ועדת ערר לענייני ארנונה

14/01/2018 כ"ז טבת תשע"ח

ועדות ערר לענייני ארנונה

מחזיק בנכס רשאי להגיש השגה בכתב על קביעת חיוב הארנונה לשנה הנוכחית וזאת בתוך 90 יום מתאריך קבלת הודעת התשלום השנתית.

על מנהל הארנונה להשיב תוך 60 יום ממועד קבלת ההשגה. ועל תשובתו ניתן לערער תוך 30 יום מיום מסירת התשובה לועדת הערר לענייני ארנונה שליד הרשות המקומית.

ועדות הערר לענייני ארנונה הינן גוף עצמאי ונפרד, הפועל ליד כל אחת מהרשויות המקומיות בישראל.

סמכויות ועדת הערר, הרכבה, דרכי מינויה ודרכי עבודתה, נקבעו בחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו- 1976
ועדת הערר הפועלת מתוקף החוק הינה גוף מעין – שיפוטי שתפקידו להכריע במחלוקת שבין מנהל הארנונה (כנציג העירייה) לבין הנישום.
ועדת הערר פועלת כבית משפט בערכאה ראשונה וניתן לערער על החלטותיה לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים תוך 45 יום מיום מסירת ההחלטה.

כל שנוגע לפרשנות לחוק, לנושאי מדיניות, סבירות הארנונה, חלוקת נטל הארנונה באופן הגון ונושאים דומים – ועדת הערר לענייני הארנונה אינה מוסמכת לדון בהם והחולק על הרשות המקומית בנושאים אלה רשאי לפנות לבית המשפט לעניינים מינהליים בעתירה מינהלית.
בעיריית מודיעין מכבים רעות מונו שני הרכבים המתכנסים פעם בחודש באופן שוטף.

בהתאם לסעיף 20 (ג) לתקנות הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) (סדרי דין בועדת ערר), תשל"ז-1977, החלטות הוועדה יפורסמו כאן באתר האינטרנט של הרשות המקומית.

החלטות ועדת ערר לענייני ארנונה

החלטת ועדת ערר 1025/15

החלטת ועדת ערער 1006/15 ו- 1009/14

החלטת ועדת ערר 1017/2015

החלטת ועדת ערר 1014/2014

החלטת ועדת ערר 39/2011

החלטת ועדת ערר 1-2/12

החלטת ועדת ערר 1004/14

החלטת ועדת ערר 13/11 ו- 7/12

החלטת ועדת ערר 1011/14

החלטת ועדת ערר 1008/14

החלטת ועדת ערר 1005/14

החלטת ועדת ערר 1015/14

החלטת ועדת ערר 1013/14 ו- 1012/15

צור קשר
אמצעי קשרפרטים
כתובתתלתן 1
טלפון08-9394656
פניהטופס פניה לועדת ערר

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000