 7 תפילות ימי חולמנחה: נא להתעדכןתפילות שבתשחרית: 8:00
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולערבית: 21:45תפילות שבתמנחה שבת: 40 דק' לפני שקיעה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולשעורי תורה: בית מדרש פתוח בשעות הבוקר: 9:15-13:00תפילות שבתערבית מוצ"ש: עם צאת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולאחה"צ: 15:30-17:45תפילות שבתעונג שבת: שלוש שעות אחרי כניסת שבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתאמלל שיררחובגן נשר תפילות ימי חולאין תפילותתפילות שבתמנחה ער"ש: 10 דק' לאחר כניסת השבת
בית הכנסת(נוסח תימני בלדי)רחובתכלת 9 תפילות ימי חולתפילות שבתשחרית: 7:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתמנחה שבת: שעתיים לפני יציאת שבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתערבית מוצ"ש: 10 דק' לפני יציאת שבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשעור תורה: 1. שעה לפני מנחה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת2. שעה לפני תפילת שחרית
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתחושן מודיעיןרחובבדולח 12תפילות ימי חולשחרית: מניין ראשון: 5:55תפילות שבתמנחה ער"ש: מנחה גדולה: 13:30
בית הכנסת(נוסח אשכנזי)רחובתפילות ימי חולמניין שני: 6:30תפילות שבתמנחה רגילה: 10 דק' אחרי הדלקת נרות
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולמניין שלישי: 8:15תפילות שבתשחרית: שעון קיץ מניין ראשון: 6:45
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולמנחה: אין זמנים קבועים (נא להתעדכן)תפילות שבתמניין שני : 8:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולערבית: מניין קבוע 21:00תפילות שבת שעון חורף מניין ראשון: 6:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חוליש עוד מניין לא קבוע נא להתעדכןתפילות שבתמניין שני: 8:15
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולשעורי תורה: הדף היומי- כל יום אחרי תפילת ערבית של שעה 21:00.תפילות שבתמנחה שבת: מנחה גדולה: 13:20
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתמנחה רגילה: שעה ועשרים לפני צאת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתערבית מוצ"ש: עם צאת שבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשיעור תורה: 1.לימוד הדף היומי-45 דק' לפני תפילת מנחה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת2. שעור לילדים מיד לאחר תפילת שחרית (מניין שני)
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתמשכן שלמה- קהילת השחררחובענבר 17תפילות ימי חולשחרית: 6:45תפילות שבתמנחה ער"ש: 10 דק' אחרי כניסת שבת
בית הכנסת(נוסח אשכנזי)רחובתפילות ימי חולבימי שני וחמישי: 6:40תפילות שבתשחרית: שעון קיץ: 8:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולמנחה: איןתפילות שבתשעון חורף: 8:15
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולערבית :8:45תפילות שבתמנחה שבת:זמן כניסת שבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולשיעור תורה: יום שני בשעה 21:00תפילות שבתערבית מוצ"ש: 5 דק' לפני צאת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשעור תורה: אחרי מנחה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתקהילות מיתררחובענברתפילות ימי חולשחרית: 6:00תפילות שבתמנחה ער"ש: עם כניסת השבת
בית הכנסת(צפון אפריקה-מרוקאים)רחובפינת בדולחתפילות ימי חולמנחה: איןתפילות שבתשחרית: 8:00
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולערבית: איןתפילות שבתמנחה שבת: שעה ורבע לפני צאת שבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתערבית: עם צאת שבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת שעורי תורה: לא קבוע( נא להתעדכן)
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתתפארת חןרחובגן מיתר תפילות ימי חולאין תפילותתפילות שבתמנחה ער"ש: 10 דק' לאחר הדלקת נרות
בית הכנסת(אשכנזי ספרד)רחובאבני חושן 35 תפילות ימי חולתפילות שבתשחרית: שעון קיץ: 8:15
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשעון חורף: 8:00
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתמנחה שבת: מניין קבוע 17:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתבשבתות של חורף נא להתעדכן
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתערבית מוצ"ש: עם צאת שבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשיעור תורה: אחרי תפילת שחרית

שכונת מוריה

בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתאחדות מודיעיןרחובאסתר המלכה 27 תפילות ימי חולשחרית: מניין ראשון: 6:00תפילות שבתמנחה ער"ש: 15 דק' אחרי כניסת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולבימי שני וחמישי: 5:55תפילות שבתשחרית: 8:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולמניין שני: 8:15תפילות שבתמנחה שבת: 15 דק' לפני זמן כניסת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חוליום שישי: מניין ראשון: 6:30תפילות שבתשעור תורה: שעה לפני מנחה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולמניין שני 8:15תפילות שבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולמנחה: איןתפילות שבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולערבית: 8:30תפילות שבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתאריאלרחובגן גלעד תפילות ימי חולאין תפילותתפילות שבתמנחה ער"ש: 10 דק' אחרי הדלקת נרות
בית הכנסת(אשכנזי ספרד)רחובמרים החשמונאית 15תפילות ימי חולתפילות שבתשחרית: שעון חורף :8:00
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשעון קיץ : 8:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתמנחה שבת: שעת כניסת שבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתערבית מוצ"ש: עם צאת שבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשעורי תורה: אחרי מנחה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתיוסף לירחובבי"ס שבטי ישראלתפילות ימי חולאין תפילותתפילות שבתמנחה ער"ש: זמן הדלקת נרות
בית הכנסת(ספרדי ירושלמי)רחובבאולם ספורט תפילות ימי חולתפילות שבתשחרית: 8:00
בית הכנסתרחובכניסה מאחורהתפילות ימי חולתפילות שבתמנחה: 50 דק' לפני השקיעה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתערבית מוצ"ש: 10 דק' לפני צאת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשעורי תורה: שעה לפני מנחה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתמוריהרחובאסתר המלכה 27/3תפילות ימי חולשחרית: מניין ראשון:6:20 מניין שני: 7:30תפילות שבתמנחה ער"ש: 10 דק' אחרי הדלקת נרות
בית הכנסת(נוסח אשכנז)רחובתפילות ימי חולבימי שישי -מניין ראשון: 7:00תפילות שבתשחרית: שעון קיץ: 8:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולמניין שני: 7:40תפילות שבתשעון חורף: 8:00
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולמנחה: 10 דק' אחרי זמן הדלקת נרות (של אותו השבוע או שבוע לפני- המוקדם מבניהםתפילות שבתמנחה שבת -מנחה גדולה: 13:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולערבית: 18 דק' אחרי השקיעהתפילות שבתמנחה קטנה: 10 דקות לפני זמן הדלקת נרות
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולשעור תורה: הדף היומי- 20:30 וביום שישי 8:15תפילות שבתערבית מוצ"ש: זמן יציאת שבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשעורי תורה: 1. בין מנחה לערבית
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת2. 45 דק' לפני שחרית – הדף היומי
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתמשכן אלעזררחובגן גלבועתפילות ימי חולאין תפילותתפילות שבתמנחה ער"ש: זמן הדלקת נרות
בית הכנסת(נוסח ספרדי)רחובמנחם בגין 55תפילות ימי חולתפילות שבתשחרית : 7:45
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתמנחה שבת: 50 דק' לפני השקיעה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתערבית מוצ"ש: 5 דק' לפני צאת שבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשעורי תורה: לאחר מנחה מתקיים סעודה שלישית ולאחריו שעור תורה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתעורי צפוןרחובבי"ס שבטי ישראל תפילות ימי חולאין תפילותתפילות שבתמנחה ער"ש: עם כניסת השבת
בית הכנסת(נוסח תימני)רחובאסתר המלכה 26תפילות ימי חולתפילות שבתשחרית: 8:00
בית הכנסתרחובפינת אפריםתפילות ימי חולתפילות שבתמנחה שבת: שעה ורבע לפני צאת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתערבית מוצ"ש: 10 דק' לפני צאת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתקהילת אל-עדרחובשרה אימנו 55תפילות ימי חולשחרית: מניין ראשון: 6:30תפילות שבתמנחה ער"ש: 10 דק' אחרי כניסת השבת
בית הכנסת(נוסח אשכנזי)רחובתפילות ימי חולמניין שני: 8:00תפילות שבתשחרית: מנייו ראשון: 7:00
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולמנחה: 15 דק' לפני השקיעהתפילות שבתמניין שני : 8:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולערבית: מניין ראשון: זמן השקיעהתפילות שבתמניין שלישי: 9:00
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולמניין שני : 21:30תפילות שבתמנחה שבת: מנחה גדולה: 13:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולשעורי תורה: כל יום רביעי מ- 21:45-22:30תפילות שבתמנחה קטנה: 15 דק' לפני כניסת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתערבית: עם צאת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשעור תורה: 1. אחרי שחרית
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת2. שעור בגמרא אחרי מנחה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתקול יהודהרחוב אפריים 33תפילות ימי חולאין תפילותתפילות שבתמנחה ער"ש: עם כניסת השבת
בית הכנסת(נוסח מרוקאי)רחובתפילות ימי חולתפילות שבתשחרית: 7:45
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתמנח שבת: שעה ורבע לפני צאת שבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתערבית מוצ"ש: עם צאת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשיעור תורה: 45 דק' לפני מנחה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתשערי יונה מנחםרחובאפריים 13 תפילות ימי חולשחרית: מניין ראשון: 6:30תפילות שבתמנחה ער"ש: 7 דק' אחרי הדלקת נרות
בית הכנסת(נוסח אשכנז)רחובתפילות ימי חולמניין שני 8:15תפילות שבתשחרית: מניין ראשון : 7:00
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולמנחה: דקות ספורות לפני השקיעה ( נא להתעדכן)תפילות שבתמניין שני : 8:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולערבית: מניין ראשון 21 דק' אחרי מנחהתפילות שבתמניין שלישי: 9:00
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולמניין שני 21:00תפילות שבתמנחה שבת: דקות ספורות לפני השקיעה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולשעורי תורה: נא להתעדכןתפילות שבתערבית מוצ"ש : עם בצאת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשעורי תורה: נא להתעדכן

שכונת הפרחים

בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתאור מודיעיןרחובבי"ס היובלתפילות ימי חולאין תפילותתפילות שבתמנחה ער"ש: 10 דק' לפני כניסת השבת
בית הכנסת(עדות המזרח)רחובגינת איילון 34 תפילות ימי חולתפילות שבתשחרית: 8:00
בית הכנסתרחוב אולם ספורט תפילות ימי חולתפילות שבתמנחה שבת: שעה וחצי לפני צאת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתערבית מוצ"ש: מיד בצאת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשעורי תורה: 1. אחרי שחרית
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת2. אחרי מנחה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתבית חב"ד אוהלי מנחםרחובחב"ד – מתחם הקרוונים תפילות ימי חולשחרית: 6:15תפילות שבתמנחה ער"ש: זמן כניסת השבת
בית הכנסת(אשכנזי האר"י)רחובדם המכבים 1תפילות ימי חולמנחה: 10 דק' לפני השקיעהתפילות שבתשחרית: 9:15
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולערבית : מיד לאחר מנחהתפילות שבתמנחה שבת: 40-30 דק' לפני השקיעה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולשיעורי תורה: בין מנחה לערבית כל יוםתפילות שבתערבית מוצ"ש: מיד בצאת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשעורי תורה: חצי שעה לפני מנחה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתגן ברקןרחובחרצית 26-28 תפילות ימי חולשחרית: 5:15תפילות שבתמנחה ער"ש: שעון קיץ- 20 דק' לפני שבת
בית הכנסת(עדות המזרחי)רחובתפילות ימי חולמנחה: איןתפילות שבתשעון חורף: - בזמן הדלקת נרות
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולערבית: איןתפילות שבתשחרית: 7:45
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולשיעורי תורה: ימי חמישי ב- 19:45תפילות שבתמנחה שבת: כשעה וחצי לפני צאת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתערבית מוצ"ש: 10 דק' לפני צאת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשיעורי תורה: 1. בשבת בבוקר בשעה 6:45
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת2. שעה לפני תפילת מנחה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת3. שעתיים לפני מנחה שיעור בטעמי המקרא
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתקיפודןרחובקיפודן 21 תפילות ימי חולשחרית: מניין ראשון 6:30תפילות שבתמנחה ער"ש: 10 דק' אחרי הדלקת נרות
בית הכנסת(אשכנזי)רחובתפילות ימי חולמניין שני : 8:30תפילות שבתשחרית: מניין ראשון:6:45
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולמנחה: איןתפילות שבתמניין שני: 8:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולערבית :איןתפילות שבתמנחה שבת: שעה ועשר דק' לפני צאת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולשעור תורה: הדף היומי כל יום בשעה 5:00 בבוקרתפילות שבתערבית מוצ"ש: עם צאת השבת.
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשעור תורה: הדף היומי- שעתיים ועשר דקות לפני צאת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתקיפודןרחובקיפודן 21 תפילות ימי חולשחרית: מניין ראשון: בזמן הנץתפילות שבתמנחה ער"ש: מניין ראשון: שעה לפני כניסת שבת
בית הכנסת(עדות המזרח)רחובתפילות ימי חולמניין שני: 6:45תפילות שבתמניין שני: בכניסת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולמניין שלישי: 7:45תפילות שבתשחרית: מניין ראשון: זמן הנץ
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולמנחה - מנחה גדולה: 13:15תפילות שבתמניין שני: 7:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולמנחה קטנה: 15-20 דק' לפני השקיעהתפילות שבתמניין שלישי: 8:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולערבית: צאת הכוכביםתפילות שבתמנחה שבת - מנחה גדולה: 13:15
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתמנחה קטנה: חצי שעה לפני השקיעה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתערבית מוצ"ש : צאת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשעורי תורה: 1. 6:45 לפני תפילת שחרית. 2. שעה לפני מנחה

שכונת הכרמים

בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתבן פורת יוסףרחובחשון 10 תפילות ימי חולשחרית: 5:45תפילות שבתמנחה ער"ש: 10 דק' לפני הדלקת נרות
בית הכנסת(עדות המזרח)רחובתפילות ימי חולמנחה: 30 דק' לפני השקיעהתפילות שבתשחרית: 7:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולערבית: 30 דק' לאחר השקיעהתפילות שבתמנחה שבת: שעה לפני שקיעה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולשעור תורה: אחרי תפילת מנחהתפילות שבתערבית מוצ"ש: עם צאת הכוכבים
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשעור תורה: מיד לאחר תפילת מנחה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתהבן איש חירחוב סיון 9תפילות ימי חולשחרית: 40 דק' לפני הנץתפילות שבתמנחה ער"ש: 15 דק' לפני כניסת השבת
בית הכנסת(נוסח ספרדי)רחובתפילות ימי חולמנחה: 25 דק' לפני השקיעהתפילות שבתשחרית: 7:45
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולערבית: בזמן הפלגתפילות שבתמנחה שבת: שעתיים לפני צאת הכוכבים
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתערבית מוצ"ש: 5 דק' לפני יציאת שבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתצעירי הכרמיםרחובגן אגס תפילות ימי חולאין תפילותתפילות שבתמנחה ער"ש: בזמן כניסת שבת
בית הכנסת(עדות מזרח)רחוב כסלו 40תפילות ימי חולתפילות שבתשחרית: שעון קיץ: 8:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשעון חורף: 8:00
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתמנחה שבת: שעתייים לפני צאת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתערבית מוצ"ש: 10 דק' לפני יציאת שבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתקהילת אורות הכרמיםרחובטבת 7 תפילות ימי חולשחרית : 6:00תפילות שבתמנחה ער"ש: אם כניסת השבת
בית הכנסת(נוסח אשכנז)רחובתפילות ימי חולבימי שני וחמישי: 5:50תפילות שבתשחרית: 8:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולמנחה: איןתפילות שבתמנחה שבת: 15 דק' לפני כניסת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולערבית: 8:45תפילות שבתערבית מוצ"ש: עם צאת השבת.
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולשעורי תורה: 1. הדף היומי- כל יום בשעה 21:00תפילות שבתשעורי תורה: הדף היומי - שעה לפני מנחה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חול2. ימי שלישי בשעה 21:00תפילות שבת

שכונת משואה

בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתאודיה זכור לאברהם צעירי הגבעהרחובגן נופרתפילות ימי חולשחרית: 06:20, 07:30תפילות שבתמנחה ער"ש: 10 דק' אחרי הדלקת נרות
בית הכנסת(אשכנז ספרד)רחובנחל חבר 3תפילות ימי חולערבית: מניין מאוחר 21:00תפילות שבתשחרית: מנין ראשון: 6:45, מנין מרכזי: 8:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתמנחה שבת - מנחה קטנה: : עשר דקות לפני שעת כניסת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתערבית מוצ"ש: חמש דקות לפני צאת השבת.
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשעור תורה: שבת בבוקר תפילת שחרית
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתאודיה זכור לאברהם רחובנהר הירדן תפילות ימי חולשחרית : מניין ראשון 6:00 בר" ח בשעה 5:50תפילות שבתמנחה ער"ש: אם כניסת השבת.
בית הכנסת(ספרדי)רחובפינת זוהר תפילות ימי חולמניין שני: 6:45תפילות שבתשחרית: שעון קיץ: 7:45
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולמניין שלישי: 8:15תפילות שבתשעון חורף: 7:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולמנחה: זמן כניסת השבת של אותו שבועתפילות שבתמנחה שבת - מנחה גדולה:
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולערבית: 50 דק' אחרי כניסת השבתתפילות שבתשעון חורף: 12:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולשיעורי תורה: 1. א' - ה' לימוד ב- 13:30תפילות שבתשעון קיץ: 13:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חול2. בין מנחה לערבית שיעור תורה קבועתפילות שבתמנחה קטנה: 20 דק' לפני כניסת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתערבית: עם צאת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשעורי תורה: שעה וחצי לפני תפילת מנחה (מתקיים האולם בית המדרש)
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתאור התורהרחובמשואת נריה תפילות ימי חולאין תפילותתפילות שבתמנחה ער"ש: 5 דק' לאחר כניסת השבת
בית הכנסת(עדות מזרח-מרוקאים)רחובנחל צלמון 21 תפילות ימי חולתפילות שבתשחרית: 7:45
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתמנחה שבת- מנחה גדולה: 13:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתערבית מוצ"ש: 7 דק' לפני יציאת שבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשיעור תורה:שיעור עם הרב צקוטאי ב- 12:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתדביר מודיעיןרחובנחל פארןתפילות ימי חולשחרית: 6:00 בימי שני וחמישי: 5:50תפילות שבתמנהה ער"ש: 5 דק' לפני הדלקת נרות
בית הכנסת(עדות המזרח)רחוב פינת נחל ציןתפילות ימי חולמנחה : 20 דק' לפני השקיעהתפילות שבתשחרית: 1.מניין ראשון- זמן הנץ
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולערבית : צאת הכוכביםתפילות שבת2 מניין שני- 7:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתמנחה שבת: 40 דק' לפני השקיעה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתערבית מוצ"ש: עם צאת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשעור תורה: שעה וחצי לפני מנחה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתהיכל מיכאל נחוםרחובנחל זוהר 24תפילות ימי חולשחרית: מניין ראשון: 5:30תפילות שבתמנחה ער"ש: זמן הדלקת נרות
בית הכנסת(נוסח תימני)רחובתפילות ימי חולמניין שני: 6:30תפילות שבתשחרית: 7:30.
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולמנחה: איןתפילות שבתמנחה שבת: שעה וחצי לפני צאת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולערבית: 8:00תפילות שבתערבית: אם צאת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולשיעורי תורה: הדף היומי- כל יום בשעה 8:15תפילות שבתשעורי תורה: 1. 12:30 שיעור לילדים
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת2. שעור תורה שעה לפני מנחה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתיקיר אפריםרחובנחל צין 69 תפילות ימי חולשחרית: 6:15תפילות שבתמנחה ער"ש: 10 דק' אחרי הדלקת נרות
בית הכנסת(נוסח אשכנזי)רחובתפילות ימי חולמנחה: אין זמנים קבועים נא להתעדכןתפילות שבתשחרית: מניין ראשון:6:45
