דחיית מועדי תשלומי קנסות לעירייה

30/04/2020 ו' אייר תש"פ

במסגרת ההקלות הכלכליות על הציבור בזמן משבר הקורונה, ב- 19.4.2020 פורסמו תקנות חדשות לשעת חירום לפיהן בתקופה שנקבעה בהן, ניתנת אורכה לתשלום קנסות מעבר למועד הקבוע בהודעת הקנס.
בהתאם לתקנות, כל קנס שמועד תשלומו האחרון חל בתקופה שבין ה- 10.3.2020 לבין ה- 1.5.2020, יידחה מועד תשלומו עד ולא יאוחר מיום 1.5.2020.


באשר להגשת בקשות לביטול הודעת קנס או בקשות להישפט, אשר המועד האחרון להגשתן היה קבוע בתקופה שבין ה 10.3.2020 לבין ה- 1.5.2020, יידחה המועד האחרון להגשתן עד ולא יאוחר מיום ה- 1.5.2020.
באשר לקנס שמועד תשלומו האחרון חל בתקופה שבין ה 10.3.2020 לבין ה- 10.4.2020, ובגינו, עד ליום 1.5.2020 שולמה תוספת פיגורים, זכאי המשלם להגיש בקשה להשבת תשלום תוספת פיגורים זו באמצעות פניה בכתב לתביעה העירונית, ברח' תלתן 1, בניין העיריה, מודיעין מכבים רעות, או בדוא"ל -
בעניין קנסות חניה: tviaa-parking@modiin.muni.il
בעניין קנסות איכות הסביבה: tviaa-sviva@modiin.muni.il
בעניין קנסות תכנון ובניה: tviaa-tihnunvebnia@modiin.muni.il


עדכונים נגיף הקורונה


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד