מסחר ותעסוקה במגרשים ציבוריים

25/03/2020 כ"ט אדר תש"פ

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה, אישרה ביום רביעי 5.2.20 את התוכנית המאפשרת לשלב עד 20% משטחי הבנייה המותרים שטרם נבנו במגרשים לצרכי ציבור (מגרשים חומים) לשימושים מסחריים ותעסוקתיים.
כאשר מטרת התוכנית היא לאפשר לראשונה עירוב שימושים לרווחת התושבים בשכונות הוותיקות, כאמור בשטחים ציבוריים שטרם נוצלו במלואם. זאת במסגרת לתיקון בחוק התכנון והבנייה.
הרציונל שעומד מאחורי התיקון לחוק הוא יצירת עירוב שימושים בתוך שכונות במגרשים ציבוריים שטרם נוצלו במלואם, לעודד בתוך השכונות "הליכתיות" (תנועה רגלית של התושבים) וכן, לתת לתושבים שירותים ברמה גבוהה יותר כתוצאה מהגדלת מקורות ההכנסה מארנונה של תעסוקה ומסחר.
תפיסה תכנונית זו של עירוב שימושים והליכתיות, היא מגמה הולכת וגוברת בעולם, מתוך כוונה לאפשר לתושבים היוצאים מביתם ליהנות בהליכה משירותי מסחר כמו בתי קפה, קניות ותעסוקה. זאת לצד קידום אורח חיים בריא יותר: הפחתת השימוש בכלי רכב שמשמעותה הקטנת הרעש ופחות זיהום אוויר.
דוגמה למגמה זו היא מרכז העיר החדש שתוכנן מלכתחילה, כאזור "עירוב שימושים" הכולל: מגורים, מסחר בחזיתות הפונות לרחוב, משרדים, דיור מוגן ומלונאות וכן, מבני תרבות ובתי אוכל בשדרה המרכזית.
התוכנית החדשה שאושרה להפקדה, תאפשר בהתאם להוראות הבינוי של מגרש ציבורי (ששטחו עולה על 5 דונם) שימושים של: משרדים, חללי עבודה קטנים, חנויות, בתי קפה, מזנונים ועוד.
בהקשר זה חשוב להדגיש, כי הכוונה היא ששימושי המסחר והתעסוקה יהיו בחזית וישמשו דופן לרחוב, כאשר המוסד הציבורי יהיה ממוקם מאחור. מימוש התוכנית יאפשר לתושבים בסביבתם הקרובה בשכונה ובהליכה מביתם, לשכור משרד וליהנות ממסחר.
בשכונת מורשת, המפותחת בימים אלו, תוכננו מגרשי הציבור כאזור "שימושים מעורבים" הכולל – מוסדות חינוך, מוסדות ציבור כמו מועדוני נוער, ספריות, מרכזי יום לקשיש, משרדים ומסחר. כמו כן, תוכנית המתאר הכוללנית המקודמת בימים אלו ע"י העירייה, תאפשר הקמת בתי קפה בעמקים בשטחים ציבוריים פתוחים (שצ"פים) ובגינות רובעיות גדולות.

תכנית עירוב שימושים במגרשים החומיםתכנית עירוב שימושים במגרשים החומים


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד