פרוייקטים עירוניים

08/06/2021 כ"ח סיון תשפ"א

עיריית מודיעין מכבים רעות מבצעת עבודות פיתוח ברחבי העיר לרווחת התושבים. במסגרת מדיניות שיפור השירות ומתן שקיפות מלאה לתושבים מפורסמת כאן רשימת הפרויקטים העירוניים שנמצאים בביצוע.
הרשימה מורכבת מפרויקטים עירוניים המבוצעים ע"י העירייה, החברה הכלכלית ומשרד הבינוי והשיכון בנושאים כגון עבודות תשתית, עבודות פיתוח נופי ועוד.

פתח את המפה על כל המסך

כללי

שכונהכותרתסטטוס התקדמותתאור
הפרחיםכיכר עמק דותן פינת עמק יזראללקראת ביצוע
מורשתהקמת מבני ציבורבשלבי תכנון
מכביםהקמת מועדון נוער ברחוב נוף קדומיםבביצוע
מע"רמבנה רב תכליתיבביצוע
נופיםהקמת מבני ציבורבביצוע בהתאם לקצב אכלוס השכונה
הכרמיםתכנון מגרשים לאורך רח' ניסןתכנון ראשוני
הפארק הטכנולוגימגרש כדורגל בפארק הטכנולוגילקראת ביצועהקמת מבנה מלתחות נוסף
מודיעיןפארק המיםלקראת אכלוס
מודיעיןמד"א וכב"א: הקמת תחנת כיבוי האש האזורית, מרכז תפעול אזורי של מד"אבהערכות לביצוע
מורשתשכונת מגורים שתכלול כ- 4000 יח"ד, מבני חינוך וציבור ומרכזים מסחרייםבביצועעבודות תשתית ופריצת דרכים
מע"רהקמת שכונת מרכז העיר שתכלול שדרה רחבת ידיים כולל מזרקות, בתי קפה ומסחר ולמעלה מ- 1000 יח"ד.לקראת אכלוס
מע"רתכנון מוזיאון מורשתלקראת ביצוע
מע"רהקמת מכללה / מוסד אקדמי -בין מרכז הספורט העירוני לתחנת הרכבת פורסם מכרז לאיתור גוף מפעיל
מע"רתחנת משטרה חדשה לקראת אכלוס
נופיםשכונת נופים – כ- 1850 יח"ד, 5 דקות ממרכז העיר, מבני חינוך וציבור בתהליך אכלוס

פיתוח נופי

שכונהכותרתסטטוס התקדמותתאור
הנחליםפיתוח פארק תיתורהבשלבי ביצוע סופייםביצוע שבילים גינון ופיתוח נופי לרווחת התושבים
מודיעיןהמשך פארק ענבה עד לשכונת הנופים - פארק טבע עירוניבביצועהשלמת שלב ג' האחרון
מודיעיןפארק ואדי ענבהבוצעשדרוג מתקני משחק ומזרקה
מוריהמעבר ציבורי 1001 בסמוך למרכז מוריהבביצוע לקראת סיום

תשתיות

שכונהכותרתסטטוס התקדמותתאור
הפארק הטכנולוגיהרחבת דרך בן גוריון עד שדרות המעלהבביצוע
הפארק הטכנולוגיהקמת שצ"פ ברחוב המעיןבביצוע
מודיעיןהרחבת רחוב עמק האלה בקטע שבין עמק זבולון לרחוב החורשבביצועכולל הקמת 4 כיכרות
מודיעיןהרחבת השדרה המרכזית בקטע שבין עמק האלה לרחוב צלע ההרבביצוע
מרכז עינבמחלף כביש 431 לשדרות החמאםבביצוע


פניה למוקד העירוני מוקד 106
פניה למוקד העירוני
חזור לראש העמוד