מלגות לספורטאים/יות מצטיינים

11/09/2023 כ"ה אלול תשפ"ג

עיריית מודיעין מכבים רעות רואה חשיבות עליונה בקידום פעילות ספורטיבית בקרב תושביה, ובכלל זה פעילות ספורטיבית הישגית. לצד השקעות עירוניות רבות בתחום זה, מעניקה העירייה גם תמיכה שוטפת בגופי ספורט על פי נוהל תמיכות, הנעשה על ידי ועדת תמיכות באישור מועצת העיר.

העירייה הקימה קרן מלגות לספורטאים מצטיינים על מנת לסייע בידי ספורטאים יחידים או קבוצת ספורטאים להשתתף באירועי ספורט הישגי ברמה הארצית והבינלאומית.

המלגה מיועדת לעודד ולסייע לספורטאים פעילים מצטיינים, תושבי מודיעין מכבים רעות, על ידי קידום הכשרתם ו/או הישגיהם של מקבלי המלגה בענף הספורט בו הם מצטיינים.

המלגה מיועדת בין השאר לסיוע במימון עלויות בהשתתפות בתחרויות בארץ או בחו"ל, השתתפות בקורסים או בהשתלמויות מקצועיות, אימונים מיוחדים, רכישת ציוד או עזרי ספורט וכיו"ב.

בכל מקום בו יש התייחסות לספורטאים הכוונה לזכר/ נקבה.

תקציב המלגות לספורטאים המצטיינים יתעדכן מיד שנה עם אישור תקציב העיריה. סכום המלגות יתעדכנו כל שנה בהתאם לתקציב העירייה.

תוקם ועדה אשר תדון במלגות הוועדה ותורכב מיו"ר - מחזיק תיק הספורט בעירייה, מנהל אגף הספורט, נציג/ת עמותת סחלבים, יועץ/ת משפטית, רכז/ת הוועדה - נציג/ת מחלקת אירועי ספורט.

זכאים להגיש מועמדות לקבלת המלגה: ספורטאים מצטיינים העומדים בקריטריונים.

קריטריונים לחלוקת מלגות לספורטאים מצטיינים

 • המלגות יינתנו רק לתושבי העיר מודיעין מכבים רעות.

 • תינתן עדיפות לספורטאים שהינם חברי האיגודים הרלבנטיים בענפי הספורט.

 • תינתן עדיפות לספורטאים המתאמנים ומייצגים אגודת ספורט בעיר מודיעין מכבים רעות

 • תינתן עדיפות לספורטאי הישג בענפים אולימפיים והפארלימפים

 • תינתן עדיפות למלגה שתאפשר סיוע בהשתתפות באירוע ספורט ספציפי על פני סיוע לפעילות שנתית שוטפת.

 • תינתן עדיפות לתחומי ספורט אשר קיבלו עדיפות במסגרת תכנית האב היישובית לספורט.

 • בהחלטה על מתן המלגה יינתן משקל להישגיו של המבקש בעבר (מדליה באליפות אירופה/עולם, אלוף ישראל, חבר בסגל נבחרת ישראל וכיוצ"ב) וכן ביתר אירוע הספורט בו מבקשים להשתתף (אליפות אירופה/עולם).

 • תינתן מלגה לספורטאי הישג תוך התייחסות ומשקל למצבו הסוציו-אקונומי של המבקש.

  טופס בקשה ריק למלגת ספורטאים מצטיינים 2023

  יש להגיש את הבקשות לאגף הספורט במייל sport@modiin.muni.il

  מועד אחרון להגשה יום חמישי 21.9.2023תמונת המחשהתמונת המחשה


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד