זמני הדלקת נרות

18/11/2014 כ"ה חשון תשע"ה
 
פרשת השבוע

ויגש,  26/12/2014,  ד' טבת תשע"ה

שעת כניסת השבת  16:25  שקיעה  16:45  שעת יציאת השבת  17:16

במפגש המיוחד המופיע בתחילת פרשתנו, פרשת ויגש, קיים מפגש סוער בין יהודה ליוסף. והנה כשנתבונן לעומק בפסוקים נגלה סוד בפרשיית מכירת יוסף וחזרתו לחיק משפחתו ואומתו. בהתבוננות זו אנו מוצאים שמופיע חותם פניו של יוסף פעמים רבות...

המשך הסבר על הפרשה

פרשת השבוע

ויחי,  02/01/2015,  י"א טבת תשע"ה

שעת כניסת השבת  16:30  שקיעה  16:50  שעת יציאת השבת  17:21

פרשת השבוע

שמות,  09/01/2015,  י"ח טבת תשע"ה

שעת כניסת השבת  16:35  שקיעה  16:55  שעת יציאת השבת  17:27

בסוף הפרשה אנו עדים למפגש טעון מאוד בין משה ואהרון ובין שוטרי בני ישראל. "ויאמרו אלהם ירא ה' עליכם וישפט אשר הבאשתם את ריחנו בעיני פרעה ובעיני עבדיו לתת-חרב בידם להרגנו"...

המשך הסבר על הפרשה
פרשת השבוע

וארא,  16/01/2015,  כ"ה טבת תשע"ה

שעת כניסת השבת  16:41  שקיעה  17:01  שעת יציאת השבת  17:33

בתחילת הספר אנו פוגשים את המיילדות העבריות אשר סיכנו את נפשם למען עם ישראל ועל כן הקב"ה השיב להם שכר על כך: "ויעש להם בתים" ופירשו רבותינו במסכת סוטה דף ד. ששיפרה זו יוכבד ופועה זו מרים ונתן להן שכרם שמיהם ייצאו בתי כהונה ובתי לוויה ובתי מלכות ואכן מצאנו שנתקיים ביוכבד כהונה ולוויה ובמרים שנישאה לכלב בן יפונה משבט יהודה מלכות...

המשך הסבר על הפרשה
פרשת השבוע

בא,  23/01/2015,  ג' שבט תשע"ה

שעת כניסת השבת  16:48  שקיעה  17:08  שעת יציאת השבת  17:39

פרשת השבוע

בשלח – שבת שירה,  30/01/2015,  י' שבט תשע"ה

שעת כניסת השבת  16:54  שקיעה  17:14  שעת יציאת השבת  17:46

יום חמשה עשר בשבט נקבע כראש השנה לאילנות כמבואר במשנה (ר"ה ב.) לשיטת בית הלל, ויום זה קובע את מעמדם ההלכתי של האילנות כתחילת השנה לענין מעשרות וערלה. ופירות שחנטו לפני ט"ו בשבט משתייכים לשנה קודמת ופירות שחנטו אחר ט"ו בשבט משתייכים לשנה הבאה.

המשך הסבר על הפרשה
פרשת השבוע

יתרו,  06/02/2015,  י"ז שבט תשע"ה

שעת כניסת השבת  17:00  שקיעה  17:20  שעת יציאת השבת  17:52

יתרו - יתר שמו, שייתר פרשה אחת בתורה: את פרשת הגר הראשון, אשר עומד לפנינו, לא כנגרר, לא כאנוס, לא כמחפש אחר המצליחנות הלאומית - אלא, צועד זקוף קומה, בדרכו אל האמת.

המשך הסבר על הפרשה
פרשת השבוע

משפטים – שבת שקלים,  13/02/2015,  כ"ד שבט תשע"ה

שעת כניסת השבת  17:07  שקיעה  17:27  שעת יציאת השבת  17:58

"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, רגע אחרי מתן תורה פותחת פרשתנו במשפטים ודינים שונים שהתורה יורדת ועוסקת בדינם ועניינם.

הנושא הראשון שאיתו נפתחת הפרשה זה בזכויותיו של העבד העברי, ומעבר לדיני ולהלכות התורה נותנת התורה ביטוי
משמעותי לחופש ולדרור הניתן לאדם. דין זה בא בכללותו בה להביע את הסתייגותה התורה מ"עבדים ושפחות" ומדגישה את החירות האישית של כל אדם וניצול אוצרו הגדול- הזמן.

המשך הסבר על הפרשה
פרשת השבוע

תרומה,  20/02/2015,  א' אדר תשע"ה

שעת כניסת השבת  17:12  שקיעה  17:32  שעת יציאת השבת  18:04

בפתיחת הפרשה בני ישראל מצויים "וייקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו" ותרומתם זו מיועדת לבניית המשכן שתכליתה השראת שכינה בעם ישראל: "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".

וכך דרשו רבותינו במסכת קידושין מ: "וכבר היו ר' טרפון וזקנים מסובים ונשאלה שאלה זו בפניהם: תלמוד גדול או מעשה גדול?

המשך הסבר על הפרשה
פרשת השבוע

תצוה – שבת זכור,  27/02/2015,  ח' אדר תשע"ה

שעת כניסת השבת  17:18  שקיעה  17:38  שעת יציאת השבת  18:10

פרשת השבוע

כי תשא,  06/03/2015,  ט"ו אדר תשע"ה

שעת כניסת השבת  17:23  שקיעה  17:43  שעת יציאת השבת  18:15

"כי תשא את-ראש בני-ישראל לפקדיהם ונתנו איש כפר נפשו לה' בפקד אתם ולא-יהיה בהם נגף בפקד אתם"
רש"י מפרש "ולא יהיה בהם נגף"- כשתחפוץ לקבל סכום מנינם לדעת כמה הם אל תמנם לגולגולתם אלא יתנו כל אחד מחצית השקל ותמנה את השקלים ותדע מנינם ולא יהיה בהם נגף-שהמנין שולט בו עין הרע והדבר בא אליהם, כמו שמצינו בימי דוד" עכ"ל.

להמשך הפרשה...
פרשת השבוע

ויקהל פיקודי – שבת פרה,  13/03/2015,  כ"ב אדר תשע"ה

שעת כניסת השבת  17:28  שקיעה  17:48  שעת יציאת השבת  18:20

השבת נברך את חודש-אדר שני במשנה ברכה להרבות בשמחה .

ובימים קשים אלו אשר עם ישראל מאויים מן הסובבים אותו וכל המציאות מחוץ תשכל חרב בפיגועים חדשים לבקרים, ומחדרים אימה ממעשים אלימות מזעזעים בתןך חדרי עמינו בני נוער הנוהגים באלימות אכזרית ללא כל סיבה מובנת.

המשך הסבר על הפרשה
פרשת השבוע

ויקרא – פרשת הנשיאים,  20/03/2015,  כ"ט אדר תשע"ה

שעת כניסת השבת  17:33  שקיעה  17:53  שעת יציאת השבת  18:25

"מי לא יראך מלך הגוים כי לך יאתה. כי בכל חכמי הגוים ובכל מלכותם מאין כמוך. מאין כמוך ה' גדול אתה וגדול שמך בגבורה. וה' אלוקים אמת הוא אלוקים חיים ומלך עולם מקצפו תרעש הארץ ולא יחלו גוים זעמו אתוהי כמה רברבין ותמהוהי כמה תקיפין מלכותיה מלכות עלם ושלטנה עם דר ודר.

המשך הסבר על הפרשה
פרשת השבוע

צו – שבת הגדול,  27/03/2015,  ז' ניסן תשע"ה

שעת כניסת השבת  18:38  שקיעה  18:58  שעת יציאת השבת  19:29

בליל הסדר מצינים אנו את הפסוק ביחזקאל ט"ז "ואעבור עליך ואראך" ובאוצר המדרשים (עמוד תפו) שפסוק זה נאמר אלא על כנסת ישראל שהיא שמחה בהקב"ה כמו שנאמר שוש אשיש בה' תגל נפשי באלהי (ישעיה ס"א) והקב"ה ג"כ שמח בה שנאמר וגלתי בירושלם וששתי בעמי (ישעיהו/ ס"ה).

להמשך הפרשה...
פרשת השבוע

חג הפסח,  03/04/2015,  י"ד ניסן תשע"ה

שעת כניסת השבת  18:43  שקיעה  19:03  שעת יציאת השבת  19:34

פרשת השבוע

שביעי של פסח,  09/04/2015,  כ' ניסן תשע"ה

שעת כניסת השבת  18:47  שקיעה  19:04

פרשת השבוע

שמיני ,  10/04/2015,  כ"א ניסן תשע"ה

שעת כניסת השבת  18:47  שקיעה  19:07  שעת יציאת השבת  19:39

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000