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולערבית: 20:30תפילות שבתמניין שני:8:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולשעורי תורה: הדף היומי- כל יום ב- 21:00תפילות שבתמנחה - מנחה גדולה: שעון קיץ: 13:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשעון חורף: 13:00
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתמנחה קטנה: זמן הדלקת נרות
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתערבית מוצ"ש: אם צאת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשעור תורה: בין מנחה לערבית
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתמרום יגאל (עדות המזרח)רחובנחל צלמון 21תפילות ימי חולשחרית: 5:45תפילות שבתמנחה ער"ש: זמן הדלקת נרות שבת
בית הכנסתשערי ירושליםרחובתפילות ימי חולמנחה: זמן הדלקת נרות שבת של אותו שבועתפילות שבתשחרית: 7:30
בית הכנסת(ספרדי ירושלמי)רחובתפילות ימי חולערבית: 20 דק' לאחר תפילת מנחהתפילות שבתמנחה שבת: 45 דק' לפני השקיעה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולשעור תורה: דף היומי אחרי תפילת ערביתתפילות שבתערבית מוצ"ש: 10 דק' לאחר צאת הכובכים
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשעורית תורה: 1. שעה לפני מנחה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת2. שיעור תורה לנשים בשעה 13:00.
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתמנורת מודיעיןרחובאולפנה נחל צלמון 21תפילות ימי חולשחרית: 6:25תפילות שבתמנחה ער"ש: 10 דק' אחרי כניסת השבת
בית הכנסת(נוסח אשכנזי)רחובתפילות ימי חולמנחה: איןתפילות שבתשחרית: 8:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולערבית: איןתפילות שבתמנחה שבת: בזמן כניסת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולשיעורי תורה: בימי רביעי בשעה 21:00תפילות שבתערבית מוצ"ש: עם צאת שבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשעורי תורה: אחרי תפילת מנחה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתמרכז מודיעיןרחובנחל פארן פינת נחל ציןתפילות ימי חולשחרית: מניין ראשון: 6:00תפילות שבתשחרית: קיץ: 8:30, חורף: 8:00
בית הכנסת(נוסח אשכנזי)רחובתפילות ימי חולמניין שני 6:30, מניין שלישי: 7:20תפילות שבתמנחה גדולה: חורף: 12:30, קיץ: 13:20
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולשחרית בימי ב' ו- ה': מניין ראשון: 5:50תפילות שבתמנחה קטנה: זמן כניסת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולשחרית בראש חודש: מניין ראשון: 5:45תפילות שבתמנחה גדולה ער"ש: 13:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולמניין שני: 6:30, מניין שלישי 7:25תפילות שבתמנחה רגילה ער"ש: 10 דק' אחרי כניסת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולערבית: מניין ראשון: 19:30תפילות שבתערבית מוצ"ש: מיד בצאת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולמניין שני: 21:30תפילות שבתשעור תורה: מיד לאחר מנחה קטנה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתצעירי מודיעיןרחובנחל פארן 12תפילות ימי חולשחרית: מניין ראשון: 5:55, בימי שני וחמישי 5:45תפילות שבתמנחה ער"ש: 10 דק לאחר הדלקת נרות
בית הכנסת(נוסח אשכנז)רחובתפילות ימי חולמניין שני: 6:40תפילות שבתשחרית: 8:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולמנחה: אין זמנים קבועים נא להתעדכןתפילות שבתמנחה שבת: זמן הדלקת נרות
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולערבית: מניין קבוע: 21:45תפילות שבתמנחה - מנחה גדולה: שעון קיץ: 13:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חול מניין קבוע: 22:30תפילות שבת שעון חורף: 13:00
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולשיעורי תורה: 1. ימי שלישי שיעור עם הרב לאותפילות שבתערבית מוצ"ש: עם צאת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חול2. הדף היומי- 21:40 כל ערב (חוץ משישי שבת)תפילות שבתשיעורי תורה: 1. לאחר תפילת שחרית
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת2. לפני מנחה קטנה

רעות

בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתאהבה ואחוה הספרדירחוב האורנים 10תפילות ימי חולשחרית: 6:00תפילות שבתמנחה ער"ש: 20 דק' לפני הדלקת נרות
בית הכנסת(נוסח ספרדי)רחובתפילות ימי חולמנחה: חצי שעה לפני השקיעה ( נא להתעדכן משתנה)תפילות שבתשחרית: מניין ראשון: 5:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולערבית: שעה אחרי תחילת תפילת מנחהתפילות שבתמניין שני: 7:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולשעורי תורה: 1. 7:00 הדף היומיתפילות שבתמנחה שבת - מנחה גדולה: 13:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חול2. 10:00-11:00- חברותותתפילות שבתמנחה קטנה: חצי שעה לפני השקיעה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חול3. 11:00-12:30 שתי שיעורי תורהתפילות שבת(משתנה נא להתעדכן)
בית הכנסתרחובתפילות ימי חול4. בין מנחה לערבית- שיעור תורהתפילות שבתערבית מוצ"ש: עם יציאת שבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשעורי תורה: 1. לפני מנחה גדולה 13:00
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת2. חצי שעה לפני מנחה קטנה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתמנין בית חב"דרחוב מקלט מס' 1תפילות ימי חולשחרית: 6:15תפילות שבתשחרית: 9:15
בית הכנסת(נוסח האר"י)רחוב מגדל הלבונהתפילות ימי חולמנחה: זמן הדלקת נרות שבת של אותו שבוע תפילות שבתמנחה ער"ש: זמן הדלקת נרות
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולערבית: זמן צאת הכוכביםתפילות שבתמנחה שבת: 10-15 דק' לפני זמן הדלקת נרות
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולשעור תורה: בין מנחה לערבית עם הרב סלוניםתפילות שבתערבית מוצ"ש: זמן צאת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשעור תורה: אחרי תפילת מנחה
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתמנין יחד העומריםרחובשד' העומריםתפילות ימי חולאין תפילותתפילות שבתמנחה ער"ש: 10 דק' אחרי כניסת השבת
בית הכנסת(נוסח אחיד)רחובתפילות ימי חולתפילות שבתשחרית: 8:45
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתמנחה שבת: נא להתעדכן
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתערבית מוצ"ש: אין
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתמשכן שלוםרחובקשת 64תפילות ימי חולשחרית: מתקיימת רק ימי שישי 6:00תפילות שבתמנחה ער"ש: 10 דק' לפני כניסת שבת
בית הכנסת(נוסח תימני)רחובתפילות ימי חולמנחה: איןתפילות שבתשחרית: 7:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולערבית: איןתפילות שבתמנחה שבת: שעה לפני יציאת שבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתערבית מוצ"ש: בזמן יציאת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתרעותרחובהאורנים 10תפילות ימי חולשחרית: א'-ה' 5:30, ימי שישי וערבי חג וחול המועד: 6:30תפילות שבתמנחה ער"ש: 15 דק' לאחר זמן הדלקת נרות של תל אביב
בית הכנסת(נוסח אשכנזי)רחובתפילות ימי חולמנחה: איןתפילות שבתשחרית: 8:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולערבית: איןתפילות שבתמנחה - מנחה גדולה: 13:30
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתמנחה קטנה:שעה לפני צאת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתערבית מוצ"ש: 5 דק' לפני יציאת שבת של תל אביב

מכבים

בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבת
בית הכנסתהקהילתי מכביםרחוב דרך נוף קדומיםתפילות ימי חולשחרית: 7:00תפילות שבתמנחה ער"ש: זמן הדלקת נרות
בית הכנסת(נוסח משולב )רחוב סמוך למרכז המסחריתפילות ימי חולמנחה: איןתפילות שבתשחרית: 8:00
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולערבית : איןתפילות שבתמנחה שבת: 20 דק' לפני הדלקת נרות (זמן ירושלים)
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולשעור תורה: הדף היומי- כל יום אחרי תפילת שחריתתפילות שבתערבית מוצ"ש: זמן יציאת השבת
בית הכנסתרחובתפילות ימי חולתפילות שבתשעור תורה: שעה לפני מנחה


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד