חברי המועצה

21/11/2019 כ"ג חשון תש"פ

חיים במודיעין מכבים רעות בראשות חיים ביבס

ראש העיר

חיים ביבס

חיים ביבס
טלפון : 08-9726010
טלפון: 052-2344348
פקס : 08-9721034
פנייה : חיים ביבס
מחזיק תיק: כספים
חבר בוועדות: יו"ר ועדת הנהלה, יו"ר פורום לשיפור מערך התחבורה הציבורית, יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה, יו"ר ועדת כספים. יו"ר ועדת חינוך, יו"ר ועדה לשימור אתרים, יו"ר ועדת מל"ח, ויו"ר החברה הכלכלית.
מ"מ וסגן ראש העיר (לא בשכר)

שלמה פסי

שלמה פסי
נייד : 050-5311005
פנייה : שלמה פסי
מחזיק תיקים: ועד הרובע מכבים רעות ובינוי והנדסה.
חבר בוועדות: מ"מ יו"ר ועדת הנהלה, פורום לשיפור מערך התחבורה הציבורית, ועדת משנה לתכנון ובניה, יו"ר ועדת הנצחה לנפגעי פעולות האיבה, יו"ר ועדה למיגור אלימות, ועדת אזרחים ותיקים, חבר דירקטוריון עמותת סחלבים וחבר דירקטוריון עירוני מודיעין.
חברת מועצה

הילה בן אליעזר

הילה בן אליעזר
נייד: 050-7319983
פנייה : הילה בן אליעזר
מחזיקת תיק: איכות הסביבה.
חברה בוועדות: יו"ר ועדת ופורום איכות הסביבה, יו"ר ועדה לקידום ההשכלה הגבוהה והקמת מוסד אקדמי, ועדת כספים, הוועדה לשוויון חברתי, ועדת ספורט, ועדת קליטה. הוועדה לפיתוח אזור התעסוקה והמלאכה. ועדת תיירות ,שימור אתרים ומורשת, ועדת התנדבות, חברת דירקטוריון בסחלבים וחברת דירקטוריון בעירוני מודיעין.
חבר מועצה

שמעון גואטה

שמעון גואטה
נייד: 050-7508222
פנייה : שמעון גואטה
מחזיק תיק: תיירות ושימור אתרים ומורשת.
חבר בוועדות: ועדת הנהלה, יו"ר ועדת תיירות ומורשת, ועדת התנדבות, ועדת כספים, ועדת איכות הסביבה, מ"מ יו"ר הוועדה לשימור אתרים, חבר הפורום לקידום והקמת מרכז רפואי ויו"ר עמותת מופעים.

שחר עושים חינוך בראשות מויש לוי

סגן ראש עיר

מויש לוי

מויש לוי
נייד : 054-4726676
פנייה : מויש לוי
מחזיק תיקים: חינוך, אזרחים ותיקים והתנדבות.
חבר בוועדות: ועדת הנהלה, פורום לשיפור מערך התחבורה הציבורית, ועדת משנה לתכנון ובניה, ועדה לתכנון אסטרטגי, יו"ר פורום חינוך, ועדת בטיחות בדרכים ותחבורה, ועדת הנצחה, ועדת טכנולוגיות וערים חכמות, יו"ר ועדת אזרחים ותיקים, יו"ר ועדת התנדבות חבר דירקטוריון סחלבים וחבר דירקטוריון עירוני מודיעין.
חברת מועצה

עדי מן

עדי מן
נייד: 054-2471927
פנייה : עדי מן
מחזיקת תיקים: שוויון חברתי והגיל הרך.
חברה בוועדות : יו"ר ועדת שוויון חברתי ומגדרי, ועדת הנהלה, ועדת חינוך, הוועדה לבטיחות בדרכים, וועדה לקידום מעמד הילד, וועדה לאיכות הסביבה, ועדה למאבק בנגע הסמים, ועדת הנחות בארנונה, ועדת מלגות, וועדה למען הקהילה הגאה וחברת דירקטוריון מופעים.
חבר מועצה

עמיחי זליג

עמיחי זליג
נייד: 052-4378884
פנייה : עמיחי זליג
מחזיק תיק: קהילות.
ועדות: ועדת כספים, ועדת מכרזים. ועדת תרבות, ועדת תרבות יהודית, ועדת שירותי דת, ועדת חינוך ממלכתי דתי פורמלי ובלתי פורמלי וחבר דירקטוריון מינהלת אופק.

אילן למודיעין בראשות אילן יאיר בן סעדון

סגן ראש העיר

אילן יאיר בן סעדון

אילן יאיר בן סעדון
נייד : 052-2501365
פנייה : אילן יאיר בן סעדון
מחזיק תיקים: מחזיק תיק תחבורה ובטיחות בדרכים, תיק מאבק בשימוש בסמים ובאלכוהול, עיר ללא אלימות ותיק בטחון ומל"ח.
חבר בוועדות: ועדת הנהלה, פורום לשיפור מערך התחבורה הציבורית, ועדת משנה לתכנון ובניה, יו"ר פורום בטיחות בדרכים ותחבורה, יו"ר פורום ועדה למיגור האלימות, ועדת מל"ח. ועדה לתכנון אסטרטגי וועדת שירותים חברתיים.

חבר מועצה

אלי סבח

נייד : 050-5330461
פנייה : אלי סבח
חבר בוועדות: חבר ועדת הנהלה, ועדת ספורט, ועדת התנדבות, יו"ר דירקטוריון עירוני מודיעין, וועדה למען הקהילה הגאה וחבר דירקטוריון סחלבים.
חבר מועצה

גבי אדרי

גבי אדרי
נייד: 054-7000968, 050-5708617
פנייה : גבי אדרי
מחזיק תיק: מכרזים.
חבר בוועדות: יו"ר ועדת מכרזים, ועדת כספים, ועדת אזרחים ותיקים, ועדת בריאות וחבר דירקטוריון מופעים.

הדור הבא בראשות אלעד שמעונוביץ

משנה לראש העיר ללא שכר (החל מיום 31.5.21 ועד לסיום כהונת המועצה)

אלעד שמעונוביץ

אלעד שמעונוביץ
נייד: 054-5963780
פנייה : אלעד שמעונוביץ
מחזיק תיקים: תרבות, צעירים ונוער.
חבר בוועדות: ועדת הנהלה, ועדת משנה לתכנון ובנייה, יו"ר ועדת תרבות, יו"ר ועדת נוער, יו"ר ועדת צעירים, ועדת תכנון אסטרטגי ויו"ר עמותת סחלבים.
חברת מועצה

עדי בן אברהם

עדי בן אברהם
נייד: 054-4576114
פנייה : עדי בן אברהם
מחזיקת תיק: הספורט.
חברה בוועדות: יו"ר ועדת ספורט, ועדת כספים, ועדת ביקורת, ועדת חינוך, ועדת שוויון חברתי, ועדת מלגות, ועדת שירותים חברתיים, ועדת התנדבות וחברת דירקטוריון מופעים.

הבית היהודי בראשות עמיעד טאוב

משנה לראש העיר ללא שכר (עד ליום 31.5.2021)

עמיעד טאוב

עמיעד טאוב
נייד: 052-3409855
פנייה : עמיעד טאוב
מחזיק תיקים: שירותיים חברתיים ושירותי דת.
חבר בוועדות: יו"ר ועדת שירותים חברתיים, יו"ר ועדת דת, יו"ר ועדת חינוך ממלכתי דתי פורמלי ובלתי פורמלי, ועדת הנהלה, ועדה לתכנון אסטרטגי, ועדת קידום עסקים וטיפוח יזמות וחבר דירקטוריון החכ"ל.

חברת מועצה

נגה כץ רפפורט

נגה כץ רפפורט
נייד: 050-6203560
פנייה : נגה כץ רפפורט
מחזיקת תיקים: קליטה ותרבות יהודית.
חברה בוועדות: יו"ר ועדת קליטה, יו"ר ועדת מלגות, יו"ר ועדת תרבות יהודית, ועדת כספים, ועדת מכרזים, ועדת שוויון חברתי, ועדת תרבות, ועדת נוער, ועדת אזרחים ותיקים, ועדת בריאות, ועדת התנדבות וחברת דירקטוריון אופק.
צילום: אלון קירה

גשר – מחוברים לתושבים ברשות ברוך בוחניק

חבר מועצה

ברוך בוחניק

ברוך בוחניק
נייד : 054-4497030
פנייה : ברוך בוכניק
מחזיק תיקים: בריאות, תכנון אסטרטגי, טכנולוגיות וניהול ערים חכמות.
חבר בוועדות: ועדת הנהלה, ועדת משנה לתכנון ובניה, ועדת כספים, יו"ר ועדת טכנולוגיות וערים חכמות, יו"ר ועדת תכנון אסטרטגי, יו"ר פורום לקידום והקמת מרכז רפואי, ועדת שמות, ועדת קידום עסקים וטיפוח יזמות, ועדת תרבות יהודית, ועדת שירותי דת, ועדת חינוך ממלכתי דתי פורמלי ובלתי פורמלי, ועדה לפיתוח אזור התעסוקה והמלאכה וחבר דירקטוריון אופק.

יש עתיד במודיעין בראשות שחר מי און

חבר מועצה

שחר מי - און

שחר מי - און
נייד: 052-6976642
פנייה : שחר מי - און
מחזיק תיקים: פיתוח אזורי התעסוקה והמלאכה, קידום עסקים קטנים וטיפוח יזמות, קידום מעמד הילד, קידום רווחת בעלי חיים ולהט"בים.
חבר בוועדות: יו"ר הוועדה לקידום מעמד הילד, יו"ר ועדת קידום עסקים וטיפוח יזמות, יו"ר ועדה לקידום רווחת בעלי החיים, יו"ר הוועדה לפיתוח אזור התעסוקה והמלאכה, יו"ר הוועדה למען הקהילה הגאה, ועדת הנהלה, ועדת כספים, ועדת מכרזים, ועדת שוויון חברתי, ועדת טכנולוגיות וערים חכמות, חבר דירקטוריון אופק וחבר דירקטוריון החכ"ל.


מודיעין חופשית בראשות אבי אלבז

חבר מועצה

אבי אלבז

אבי אלבז
נייד: 050-5331120
פנייה : אבי אלבז
חבר בוועדות: יו"ר ביקורת וחבר ועדת כספים.
חבר מועצה

גילעד ביהרי

גילעד ביהרי
נייד: 052-6349003
פנייה : גילעד ביהרי
חבר בוועדות: יו"ר ועדת הנחות בארנונה, ועדת קידום מעמד הילד, ועדת מכרזים, ועדת בטיחות בדרכים, ועדה למאבק בנגע הסמים וועדת שוויון חברתי.
חבר מועצה

איתי אלמוג בר

איתי אלמוג בר
נייד: 052-2870127
פנייה : איתי אלמוג בר
חבר בוועדות: ועדת משנה לתכנון ובנייה, ועדת איכות הסביבה, ועדת חינוך, וועדת שמות, וועדה למען הקהילה הגאה וועדת תיירות שימור אתרים ומורשת.

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000