זמני הדלקת נרות

18/03/2014 ט"ז אדר ב תשע"ד
 
פרשת השבוע

שבת חול המועד פסח ,  18/04/2014,  י"ח ניסן תשע"ד

שעת כניסת השבת  18:52  שקיעה  19:14  שעת יציאת השבת  19:48

"כל השירים קודש, שיר השירים קודש קדשים" - מתבטא רבי עקיבא ביחס למגילת שיר השירים אותה נהגו ישראל לקרוא בשבת חול המועד פסח. שירה זו, שכתב שלמה המלך, מבטאת את הקשר המיוחד בין "הדוד" - הקדוש ברוך הוא, לרעיתו - זו כנסת ישראל.

המשך הפרשה...
פרשת השבוע

שביעי של פסח,  20/04/2014,  כ' ניסן תשע"ד

שעת כניסת השבת  18:53  שקיעה  19:15  שעת יציאת השבת  19:50

פרשת השבוע

קדושים - שבת מברכין,  25/04/2014,  כ"ה ניסן תשע"ד

שעת כניסת השבת  18:57  שקיעה  19:19  שעת יציאת השבת  19:54

פרשת אחרי מות – קדושים המחוברת בשבתנו זו, מקבלות גוון מיוחד בצאת יום העצמאות. שתי הפרשיות אלו טעונות בחוקים ובמשפטים, וגם בציווי מיוחד ורחב בנושא צניעות ועריות, הן בפרשת קדושים, והן בפרשת אחרי מות.

להמשך הפרשה...
פרשת השבוע

אמור,  02/05/2014,  ב' אייר תשע"ד

שעת כניסת השבת  19:02  שקיעה  19:24  שעת יציאת השבת  19:58

שתי פרשיות חותמות את הפרשה. פרשת לחם הפנים ופרשת המגדף את השם. שתי מערכות של לחם הפנים, שישה לחמים בכל אחת, אופה הכהן בערב שבת, ומניח ביום השבת בבית המקדש. הכהנים היו אוכלים בשבת את הלחם שנאפה לשבת הקודמת, ואת הלחם שנאפה בערב השבת מניחים עד השבת הבאה.

להמשך הפרשה...
פרשת השבוע

בהר,  09/05/2014,  ט' אייר תשע"ד

שעת כניסת השבת  19:07  שקיעה  19:29  שעת יציאת השבת  20:03

בעבד עברי עוסקת הפרשה, עבד שמחוייב בעליו להתייחס אליו בכבוד הראוי, לדאוג לכל מחסורו, ואם לא פדאוהו אחיו, משחרר אותו בעליו ומעניק לו ממיטב נכסיו, כדי שיוכל לשקם את חייו.

להמשך הפרשה...
פרשת השבוע

בחוקותי,  16/05/2014,  ט"ז אייר תשע"ד

שעת כניסת השבת  19:11  שקיעה  19:33  שעת יציאת השבת  20:08

פרשת השבוע

במדבר - שבת מברכין,  23/05/2014,  כ"ג אייר תשע"ד

שעת כניסת השבת  19:16  שקיעה  19:38  שעת יציאת השבת  20:13

את פרשת השבוע נקרא שבוע לפני חג מתן תורה. המעיין בספר "שמות" ילמד כי עוד לפני שניתנה תורה לעם, היו מצוות שבהן נצטוו בני ישראל במרה. על המקום הזה נאמר "שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו". בין המצוות שמונים חז"ל שקיבלו בני ישראל היא מצות השבת, עליה שמרו עוד בטרם הגיעו למעמד הר סיני ולקבלת עשרת הדברות.

להמשך הפרשה...
פרשת השבוע

נשא,  30/05/2014,  א' סיון תשע"ד

שעת כניסת השבת  19:20  שקיעה  19:42  שעת יציאת השבת  20:17

פרשת השבוע

חג שבועות,  03/06/2014,  ה' סיון תשע"ד

שעת כניסת השבת  19:23  שקיעה  19:45  שעת יציאת השבת  20:19

בחג השבועות קוראים את מגילת רות, מגילה עליה אומרים חז"ל ש"אין בה לא טומאה ולא טהרה, לא היתר ולא איסור, ולמה נכתבה, ללמדך שכר של גומלי חסדים" (ילקוט שמעוני).
פתיחתה של המגילה מלמד על שינוי בולט מספרי התנ"ך. אין בה ציון השנה המדויקת. לא מוזכר שמו של השופט שמנהיג את הדור. סיפור המגילה משתרע על שנים רבות, ואין בה איזכור למאורעות אחרים. "ויהי בימי שפוט השופטים". סתם ולא פירש.

להמשך הפרשה...
פרשת השבוע

בהעלותך,  06/06/2014,  ח' סיון תשע"ד

שעת כניסת השבת  19:24  שקיעה  19:46  שעת יציאת השבת  20:21

בסוף הפרשה למדים אנו על חטאה של מרים הנביאה, שמדברת לשון הרע על משה רבינו, ואינה מעריכה כראוי את גדולתו של אחיה הצעיר, עד שמלמד אותה האלוקים ומספר לה את שבחו. אחר הצהרים נקרא את תחילת פרשת "שלח לך", את חטא המרגלים שדיברו לשון הרע על ארץ ישראל.

להמשך הפרשה
פרשת השבוע

שלך לך,  13/06/2014,  ט"ו סיון תשע"ד

שעת כניסת השבת  19:27  שקיעה  19:49  שעת יציאת השבת  20:24

שתי תפילות מתפלל משה רבינו אחרי חטאים של העם. אחר חטא העגל מבקש משה: "ויחל משה את פני ה' אלוקיו ויאמר למה ה' יחרה אפך בעמך, זכור לאברהם ליצחק ולישראל, למה יאמרו מצרים, שוב מחרון אפך". בסיומה של התפילה ניחם ה' על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו.

להמשך הפרשה...
פרשת השבוע

קורח - שבת מברכין,  20/06/2014,  כ"ב סיון תשע"ד

שעת כניסת השבת  19:30  שקיעה  19:52  שעת יציאת השבת  20:26

הרמב"ם (הלכות יסודי התורה פ"ח ה"א) מונה את הנסים שעשה משה רבינו במדבר, ומחלק בין נס מעמד הר סיני שבא להוכיח את אמיתות נבואת משה, לבין נסים אחרים, שנעשו "לפי הצורך, הוצרכנו למזון – הוריד לנו את המן, צמאו – בקע להם את האבן, כפרו בו עדת קורח – בלעה אותם הארץ". כלומר, נסים אלו נעשו כדי לענות על צורך כל שהו, אך משה אינו זקוק להם כדי להוכיח את עובדת היותו שליח האלוקים.

להמשך הפרשה
פרשת השבוע

חוקת,  27/06/2014,  כ"ט סיון תשע"ד

שעת כניסת השבת  19:31  שקיעה  19:53  שעת יציאת השבת  20:27

פרשת השבוע

בלק,  04/07/2014,  ו' תמוז תשע"ד

שעת כניסת השבת  19:30  שקיעה  19:52  שעת יציאת השבת  20:27

תורתינו תורת חיים היא ומאורעות חיינו שזורים בתוכה כך שלא אחת נמצא התיחסות ברמז זה או אחר לאקוטאליה המתרחשת עימנו.
הנה בפרשת השבוע מתארת התורה כיצד התלכדו מדין ומואב שהיו שונאים זה לזה כנגד עם ישראל ועשו בינהם ברית מדינות למצב לחימה כנגד ישראל מענין להתבונן בהתיחסות המיוחדת לה זוכה בלק בעוד שאנשי ממלכתו במואב חוששים מעם ישראל מבחינה אסתרטגית צבאית וכו' שהרי עם רב יצא ממצרים (ג' פרסה על ג' פרסה) חששותיו של בלק מתוארים בצורה נפרדת בפסוק "וירא בלק" וגו' לאמר שמה שהטריד אותו לא היו אותם חששות אלא חשש אחר, ומהו?

להמשך הפרשה
פרשת השבוע

פנחס,  11/07/2014,  י"ג תמוז תשע"ד

שעת כניסת השבת  19:29  שקיעה  19:51  שעת יציאת השבת  20:25

לקיחת אחריות - זה שם המשחק. עשיה, ולא המתנה לאחר שיעשה – זו נקודת המבחן.
פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן לא היה ראוי להיות כהן. למרות היות אביו כהן, למרות שאבי אביו הוא כהן. פנחס לא מונה לכהן. ברגע שקידש הקדוש ברוך הוא את הכהנים, נתקדשו אהרן ובניו. פנחס לא נתקדש, ולא אמור היה לשמש בכהונה, עד ש… קם פנחס, לא חיכה לאחרים, אלא עשה את מה שהוא היה צריך לעשות.

להמשך הפרשה
תחילת הצום: 04:15 שעת יציאת הצום: 20:12
פרשת השבוע

מטות ,  18/07/2014,  כ' תמוז תשע"ד

שעת כניסת השבת  19:27  שקיעה  19:49  שעת יציאת השבת  20:22

על פי הכתוב בפרשת השבוע, יום ראש חדש אב שיחול השבוע הוא יום פטירתו של אהרן הכהן הגדול, אחיו הבכור של משה רבינו.
חז"ל מספרים שזכה אהרן לכהונה הגדולה "בשכר, "וראך ושמח בליבו", זכה אהרן לחושן המשפט על ליבו" (שבת קלט,א). כוונתם, כשמבשר הקדוש ברוך הוא למשה בהר סיני, שבשובו למצרים יבוא אחיו הגדול לקראתו, אומר לו ה' שאהרן ישמח מאד לראותו, ובשכר אותה שמחה שמילאה את ליבו, זוכה אהרן לשאת על ליבו את חושן המשפט, המהווה אמצעי להשראת שכינה בישראל.

להמשך הפרשה...
פרשת השבוע

מסעי - שבת מברכין,  25/07/2014,  כ"ז תמוז תשע"ד

שעת כניסת השבת  19:23  שקיעה  19:45  שעת יציאת השבת  20:18

השבוע חל יום ראש חדש אב. על פי הכתוב בפרשת השבוע, זהו יום פטירתו של אהרן הכהן הגדול, אחיו הבכור של משה רבינו.

חז"ל מספרים שזכה אהרן לכהונה הגדולה "בשכר, "וראך ושמח בליבו", זכה אהרן לחושן המשפט על ליבו" (שבת קלט,א). כוונתם, כשמבשר הקדוש ברוך הוא למשה בהר סיני, שבשובו למצרים יבוא אחיו הגדול לקראתו, אומר לו ה' שאהרן ישמח מאד לראותו, ובשכר אותה שמחה שמילאה את ליבו, זוכה אהרן לשאת על ליבו את חושן המשפט, המהווה אמצעי להשראת שכינה בישראל.

להמשך הפרשה
פרשת השבוע

דברים - שבת חזון,  01/08/2014,  ה' אב תשע"ד

שעת כניסת השבת  19:19  שקיעה  19:40  שעת יציאת השבת  20:13

שעת תחילת הצום 19:30 סיום הצום 20:00
פרשת השבוע

ואתחנן - שבת נחמו,  08/08/2014,  י"ב אב תשע"ד

שעת כניסת השבת  19:12  שקיעה  19:34  שעת יציאת השבת  20:07

פרשת השבוע

עקב,  15/08/2014,  י"ט אב תשע"ד

שעת כניסת השבת  19:05  שקיעה  19:27  שעת יציאת השבת  20:00

בפרשת השבוע למדנו את אזהרת התורה, "ואמרת בלבבך: כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה", אזהרה שחלילה לנו מלחשוב כך, כי בודאי ה' אלוקינו הוא הנותן לנו כוח לעשות חיל.

להמשך הפרשה
פרשת השבוע

ראה - שבת מברכים,  22/08/2014,  כ"ו אב תשע"ד

שעת כניסת השבת  18:57  שקיעה  19:19  שעת יציאת השבת  19:52

אחת הפרשות העמוסות במצוות היא פרשתנו. שלל מצוות עשה ולא תעשה חלקן חדשות חלקן באות בהרחבה. אולם מאפיין אחד מרכזי חוזר על עצמו בפרשה פעמים רבות: כפילות המילים במצוות. "אבד תאבדון" כותבת התורה. הציווי אינו רק "אבד" אלא גם "תאבדון". "הרוג תהרגנו" מדגישה התורה, "הכה תכה" את יושבי העיר ההיא, "עשר תעשר" את כל תבואת זרעך, "שמוע תשמע", "פתוח תפתח את ידך לו, "העבט תעביטנו", "נתן תתן" לו, "פתוח תפתח" את ידך, "הענק תעניק" לו. ביטויים אלו חוזרים על עצמם בפרשתינו בשכיחות שאינה מצויה בפרשות אחרות.

להמשך הפרשה...
פרשת השבוע

שופטים,  29/08/2014,  ג' אלול תשע"ד

שעת כניסת השבת  18:49  שקיעה  19:11  שעת יציאת השבת  19:43

פרשת השבוע

כי תצא,  05/09/2014,  י' אלול תשע"ד

שעת כניסת השבת  18:40  שקיעה  19:02  שעת יציאת השבת  19:35

שלוש אומות מוזכרות בפרשת השבוע. התורה מצוה "לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה', גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל ה' עד עולם". התורה מחמירה עוד יותר ומצוה "לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם". איסור לבנות ישראל להינשא לבן מואב או עמון, ואיסור לדרוש בשלומם ובטובתם. התורה לא מצוה אותנו להילחם בהם, אך פסול חיתון נאמר בהם לעולם.

להמשך הפרשה...
פרשת השבוע

כי תבוא,  12/09/2014,  י"ז אלול תשע"ד

שעת כניסת השבת  18:31  שקיעה  18:53  שעת יציאת השבת  19:27

ברכות מופיעות בפרשה, וקללות איומות ועונשים. ברכות אם נשמור לקיים את דברי התורה, ועונשים חמורים אם חלילה לא נשמור. ביטויים קשים שאנו תמהים, על מה יצא הקצף, מה החיסרון הגדול כל כך בעבודת ה' שבעקבותיו מגיעים עונשים חמורים כל כך.

להמשך הפרשה
פרשת השבוע

ניצבים - וילך,  19/09/2014,  כ"ד אלול תשע"ד

שעת כניסת השבת  18:21  שקיעה  18:43  שעת יציאת השבת  19:16

קשר ישיר קושר רש"י בין פרשת "כי תבוא" שקראנו בשבוע שעבר, לבין פרשת השבוע, "ניצבים". בתחילת הפרשה מביא רש"י את דברי חז"ל: למה נסמכה פרשת אתם ניצבים לקללות? לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתים, חוץ מארבעים ותשע שבתורת כוהנים, הוריקו פניהם ואמרו מי יוכל לעמוד באלו. התחיל משה לפייסם, אתם ניצבים היום, הרבה הכעסתם למקום ולא עשה אתכם כליה, והרי אתם קיימים לפניו היום, כיום הזה שהוא קיים, והוא מאפיל ומאיר, כך האיר לכם וכך עתיד להאיר לכם.

להמשך הפרשה
All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000