התו הסגול והנחיות מעודכנות לעסקים

30/04/2020 ו' אייר תש"פ

במסגרת התיקון האחרון בתקנות לשעת חירום, ניתן להפעיל עסקים שונים בתנאי שבעל העסק חותם על הצהרה לעמידתו בתנאים שנקבעו בתקנות.

צוותים עירוניים ממחלקת קידום ורישוי עסקים, שיטור ופיקוח עירוני יעברו בימים הקרובים בעסקים ברחבי העיר, יסבירו את התקנות והדרישות למילוי התו ויענו לשאלות בעלי העסקים – לא תתבצע אכיפה בשלב זה, תתבצע הסברה והנחייה בלבד.

בעל העסק או מחזיקו חייב לחתום על ההצהרה כי הוא מקיים את התנאים כפי שנקבעו בתקנות הקורונה הגבלת פעילות ולמוסרה לעירייה וזאת לפני החזרה של העסק לפעילות.

יודגש כי חובה על מחזיק או מפעיל של חנות הפתוחה לציבור למנוע הכנסת אדם לחנות שאינו חובש מסיכה, לא להעניק שירות לאדם שאינו חובש מסיכה, לתלות מודעה במקום בולט לעין בעסק ובכלל זה בכניסה אליו בדבר חובת חבישת מסיכה בתוך החנות.

הפעלה של עסק בניגוד לאמור בתקנות תחשב כעבירה פלילית וכן כעבירה מינהלית שניתן להטיל בגינה קנס.

על מנת לקבל את התו הסגול, יש לעמוד בתנאים הבאים:

  • חובה לתשאל כל לקוח למצב בריאותו (שיעול או שהייה בקרב חולה קורונה במהלך השבועיים האחרונים) ולמדוד לו חום.

  • יש לסמן מרחק של 2 מטרים בין הלקוחות בקופה.

  • יש להקים מחיצה פיסית בין המוכר לקונה.

  • יש לשמור על משמרות עבודה קבועות לעובדים.

  • חובה לחטא את סביבת החנות באופן תדיר.

  • יש לאפשר כניסה של 2 לקוחות בלבד עבור כל קופה רושמת (בחנות שגודלה מעל 100 מטר תתאפשר כניסה של 4 לקוחות לכל קופה רושמת).

  • מעבר אמצעי תשלום יתבצע ללא חתימה על ספח האשראי.

    לחצו כאן לעמוד ההנחיות לעסקים ולהורדת טופס התו הסגול

תמונת המחשה. הנחיות לעסקים תמונת המחשה. הנחיות לעסקים


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד