קבורה

24/03/2019 י"ז אדר ב תשע"ט


כרטיס נפטר

לחצו כאן למפת כביש גישה לבית העלמין

לוח תעריפי קבורה בית העלמין - מודיעין
נפטר תעריףהערות
תושב העיר שנפטר חינם
רכישה מחיים ליד בן הזוג שנפטר בקבר זוגי בלבד (למעלה, למטה)תושב העיר 3,593 ₪
תושב העיר שאחד מבני משפחתו מדרגה ראשונה (הורים, ילדים, אחים ואחיות)רק בחלקה חריגה
תושב העיר שאחד מבני משפחתו מדרגה ראשונה המעוניין לקבור את קרובורק בחלקה חריגה
תושב העיר שאחד מבני משפחתו בדרגה ראשונה נפטר ומעוניין לרכוש לקרוב קבר זוגירק בחלקה חריגה
תושב העיר שאחד מבני משפחתו בדרגה ראשונה נפטר , והנפטר אזרח חוץרק בחלקה חריגה
חלקה חריגה
נפטר תעריף
תושב העיר שאחד מבני משפחתו מדרגה ראשונהקבר זוגי - 50,000 ₪
(הורים, ילדים, אחים ואחיות) נפטר ומעונייןקבורה רוויה (סנהדרין) – 10,000 ₪
בקבורה במודיעיןרכישה מחיים ליד בן הזוג שנפטר בקבר זוגי בלבד– 5,407 ₪ (120% מתעריף רכישה מחיים)
תושב חו"ל תוספת 8,000 ₪ דמי קבורה

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000