מלגות לספורטאים/יות מצטיינים

31/10/2021 כ"ה חשון תשפ"ב

עיריית מודיעין מכבים רעות רואה חשיבות עליונה בקידום פעילות ספורטיבית בקרב תושביה, ובכלל זה פעילות ספורטיבית הישגית. לצד השקעות עירוניות רבות בתחום זה, מעניקה העירייה גם תמיכה שוטפת בגופי ספורט על פי נוהל תמיכות, הנעשה על ידי ועדת תמיכות באישור מועצת העיר.

יחד עם זאת, העירייה הקימה קרן מלגות לספורטאים מצטיינים על מנת לסייע בידי ספורטאים יחידים או קבוצת ספורטאים להשתתף באירועי ספורט הישגי ברמה הארצית והבינלאומית.

המלגה מיועדת לעודד ולסייע לספורטאים פעילים מצטיינים, תושבי מודיעין מכבים רעות, על ידי קידום הכשרתם ו/או הישגיהם של מקבלי המלגה בענף הספורט בו הם מצטיינים.

המלגה מיועדת בין השאר לסיוע במימון עלויות בהשתתפות בתחרויות בארץ או בחו"ל, השתתפות בקורסים או בהשתלמויות מקצועיות, אימונים מיוחדים, רכישת ציוד או עזרי ספורט וכיו"ב.

 • בכל מקום בו יש התייחסות לספורטאים הכוונה לזכר/ נקבה.

  סכום המלגות יעמוד עד לסך של 4000 ₪ למלגאי/ת.

  זכאים להגיש מועמדות לקבלת המלגה: ספורטאים מצטיינים העומדים בקריטריונים.

  המועד האחרון להגשת מועמדות למלגה הוא 14.10.2021 – את הטפסים יש להעביר למשרדי אגף הספורט – בעיריית מודיעין מכבים רעות אולם הספורט עירוני א' או בדואר אלקטרוני: moran_d@modiin.muni.il

  הועדה תחליט על הזוכים במלגה לא יאוחר מיום.21.10.2021.

  קריטריונים לחלוקת מלגות לספורטאים מצטיינים

 • המלגות יינתנו רק לתושבי העיר מודיעין מכבים רעות.

 • תינתן עדיפות לספורטאים שהינם חברי האיגודים הרלבנטיים בענפי הספורט.

 • המלגה תינתן לספורטאים/יות בלבד, ולא לבעלי תפקידים אחרים, כגון מאמן אישי.

 • תינתן עדיפות למלגה שתאפשר סיוע בהשתתפות באירוע ספורט ספציפי על פני סיוע לפעילות שנתית שוטפת.

 • תינתן עדיפות בקבלת המלגה לספורטאי העוסק בענף ספורט המוכר כענף אולימפי. תינתן

 • עדיפות לתחומי ספורט אשר קיבלו עדיפות במסגרת תכנית האב היישובית לספורט.

  בהחלטה על מתן המלגה יינתן משקל להישגיו של המבקש בעבר (מדליה באליפות אירופה/עולם, אלוף ישראל, חבר בסגל נבחרת ישראל וכיוצ"ב) וכן ביוקרת אירוע הספורט בו מבקשים להשתתף (אליפות אירופה/עולם).

  במסגרת השיקולים יינתן גם משקל למצבו הסוציו-אקונומי של המבקש.

  לחצו כאן – לטופס הגשת מועמדותפניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד