אנטנות לקריאת מוני מים

14/08/2014 י"ח אב תשע"ד

בשנת 2013 החל תאגיד "מי מודיעין" להתקין בבתי התושבים מוני מים אלחוטיים מתקדמים.

קריאת מוני המים באופן אלחוטי מתבצעת על ידי אנטנות זעירות המשדרות אחת לכמה שעות את נתוני צריכת המים שלכם, למערכת בקרה ממוחשבת ומשוכללת. הקריאה האלחוטית מאפשרת להעביר את נתוני הצריכה למערכת התאגיד מדי יום.

למערכת הקריאה מרחוק יש מספר יתרונות וביניהם:

  • קבלת התראה מהירה על צריכת מים חריגה

  • קריאה רציפה ויכולת לבדוק בעיות בקריאת המים בזמן אמת

  • אפשרות למעקב יומיומי אחרי נתונים בשעת הצורך

להלן רשימת האנטנות לקריאת מוני המים

מספרכתובת
מספר150511כתובתיהודה פינת יששכר עמוד תאורה 7/1/10 מול יהודה 38
מספר150509כתובתיששכר פינת ראובן עמוד תאורה 8/1/10 ליד ראובן 16
מספר150617כתובתערער 4 מול תחנת אוטובוס
מספר150206כתובתאבני החושן 4פינת תכלת1 עמוד תאורה C3\1\30
מספר150201כתובתאבני החושן 15עמוד תאורה 69/2/1
מספר150227כתובתאבני החושן 23 עמוד תאורה אין מספר
מספר150203כתובתאבני החושן 34 פינת תרשיש עמוד תאורה 6/2/16
מספר150223כתובתאבני החושן 66 עמוד מ"ס C-7.2.7
מספר150218כתובתאבני החושן פינת בדולח עמווד תאורה 9/2/8 מול בית כנסת אוהל רחל
מספר150154כתובתאדמונית 8 עמוד תאורה 5/2/13
מספר150150כתובתאדר 11 פינת חשוון עמוד תאורה 5/1/1
מספר150110כתובתאדר 17 עמוד תאורה 5/2/15
מספר150109כתובתאדר 31 עמוד תאורה 5/2/11
מספר150104כתובתאדר פינת שבט אי תנועה עמוד תאורה 5/3/3
מספר150151כתובתאליהו הנביא 19 פינת הנביאים עמוד תאורה 7/3/6
מספר150115כתובתאליהו הנביא פינת מלאכי הנביא עמוד תאורה 7/1/19
מספר150146כתובתאלישע הנביא מול מגרש משחקים עמוד תאורה 7/2/1
מספר150152כתובתאלישע הנביא פינת חגי הנביא עמוד תאורה 7/2/8
מספר150107כתובתאלישע הנביא פינת מלאכי הנביא עמוד תאורה 7/1/5
מספר150336כתובתאלמוגן 10 עמוד תאורה 11/3/7
מספר150337כתובתאלמוגן פינת לבונה עמוד תאורה 11/3/22
מספר150634כתובתאסתר המלכה פינת שרה אמנו עמוד תאורה 3/1/7
מספר150515כתובתאפריים פינת מנשה עמוד תאורה 2/1/17
מספר150525כתובתבנימין 2 עמוד תאורה 5/3/6
מספר150518כתובתבנימין 30 עמוד תאורה 5/1/2
מספר150320כתובתגבעתי פינת אלכסנדרוני עמוד תאורה 5/3/9
מספר150117כתובתגבעתי פינת הנח"ל עמוד תאורה 5/2/9
מספר150119כתובתגבעתי פינת חיים לסקוב עמוד תאורה 1/2/7
מספר150200כתובתדבורה הנביאה ליד בית הספר אין מספר עמוד
מספר150142כתובתדבורנית 11 עמוד תאורה 2/3/13
מספר150329כתובתדוד אלעזר 23 עמוד תאורה 5/4/2
מספר150302כתובתדוד אלעזר פינת חטיבה שבע אי תנועה עמוד תאורה 1/1/26
מספר150304כתובתדוד אלעזר פינת חיים לסקוב עמוד תאורה 1/1/3
מספר150303כתובתדוד אלעזר פינת יעקב דורי עמוד תאורה 5/1/7
מספר150326כתובתדוד אלעזר פינת משה דיין עמוד תאורה 5/4/6
מספר150153כתובתדם המכבים 13 עמוד תאורה 5/1/3
מספר150143כתובתדם המכבים 17 עמוד תאורה 5/1/17
מספר150322כתובתדפנה 7 עמוד תאורה 2/2/4
מספר150316כתובתדפנה פינת תלתן עמוד תאורה 1/2/26
מספר150121כתובתהנביאים 20 עמוד תאורה 7/3/3
מספר150145כתובתהנביאים 30 אין מספר עמוד תאורה
מספר150225כתובתחטיבת גולני 22 פינת חטיבת יפתח עמוד תאורה 1/2/27
מספר150321כתובתחטיבת גולני 9 עמוד תאורה 5/3/2
מספר150341כתובתחטיבת גולני פינת משה דיין עמוד תאורה 3/3/5
מספר150216כתובתחטיבת הצנחנים 31 עמוד תאורה 1/4/4 מול בית ספר אילן רמון
מספר707781כתובתחטיבת הצנחנים פינת יעקב דורי עמוד תאורה 4/3/12
מספר150319כתובתחטיבת הראל 18 עמוד תאורה 1/1/15
מספר150305כתובתחטיבת הראל פינת חיים לסקוב אי תנועה עמוד תאורה 1/2/15
מספר150149כתובתחטיבת יפתח פינת חטיבת גבעתי עמוד מ"ס 1.2.29
מספר150301כתובתחיים בר לב פינת משה דיין כיכר המגינים עמוד תאורה 8/1/8
מספר150345כתובתחרצית 29 עמוד תאורה 2/3/6
מספר150126כתובתחרצית 33 עמוד תאורה 2/3/9
מספר150339כתובתחרצית 44
מספר150349כתובתחרצית 8 עמוד תאורה 2/1/9
מספר150306כתובתחרצית 9 בכניסה לרחוב נץ החלב עמוד תאורה 2/1/5
מספר150300כתובתחרצית פינת דפנה אי תנועה ליד הכיכר עמוד תאורה 2/1/1
מספר150155כתובתחשוון 5 עמוד תאורה 5/1/4
מספר150100כתובתחשוון 8
מספר150112כתובתחשון 23 עמוד תאורה 5/1/17
מספר150308כתובתיגאל ידין 43 עמוד תאורה 8/2/8
מספר150120כתובתיגאל ידין פינת חטיבת הנגב עמוד תאורה 5/4/34
מספר150317כתובתיגאל ידין פינת חיים ברלב עמוד תאורה 8/2/2
מספר150318כתובתיגאל ידין פינת עמק זבולון עמוד תאורה - אין.
מספר150502כתובתיהודה 55 פינת יוסף עמוד תאורה ללא מספר
מספר150520כתובתיהודה 99 עמוד תאורה 2/1/9
מספר150202כתובתיהלום 16 עמוד תאורה 4/3/2 יהלום פינת ענבר
מספר150211כתובתיהלום 36 עמוד תאורה 5/1/9
מספר150210כתובתיהלום 51 עמוד תאורה 5/2/2
מספר150226כתובתיהלום 68 עמוד תאורה 5/2/6
מספר150209כתובתיהלום 8 פינת אודם עמוד תאורה 8/2/12
מספר150140כתובתיואל הנביא פינת ישעיהו הנביא עמוד תאורה 2/3/4
מספר150516כתובתיוסף 65 עמוד תאורה 4/1/14
מספר150508כתובתיוסף פינת נפתלי עמוד תאורה 5/9/9 ליד יוסף 6
מספר150313כתובתיעקוב דורי פינת חיים בר לב עמוד תאורה 4/2/8
מספר150158כתובתירחים 10 סוף הרחוב בחנייה עמוד תאורה 2/2/10/11
מספר150111כתובתירחים בכניסה לרחוב עמוד ירוק 22/10/2
מספר150116כתובתישעיהו הנביא פינת הנביאים עמוד תאורה 3/4/1
מספר150118כתובתישעיהו הנביא פינת יחזקאל הנביא עמוד תאורה 6/1/11
מספר150517כתובתיששכר 29 עמוד תאורה 7/3/14
מספר150331כתובתכחלית ההרים 7
מספר150134כתובתכיכר עמוס הנביא 12 עמוד תאורה 2/4/27
מספר150114כתובתכיכר עמוס הנביא פינת מיכה הנביא עמוד תאורה 2/4/11
מספר150157כתובתכסלו 17 עמוד תאורה 2/2/1
מספר150102כתובתכסלו בין 27-29 עמוד תאורה 2/2/5
מספר150129כתובתכרכום 14 עמוד תאורה 3/1/22
מספר150346כתובתכרכום 5 עמוד תאורה 3/1/14
מספר150637כתובתלבונה 21 עמוד תאורה 10/1/27
מספר150639כתובתלבונה פינת עמק איילון עמוד תאורה 11/1/17
מספר150314כתובתלוע הארי 10 עמוד תאורה 1/1/10
מספר150636כתובתמגדל דוד 25 עמד תאורה 5/1/14
מספר150627כתובתמגדל דוד פינת אזדרכת עמוד תאורה 5/1/20
מספר150641כתובתמגדל הלבנון 34 עמוד תאורה 12/1/12
מספר150651כתובתמגדל הלבנון 38 עמוד תאורה 12/1/9
מספר150220כתובתמגדל המנורה 27 עמוד מ"ס C-9.3.7
מספר150224כתובתמגדל המנורה 7 עמוד תאורה 9/3/15
מספר150213כתובתמגדל ים 1 פינת בדולח עמוד תאורה 6/3/18
מספר150648כתובתמגדל עוז 18 עמוד תאורה 4/1/26
מספר150607כתובתמגדל עוז 24 עמוד תאורה מספר 4/1/28
מספר150604כתובתמגדל עוז פינת נחל עיון עמוד מספר 4/1/18
מספר150310כתובתמורדכי מקלף פינת חיים בר לב עמוד תאורה 4/1/1
מספר150638כתובתמנתור 15 עמוד תאורה 11/2/6/22
מספר150626כתובתמנתור 20 עמוד תאורה 11/2/6/15
מספר150503כתובתמרים החשמונאית 60 עמוד תאורה 2/1/2
מספר150147כתובתמשה דיין פינת עמק בית שאן עמוד מ"ס 6.3.18
מספר150338כתובתנהר הירדן 14 עמוד תאורה 8/1/1
מספר150330כתובתנהר הירדן 5 עמוד תאורה 8/1/16
מספר150625כתובתנהר הירדן 60 עמוד תאורה 9/3/11
מספר150613כתובתנהר הירדן פינת נחל זוהר עמוד תאורה 9/3/1
מספר150600כתובתנחל בזק 20 עמוד תאורה 3/3/15
מספר150608כתובתנחל בזק 50 עמוד תאורה 3/3/7
מספר150603כתובתנחל בצת 25 עמוד תאורה 2/1/66
מספר150644כתובתנחל געתון 22 עמוד תאורה 6/2/11
מספר150602כתובתנחל דליה 27 עמוד תאורה 13/2/5
מספר150605כתובתנחל הירמוך 19 עמוד מספר 4/2/4
מספר150606כתובתנחל הירמוך 5 מספר עמוד 4/2/11
מספר150652כתובתנחל הירקון 14 עמוד תאורה 2/3/5
מספר150624כתובתנחל זוהר 11
מספר150611כתובתנחל זוהר 29 עמוד תאורה 9/2/15
מספר150601כתובתנחל ירקון 2 פינת הגעתון עמוד תאורה 6/2/22
מספר150616כתובתנחל עיון 16 עמוד תאורה 4/1/9
מספר150653כתובתנחל פארן 8 עמוד תאורה 7/2/31
מספר150623כתובתנחל פראן פינת נחל צין עמוד תאורה 7/2/20
מספר150646כתובתנחל צלמון 18 עמוד תאורה אין מספר
מספר150612כתובתנחל צלמון פינת נחל זוהר עמוד תאורה 12/2/5
מספר150649כתובתנחל שורק 20 עמוד תאורה 8/3/13
מספר150620כתובתנחל שורק 25 עמוד תאורה 8/3/7
מספר150640כתובתנחל שורק 40 עמוד תאורה 12/3/19
מספר150650כתובתנחל שורק 48 עמוד תאורה 12/3/11
מספר150348כתובתנץ החלב 10 עמוד תאורה 3/1/15
מספר150325כתובתנץ החלב פינת סתוונית אין מספר עמוד
מספר150128כתובתסביון 12 עמוד תאורה 3/1/49
מספר150113כתובתעובדיה הנביא 4 עמוד תאורה 3/1/15
מספר150123כתובתעובדיה הנביא פינת ירמיהו הנביא עמוד תאורה6/2/9
מספר150347כתובתעמק איילון 19 פינת אלמוגן
מספר150309כתובתעמק איילון 33 עמוד תאורה 11/1/10
מספר150327כתובתעמק איילון פינת כחלית ההרים עמוד תאורה 4/2/8
מספר150332כתובתעמק אילון פינת חרצית עמוד תאורה 11/1/4
מספר150333כתובתעמק אילון פינת תלתן עמוד תאורה 4/1/29
מספר150139כתובתעמק בית שאן 19 עמוד תאורה אין מספר
מספר150156כתובתעמק בית שאן 20 עמוד תאורה 6/3/1
מספר150108כתובתעמק בית שאן פינת יחזקאל הנביא אי תנועה עמוד תאורה 6/1/7
מספר150148כתובתעמק בית שאן פינת מוטה גור עמוד מ"ס 2.1.6
מספר150645כתובתעמק דותן 13 פינת נחל תנינים עמוד תאורה 2/1/31
מספר150622כתובתעמק דותן 21 עמוד תאורה 2/1/48
מספר150618כתובתעמק דותן 50 מול הלומס פלייס עמוד תאורה 7/1/29 מול הלומס פלייס מכון כשר
מספר150619כתובתעמק דותן 61 עמוד תאורה 10/3/13
מספר150324כתובתעמק דותן כניסה מזרחית לחניה של הקניון אין מספר עמוד נמצא בכניסה לחניון
מספר150335כתובתעמק דותן פינת הלבונה עמוד תאורה 10/3/1
מספר150610כתובתעמק דותן פינת יזרעאל עמוד תאורה 7/1/23
מספר150122כתובתעמק האלה 15 עמוד תאורה 7/2/19 אי תנועה פינת אלישע הנביא
מספר150138כתובתעמק האלה 53 עמוד תאורה בחנית מרכז מסחרי
מספר150103כתובתעמק האלה 64 ליד תחנת אוטובוס
מספר150105כתובתעמק האלה פינת זכריה הנביא אי תנועה עמוד תאורה 4/1/17
מספר150130כתובתעמק האלה פינת תשרי עמוד תאורה 2/1/29
מספר150628כתובתעמק החולה 22 עמוד תאורה 3/2/7
מספר150615כתובתעמק החולה 36 עמוד תאורה 3/1/3
מספר150609כתובתעמק החולה 55
מספר150630כתובתעמק החולה 70 עמוד תאורה 4/3/20
מספר150632כתובתעמק החולה 78 עמוד תאורה 38050
מספר150631כתובתעמק החולה 8 עמוד תאורה 3/2/23
מספר150629כתובתעמק החולה 82 עמוד תאורה 4/3/6
מספר150614כתובתעמק החולה פינת נחל עיון עמוד תאורה 8/2/7
מספר150621כתובתעמק החולה פינת נחל פראן עמוד תאורה 6/1/2
מספר150217כתובתעמק זבולון 57 עמוד תאורה באי תנועה
מספר150642כתובתעמק יזרעאל 11 עמוד תאורה 3/1/19
מספר150647כתובתעמק יזרעאל פינת עמק החולה עמוד תאורה 3/1/14 ליד תחנת אוטובוס
מספר150323כתובתערער כניסה מערבית לחניה של הקניון אין מספר עמוד נמצא מול הכניסה לחניון
מספר150340כתובתפסגת הלבנון נחל חבר בכיכר עמוד תאורה 12/1/1/1
מספר150141כתובתצאלון 14 אין מספר עמוד תאורה
מספר150131כתובתצאלון פינת עמק איילון עמוד תאורה 4/2/17
מספר150132כתובתצאלון פינת שיר השירים עמוד תאורה 5/1/4
מספר150127כתובתציפורנית 6 עמוד תאורה 3/2/4
מספר150350כתובתציפורנית 9 עמוד תאורה 3/2/8
מספר150159כתובתקול דודי 1 סוף הרחוב בחנייה עמוד תאורה 3/3/26
מספר150315כתובתקיפודן 18 עמוד תאורה 1/1/32
מספר150311כתובתקיפודן 3 (בתוך הגן) עמוד תאורה 1/1/47
מספר150351כתובתקיפודן 8 עמוד תאורה 1/1/42
מספר150523כתובתרבקה אמנו 14 עמוד תאורה 4/2/22
מספר150506כתובתרבקה אמנו פינת לאה אמנו עמוד תאורה 3/1/10
מספר150137כתובתשבט 15 עמוד תאורה 4/2/15
מספר707784כתובתשבט 29 עמוד תאורה 4/2/1
מספר150144כתובתשבט 43 עמוד תאורה 4/2/7
מספר150136כתובתשבט 49 פינת חשוון עמוד תאורה 4/2/10
מספר150524כתובתשבטי ישראל 14 עמוד תאורה 7/2/25 - נקלט בשטח לא מגיע לרכזת
מספר150633כתובתשבטי ישראל 3 עמוד תאורה 6/2/3
מספר150513כתובתשבטי ישראל פינת אסתר המלכה עמוד אחד מתחת לכיכר עמוד תאורה 6/2/8
מספר150521כתובתשד' יצחק 40 עמוד תאורה 1/2/16
מספר150522כתובתשד' יצחק 40 עמוד תאורה 9/1/13
מספר150512כתובתשד' יצחק רבין אי תנועה ליד האולם ספורט
מספר150124כתובתשולמית 15 עמוד תאורה 3/3/10
מספר150307כתובתשושן צחור 16 עמוד תאורה 1/2/7
מספר150343כתובתשושן צחור 8 עמוד תאורה 1/2/13
מספר150312כתובתשושן צחור פינת חרצית עמוד תאורה בפארק ללא מספר
מספר150505כתובתשלום ציון המלכה 33 עמוד תאורה 2/3/10
מספר150135כתובתשמואל הנביא 22 פינת יחזקאל עמוד תאורה 3/1/4
מספר150526כתובתשמעון 102 עמוד תאורה 3/1/3
מספר150510כתובתשמעון 68 עמוד תאורה 3/3/10
מספר150207כתובתשני 9 עמוד תאורה אין מספר
מספר150514כתובתשרה אימנו פינת יעל הגיבורה עמוד תאורה 1/1/15
מספר150527כתובתשרה אמנו 43 עמוד תאורה 3/2/17
מספר150519כתובתשרה אמנו 65 עמוד תאורה 3/1/1
מספר150500כתובתשרה אמנו 69 עמוד תאורה 3/5/1
מספר150501כתובתשרה אמנו 98 עמוד תאורה 3/2/12
מספר150221כתובתתכלת 31 עמוד מ"ס C-11.2.4
מספר150219כתובתתכלת 34 עמוד תאורה מ"ס C11.1.8
מספר150222כתובתתכלת 51 עמוד מ"ס C-11.1.3
מספר150215כתובתתכלת פינת בדולח עמוד תאורה מ"ס C-1
מספר150125כתובתתלתן 27 עמוד תאורה 4/1/20
מספר150344כתובתתלתן פינת לוע הארי עמוד תאורה אין מספר
מספר150334כתובתתלתן פינת קיפודון עמוד תאורה 1/1/24
מספר150204כתובתתרשיש 15 עמוד תאורה 6/1/10/15 עמוד ליד גן
מספר150208כתובתתרשיש 16 עמוד תאורה 6/1/3
מספר150205כתובתתרשיש 28 עמוד תאורה 6/2/5 מגרש חניה
מספר150212כתובתתרשיש 36 פינת יהלום עמוד תאורה 6/2/21/11
מספר150106כתובתתשרי פינת כסלו אי תנועה עמוד תאורה 2/2/26


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד