תקציב העירייה ודוחות כספיים

19/11/2019 כ"א חשון תש"פ

תקציב עיריית מודיעין מכבים רעות הינו הלכה למעשה של המדיניות העירונית המגדירה את היעדים ותוכניות העבודה בכל תחום ותחום. התקציב משקף בראש ובראשונה את צרכי העיר וצרכי התושבים הנוגעים לתחומי החינוך, התרבות, תשתיות, איכות סביבה, תחבורה, פרוייקטים ועוד.

מקבלי השכר הגבוה

קישור לאתר משרד הפנים

תקציב עיריית מודיעין מכבים רעות
שםקישור לספר תקציב
תקציב העירייה ומבנה ארגוני לשנת 2019תקציב העירייה ומבנה ארגוני לשנת 2019
תקציב העירייה ומבנה ארגוני לשנת 2018תקציב העירייה ומבנה ארגוני לשנת 2018
תקציב העירייה ומבנה ארגוני לשנת 2017תקציב העירייה ומבנה ארגוני לשנת 2017
תקציב העירייה ומבנה ארגוני לשנת 2016תקציב העירייה ומבנה ארגוני לשנת 2016
תקציב העירייה ומבנה ארגוני לשנת 2015תקציב העירייה ומבנה ארגוני לשנת 2015
תקציב העירייה ומבנה ארגוני לשנת 2014תקציב העירייה ומבנה ארגוני לשנת 2014
תקציב העירייה לשנת 2013תקציב העירייה לשנת 2013
תקציב העירייה לשנת 2012תקציב העירייה לשנת 2012
תקציב העירייה לשנת 2011תקציב העירייה לשנת 2011
תקציב העירייה לשנת 2010תקציב העירייה לשנת 2010
דוחות כספיים רבעוניים
שםקישור
דוח רבעון 1 לשנת 2019דוח רבעון 1 לשנת 2019
דוח רבעון 4 לשנת 2018דוח רבעון 4 לשנת 2018
דוח רבעון 3 לשנת 2018דוח רבעון 3 לשנת 2018
דוח רבעון 2 לשנת 2018דוח רבעון 2 לשנת 2018
דוח רבעון 1 לשנת 2018דוח רבעון 1 לשנת 2018
דוח רבעון 4 לשנת 2017דוח רבעון 4 לשנת 2017
דוח רבעון 3 לשנת 2017דוח רבעון 3 לשנת 2017
דוח רבעון 2 לשנת 2017דוח רבעון 2 לשנת 2017
דוח רבעון 1 לשנת 2017דוח רבעון 1 לשנת 2017
דוח רבעון 4 לשנת 2016דוח רבעון 4 לשנת 2016
דוח רבעון 3 לשנת 2016דוח רבעון 3 לשנת 2016
דוח רבעון 2 לשנת 2016דוח רבעון 2 לשנת 2016
דוח רבעון 1 לשנת 2016דוח רבעון 1 לשנת 2016
דוח רבעון 4 לשנת 2015דוח רבעון 4 לשנת 2015
דוח רבעון 3 לשנת 2015דוח רבעון 3 לשנת 2015
דוח רבעון 2 לשנת 2015דוח רבעון 1 לשנת 2015
דוח רבעון 1 לשנת 2015דוח רבעון 1 לשנת 2015
דוח רבעון 4 לשנת 2014דוח רבעון 4 לשנת 2014
דוח רבעון 3 לשנת 2014דוח רבעון 3 לשנת 2014
דוח רבעון 2 לשנת 2014דוח רבעון 2 לשנת 2014
דוח רבעון 1 לשנת 2014דוח רבעון 1 לשנת 2014
תמצית הדוחות הכספים
שםקישור
תמצית הדוחות הכספים לשנת 2017תמצית הדוחות הכספים
תמצית הדוחות הכספים לשנת 2016תמצית הדוחות הכספים לשנת 2016
תמצית הדוחות הכספים לשנת 2015תמצית הדוחות הכספים לשנת 2015
תמצית הדוחות הכספים לשנת 2014תמצית הדוחות הכספים
תמצית הדוחות הכספים לשנת 2013תמצית הדוחות הכספים
תמצית הדוחות הכספים לשנת 2012תמצית הדוחות הכספים
תמצית הדוחות הכספים לשנת 2011תמצית הדוחות הכספים
דוחות כספיים מבוקרים
שםקישור
דוח כספי שנת 2017דוח כספי שנת 2017
דוח כספי שנת 2016דוח כספי שנת 2016
דוח כספי שנת 2015דוח כספי שנת 2015
דוח כספי שנת 2014דוח כספי שנת 2014
דוח כספי שנת 2013דוח כספי שנת 2013
דוח כספי שנת 2012דוח כספי שנת 2012
דוח כספי שנת 2011דוח כספי שנת 2011

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000