מלגות סטודנטים תשע''ז

17/11/2016 ט"ז חשון תשע"ז
 

סטודנטים שנרשמו לשנת הלימודים האוניברסיטאית תשע"ז מוזמנים להגיש בקשה לקבלת מלגה מטעם העירייה.

להלן הקריטריונים לקבלת מלגה:

תושבי מודיעין-מכבים-רעות במועד הגשת הבקשה וכן במועד קבלת המלגה, ששירתו בצה"ל או בשירות לאומי.

סטודנטים לתואר אקדמי במוסד אקדמי מוכר הפועל בהיתר של המועצה להשכלה גבוהה.

היקף הלימודים לא יפחת מ- 50% מתוכנית הלימודים המלאה.

אינם מקבלים מימון ללימודים מטעם מקום העבודה או ממקור אחר, העולה על סך של 1/3 שכר הלימוד לאותה שנה. יחד עם זאת יהיה לוועדה שיקול דעת להתייחס לקבלת מימון מטעם מקום עבודה או אחר.

מלגה תינתן בהתאם להכנסת התא המשפחתי בו חי הסטודנט. מובהר כי הכנסה משפחתית לנפש מעל 3700 ש"ח נטו לא תזכה במלגה.

קבלת המלגה מותנית בהשתתפות בפעילות למען הקהילה במשך שנה"ל תשע"ז בהיקף של 25- 40 שעות, בהתאם לגובה המלגה. סטודנטים שלא יעמדו בהתחייבות, יידרשו להשיב הכסף שקיבלו! לכל מגיש בקשה למלגה יערך ראיון אישי ובו תיבדק התאמתו לפעילות ההתנדבותית. הוועדה תביא בחשבון בהחלטתה על עצם מתן המלגה ועל גובהה, ההתנדבות שבוצעה ע"י הסטודנט בשנים קודמות.

את הבקשה למלגה ניתן למלא כאן באמצעות טופס מקוון. לחילופין, ניתן גם לקבל ולהגיש הטפסים במרכז הצעירים (רח' חרצית 26) ובמרכז השירות לאזרח שבבניין העירייה, בשעות קבלת קהל.

מועד אחרון להגשת הבקשה למלגה - 15 בנובמבר 2016.

הוועדה לא תדון בבקשות שיוגשו באיחור.

כל הבקשות תועלינה לדיון בפני וועדת המלגות, המורכבת מחברי מועצת העירייה ונציגי ציבור, שמונתה להחליט בנושא זה.

מובהר בזה שעמידה בקריטריונים אינה מהווה ערובה לקבלת המלגה והדבר נתון לשיקול דעת הוועדה.

הוועדה תהיה רשאית לדון בבקשות חריגות שאינן עונות על אחד או יותר מהקריטריונים וזאת בהתאם לשיקול דעתה.

להלן רשימת המסמכים הנדרשים:

אישור לימודים במוסד אקדמי מוכר הכולל את פירוט השעות הנלמדות.

צילום ת"ז או אישור כתובת רשומה במשרד הפנים.

גליון ציונים עדכני ומאומת ע"י מוסד אקדמי.

תלושי שכר, אישורי הכנסה ואישורים נוספים לפי הצורך (כולל אישורי סיוע משירותים חברתיים) – אישורים המתייחסים ל- 3 חודשים אחרונים של כל בני המשפחה הגרים תחת אותה קורת גג.

אישור על שירות צבאי או שירות לאומי.


להגשת בקשה למלגה באמצעות טופס מקוון - לחצו כאן

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000