זמני הדלקת נרות

18/03/2014 ט"ז אדר ב תשע"ד
 
פרשת השבוע

ראה - שבת מברכים,  22/08/2014,  כ"ו אב תשע"ד

שעת כניסת השבת  18:57  שקיעה  19:19  שעת יציאת השבת  19:52

אחת הפרשות העמוסות במצוות היא פרשתנו. שלל מצוות עשה ולא תעשה חלקן חדשות חלקן באות בהרחבה. אולם מאפיין אחד מרכזי חוזר על עצמו בפרשה פעמים רבות: כפילות המילים במצוות. "אבד תאבדון" כותבת התורה. הציווי אינו רק "אבד" אלא גם "תאבדון". "הרוג תהרגנו" מדגישה התורה, "הכה תכה" את יושבי העיר ההיא, "עשר תעשר" את כל תבואת זרעך, "שמוע תשמע", "פתוח תפתח את ידך לו, "העבט תעביטנו", "נתן תתן" לו, "פתוח תפתח" את ידך, "הענק תעניק" לו. ביטויים אלו חוזרים על עצמם בפרשתינו בשכיחות שאינה מצויה בפרשות אחרות.

להמשך הפרשה...
פרשת השבוע

שופטים,  29/08/2014,  ג' אלול תשע"ד

שעת כניסת השבת  18:49  שקיעה  19:11  שעת יציאת השבת  19:43

פרשת השבוע

כי תצא,  05/09/2014,  י' אלול תשע"ד

שעת כניסת השבת  18:40  שקיעה  19:02  שעת יציאת השבת  19:35

שלוש אומות מוזכרות בפרשת השבוע. התורה מצוה "לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה', גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל ה' עד עולם". התורה מחמירה עוד יותר ומצוה "לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם". איסור לבנות ישראל להינשא לבן מואב או עמון, ואיסור לדרוש בשלומם ובטובתם. התורה לא מצוה אותנו להילחם בהם, אך פסול חיתון נאמר בהם לעולם.

להמשך הפרשה...
פרשת השבוע

כי תבוא,  12/09/2014,  י"ז אלול תשע"ד

שעת כניסת השבת  18:31  שקיעה  18:53  שעת יציאת השבת  19:27

ברכות מופיעות בפרשה, וקללות איומות ועונשים. ברכות אם נשמור לקיים את דברי התורה, ועונשים חמורים אם חלילה לא נשמור. ביטויים קשים שאנו תמהים, על מה יצא הקצף, מה החיסרון הגדול כל כך בעבודת ה' שבעקבותיו מגיעים עונשים חמורים כל כך.

להמשך הפרשה
פרשת השבוע

ניצבים - וילך,  19/09/2014,  כ"ד אלול תשע"ד

שעת כניסת השבת  18:21  שקיעה  18:43  שעת יציאת השבת  19:16

קשר ישיר קושר רש"י בין פרשת "כי תבוא" שקראנו בשבוע שעבר, לבין פרשת השבוע, "ניצבים". בתחילת הפרשה מביא רש"י את דברי חז"ל: למה נסמכה פרשת אתם ניצבים לקללות? לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתים, חוץ מארבעים ותשע שבתורת כוהנים, הוריקו פניהם ואמרו מי יוכל לעמוד באלו. התחיל משה לפייסם, אתם ניצבים היום, הרבה הכעסתם למקום ולא עשה אתכם כליה, והרי אתם קיימים לפניו היום, כיום הזה שהוא קיים, והוא מאפיל ומאיר, כך האיר לכם וכך עתיד להאיר לכם.

להמשך הפרשה
All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000