תכנון והנדסה

20/06/2018 ז' תמוז תשע"ח
ביום ראשון 24.6.18 לא תתקיים קבלת קהל בארכיב אגף הנדסה

אגף ההנדסה בעירייה אמון על קידום פעילות התכנון הפיתוח והבנייה בעיר מודיעין. פעילות הכוללת מעורבות בתכניות ברמה הארצית, המחוזית והעירונית. מדיניות התכנון נקבעת בתכניות בניין עיר סטטוטוריות, המהוות בסיס להוצאת היתרי בנייה.

לאגף ההנדסה האחריות על אישור תכניות לבניה למגורים, לתעשייה ולמסחר כמו גם אישורים על תכנון כולל של כבישים, מדרכות, ריאות ירוקות, שצפ''ים ושפפ''ים.

בנוסף אחראי האגף על הוצאת היתריי בנייה ופיקוח על הבנייה בעיר.

אגף הנדסה מכיל בתוכו חמש מחלקות: מחלקת בנין עיר ונכסים, מחלקת רישוי בנייה, מחלקת פיקוח על הבנייה, מחלקת תנועה ומחלקת נוף.

אגף הנדסה מנחה ועובד בקשר הדוק עם משרד הבינוי והשיכון שאחראי כיום על תכנון העיר וביצוע התשתיות וכן עם החברה הכלכלית כזרוע מבצעת של העירייה כמו גם עם משרדי ממשלה וגופים רבים אחרים.

המעוניינים לקבל מידע על התקדמות הפרויקט בו רכשו את דירתם מוזמנים להגיע למשרדי אגף הנדסה בבניין העירייה
בימי שני בין השעות 13:30 – 18:00

עדכון סטטוס התקדמות - שכונות חדשות

תכנית מתאר כוללנית

לצפייה בתכנית מתאר כוללנית (ינואר 2017) - לחץ כאן

מטרות אגף ההנדסה בייעול פעילותו:

שיפור השירות לציבור.
שקיפות מלאה בהחלטות וועדה.
תכנון עיר: קיצור זמנים בתכנון תב"ע בכל הרמות.
רישוי ומידע: קיצור זמנים במתן מידע, הליכי רישוי, היטלי השבחה והיתרי בניה.
מבני ציבור: שיפור שירות השדרוג וההתאמה במוסדות ציבור.
קידום הבנייה הירוקה במוסדות ציבור.

שדרת עמק החולה
שדרת עמק החולה

תפקידי מהנדס העיר וסמכויותיו

תכנון העיר :הכנת תכנית מתאר, תכניות מפורטות וכל יתר התכניות שבתחומה של הרשות המקומית. בקרת תכניות המוגשות על ידי יזמים אחרים למוסדות תכנון לפי חוק התכנון והבנייה.
רישוי ופיקוח על הבנייה
בניה הציבורית: בנייה לצרכי ציבור המבוצעת על ידי הרשות המקומית או מטעמה, לרבות עבודות פיתוח, תכנון בניה ושינוי בנייה, פיקוח.
עבודות ציבוריות: המבוצעות ע"י רשות מקומית או מטעמה.

שעות קבלת קהל באגף ההנדסה

שםכתובתטלפון עקרי
אגף הנדסהעיריית מודיעין מכבים רעות רח' תלתן 1, קומה 2 08-9726058
מחלקת תכנון
ימיםשעות
א' 12:00-08:30
ב'17:00-13:30
ד'12:00-08:30
רישוי תושבים
ימיםשעות
א' 12:00-08:30
ב'17:00-13:30
ד'12:00-08:30
מחלקת רישוי ובניהקבלת קהל בתאום פגישה מראש בטלפון 08-9726058 שלוחה 37
פיקוח על הבניה
ימיםשעות
א' 10:30-08:30
ב'15:30-13:30
ארכיב הנדסה
ימיםשעות
א' 12:00-08:30
ב' 17:00-13:30
ד'12:00-08:30

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000