שאלות ותשובות בנושא צהרונים

14/05/2020 כ' אייר תש"פ

למה הצהרון עד 16:00 ולא עד 17:00?
לא מדובר בצהרונים שבשגרה, אלא בתכנית צהרונים בסיסית שנולדה מתוך מצב החירום. תכנית המתוקצבת ע"י המדינה שקובעת כללי תפעול אחידים וביניהם שעות פעילות.

האם יש מפעילי חוגים שנכנסים לשטח בית הספר.
בהתאם לנהלי משרדי החינוך והבריאות, הכניסה למרחבי הגנים הוא אך ורק עבור ילדי הגן ואנשי הצוות. לכן לא יתקיימו חוגים בצהרונים.

האם הצוות זה הצוות במוכר לילדים?
בגני הילדים הצוותים יהיו ברובם הצוותים המקוריים של הצהרונים. יחד עם זאת, בבתי הספר, בשל הצורך לקיים הפרדה בין הקפסולות, נפתחו עשרות קבוצות צהרונים חדשות ובהן סייעות שלא היו בצהרון הספציפי טרם משבר הקורונה.

חמגשית משמע אוכל שמוגן ונארז הרבה שעות קודם. ממש בעייתי –
בתחילה משרד הבריאות אישר אספקת מזון רק בחמגשית, כיום התיר גם אוכל בתפזורת.
בימים הראשונים בתי הספר יקבלו בחמגשיות, וגני הילדים בתפזורת. בהמשך נבחן להעביר גם את בתי הספר לתפזורת.

איך לוקחים את הילדים בצהריים, תינתן כניסה להורים?
נוהל סיום יום הלימודים: בבתי הספר בשעה 15:50 יצאו הקבוצות מהכיתות ליציאה מבית הספר כאשר כל קבוצה תתרכז במקום אחר ברחבה. כאשר אחד ההורים יגיע ויזוהה ישוחרר הילד לביתו.

מה עושים עם קבוצה שיש בה יותר ממספר הילדים שמותר בקבוצה?
בעת תכנון הקפסולות בכיתות ובגנים חולקו הקפסולות כך שיתאפשר פתיחת הצהרון בתום הגן או הכיתה. כיתה או גן בה יש יותר מ-18 ילדים בצהרון חולקה לשתי קפסולות בנות עד 18 ילדים ולכן לא יתקיים מצב המתואר בשאלה.

מה קורה אם בית הספר מסתיים בשעה 12:40 והצהרון מתחיל רק ב 13:00?
עם הצלצול ייכנסו לכיתה סייעות הצהרונים וייקחו את ילדי הצהרונים לכיתת הצהרון תוך הקפדה על חבישת מסכה לכל הנמצאים והקפדה על מניעת התקהלות.

האם צריך להביא בקבוקי מים לכל היום?
ניתן למלא מחדש בקבוקי מים ובתנאי שהבקבוק לא נוגע בפיה או בברז.

האם יכול להיות ערבוב בין הכיתות או הגנים?
לא. הצהרון פועל עם ילדים המגיעים מאותה הקפסולה ולא ניתן להעביר לצהרון ילדים מקפסולה אחרת.

מילוי הצהרת בריאות תקפה לכל יום הלימודים?
כן. לפני תחילת הצהרון צוות הבוקר מציג לצוות הצהרון את הצהרות הבריאות של התלמידים.

האם ניתן להצטרף לצהרון למרות שלא הייתי רשום לפני כן?
בימים הראשונים לא ניתן להצטרף, בהמשך יהיה ניתן על בסיס מקום פנוי.

תמונת המחשהתמונת המחשה


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד