ריסון מהירות התנועה בשכונת הציפורים

30/04/2020 ו' אייר תש"פ

ברחוב דוכיפת בשכונת הציפורים, הושלמו לאחרונה העבודות להקמת ארבעה פסי האטה אורכיים לאורך הרחוב. כידוע, הכביש נמצא בצידה הצפוני של השכונה, ומקשר בין שכונת משואה לשכונת נופים.

בעירייה ציינו כי בדומה לפסי ההאטה אורכיים שנעשו בשכונת מוריה, גם כאן, הדבר צפוי להביא להאטת מהירות כלי הרכב הנוסעים ברחוב ובכך לשפר את בטיחות משתמשי הדרך.

העבודות נעשו במסגרת מדיניות העירונית שמטרתה מיתון מהירות התנועה בשכונה והגברת הבטיחות בדרכים, וכן בעקבות תלונות התושבים על מהירות נסיעה גבוהה של הנהגים.

הוספת פסי ההאטה האורכיים ברחוב דוכיפת מצטרפים לעבודות להתקנת גלאים לרמזורים בכניסות וביציאות משכונת הציפורים ברחובות צוקית ושלדג ובחוצי העמקים על כביש רבין/431 והארכת הרמזור הירוק עבור תושבי השכונה בבואם אל השכונה או בצאתם ממנה.

בימים הקרובים יושלמו העבודות עם ביצוע מדידה של תנועת כלי הרכב בצמתים והתאמת זמני ההפעלה של הרמזורים כך שיטיבו עם כל משתמשי הדרך.

עבודות ברחוב דוכיפתעבודות ברחוב דוכיפת


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד