מלגות ספורטאים עם מוגבלות

26/02/2023 ה' אדר תשפ"ג

קול קורא לחלוקת מלגות לספורטאים/יות מצטיינים עם מוגבלות בעיר מודיעין מכבים רעות

עיריית מודיעין-מכבים-רעות (להלן: "העירייה") רואה חשיבות עליונה בקידום פעילות ספורטיבית הישגית בקרב תושביה בכלל ותושביה בעלי צרכים מיוחדים על גווניהם, בפרט.

העירייה הקימה קרן מלגות לספורטאים על מנת לסייע ולעודד ספורטאים/יות מצטיינים להשתתף באירועי ספורט הישגי ברמה הארצית והבינלאומית.

המלגות נשוא קול קורא זה מיועדות לספורטאים/יות עם מוגבלות, לצורך סיוע במימון עלויות השתתפותם בתחרויות בארץ ובחו"ל, השתתפות בקורסים ואימונים מיוחדים, רכישת ציוד או עזרי ספורט וכיוצ"ב.

זכאים להגיש מועמדות לקבלת המלגה- ספורטאים/יות מצטיינים עם מוגבלות העומדים בקריטריונים שאושרו על ידי מועצת העיר ומפורסמים כאן.

המועד האחרון להגשת מועמדות למלגה הוא 23.3.23. את הטפסים יש להגיש למשרדי אגף הספורט בעירייה הממוקם באולם הספורט בביה"ס עירוני א' או בדואר אלקטרוני: sport@modiin.muni.il.

ועדת המלגות העירונית תחליט על הזוכים במלגה לא יאוחר מיום 13.4.2023

* יודגש כי המלגה הינה אישית לספורטאי מגיש הבקשה בלבד, וככל שבקשתו למלגה תתקבל כספי המלגה יועברו אליו ישירות.

** הפנייה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומופנית לנשים וגברים כאחד.קריטריונים לחלוקת מלגות לספורטאים/יות מצטיינים עם מוגבלות

המלגות יינתנו רק לתושבי העיר מודיעין-מכבים-רעות.

תינתן עדיפות לספורטאים שהינם חברי האיגודים הרלבנטיים בענפי הספורט.

תינתן עדיפות לספורטאים המתאמנים ומייצגים אגודת ספורט בעיר מודיעין-מכבים-רעות.

תינתן עדיפות לספורטאי הישג בענפים אולימפיים.

תינתן עדיפות למלגה שתאפשר סיוע בהשתתפות באירוע ספורט ספציפי על פני סיוע לפעילות שנתית שוטפת.

תינתן עדיפות לתחומי ספורט אשר קיבלו עדיפות במסגרת תוכנית האב היישובית לספורט.

בהחלטה על מתן המלגה יינתן משקל להישגיו של המבקש בעבר (מדליה באליפות אירופה/עולם, אלוף ישראל, חבר בסגל נבחרת ישראל וכיוצ"ב) וכן לאירוע הספורט בו מבקש להשתתף (אליפות אירופה/עולם).

תישקלנה מתן מלגות למאמן של ספורטאים המגיעים להישגים באולימפיאדה (מקומות 1-5) באליפות עולם (מקומות 1-5) אליפות אירופה ובענפים אולימפיים בלבד.

במסגרת השיקולים יינתן משקל גם למצבו הסוציו-אקונומי של המבקש.

לחצו כאן - טופס הגשת מועמדות למלגהפניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד