חברי המועצה

02/09/2018 כ"ב אלול תשע"ח

חיים במודיעין מכבים רעות בראשות חיים ביבס

ראש העיר

חיים ביבס

חיים ביבס
כתובת : תלתן 1
טלפון : 08-9726010
טלפון: 052-2344348
פקס : 08-9721034
פניה : חיים ביבס
ועדות: יו"ר החברה הכלכלית, יו"ר ועדת הנהלה, יו"ר ועדת כספים, יו"ר ועדת מל"ח, יו"ר ועדת חינוך ויו"ר הוועדה להקמת מבני ציבור.
סגן ראש העיר

שלמה פסי

שלמה פסי
כתובת : גליל 12
נייד : 050-5311005
פניה : שלמה פסי
מחזיק תיק: רובע עירוני מכבים רעות והגמלאים
ועדות: סגן ראש העיר ומ"מ, יו"ר סחלבים חבר ועדת הנהלה, יו"ר ועדת גימלאים, חבר ועדת כספים, חבר ועדת הנצחה לחללי הטרור , חבר ועדת משנה לתכנון ובנייה, יו"ר ועדת בטיחות בדרכים, יו"ר הוועדה למיגור אלימות ויו"ר ועדת הנצחה.
חברת מועצה

הילה בן אליעזר

הילה בן אליעזר
כתובת : רחל אימנו 2/5
נייד: 050-7319983
פניה : הילה בן אליעזר
מחזיקת תיק: תכנון אסטרטגי וקידום מוסד להשכלה גבוהה.
ועדות: חברת דירקטוריון סחלבים, חברת דירקטוריון סחלבים עירוני מודיעין , חברת דירקטוריון מופעים, חברת ועדת הנהלה ויו"ר ועדת מלגות.
אלעד שמעונוביץ
כתובת : חטיבת הראל 10/34
נייד: 054-5963780
פניה : אלעד שמעונוביץ
מחזיק תיק: תרבות נוער וספורט.
ועדות: חבר דירקטוריון סחלבים, חבר דירקטוריון סחלבים עירוני מודיעין, חבר ועדת הנהלה, יו"ר ועדת תרבות, יו"ר ועדת נוער, יו"ר ועדת קשר לחיילים וצעירים, יו"ר ועדת ספורט ויו"ר ועדת שמות.
חבר מועצה

שמעון גואטה

שמעון גואטה
כתובת : כסלו 49 /1
נייד: 050-7508222
פניה : שמעון גואטה
מחזיק תיק: תיירות, שימור אתרים ומורשת.
ועדות: יו"ר עמותת מופעים, חבר ועדת הנהלה ויו"ר ועדת תיירות ושימור אתרים.
חברת מועצה

ורד גל בחרי

ורד גל בחרי
כתובת : חטיבת גבעתי 23/4
נייד: 050-7580004
פניה : ורד גל בחרי
מחזיקת תיק: איכות הסביבה.
ועדות: חברת ועדת כספים, יו"ר ועדת איכות הסביבה ויו"ר ועדת היגוי למחשוב.

אילן למודיעין בראשות אילן יאיר בן סעדון

סגן ראש העיר

אילן יאיר בן סעדון

אילן יאיר בן סעדון
כתובת : לוי 1/3
טלפון: 08-9726107
נייד : 052-2501365
פניה : אילן יאיר בן סעדון
מחזיק תיק: הבריאות, שירותים חברתיים, מכרזים, תחבורה ומאבק בנגע הסמים.
ועדות: סגן ראש העיר, חבר ועדת משנה לתכנון ובנייה, יו"ר ועדה למאבק בנגע הסמים, יו"ר פורום למניעת נגע הסמים הקשים, מ"מ יו"ר הוועדה למיגור אלימות, חבר ועדת הנהלה, יו"ר ועדה לשירותים חברתיים, יו"ר ועדת תחבורה ויו"ר פורום ועדת תחבורה.

חבר מועצה

דן ליכטמן

דן ליכטמן
כתובת : עצמון 11
נייד: 054-2505501
פניה: דן ליכטמן
מחזיק תיק: ביטחון.
ועדות: חבר ועדת כספים, מ"מ יו"ר ועדת מל"ח ויו"ר ועדת ביטחון.
חבר מועצה

בוריס פרלמן

בוריס פרלמן
כתובת: חשון 1/4
נייד: 054-6388165
פניה : בוריס פרלמן
ועדות: חבר ועדת כספים, ביקורת, ביטחון, מל"ח, איכות הסביבה, נוער, פורום שרותים חברתיים, יו"ר ועדת מתנדבים, וחבר דירקטוריון החכ"ל.
חבר מועצה

גבי אדרי

גבי אדרי
כתובת : שרה אמנו 49/6
נייד: 054-7000968
פניה : גבי אדרי
מחזיק תיק: הקליטה
ועדות: יו"ר ועדת מכרזים, חבר דירקטוריון מופעים, חבר ועדת הנהלה ומחזיק תיק הקליטה.

שחר עושים חינוך בראשות מויש לוי

סגן ראש עיר

מויש לוי

מויש לוי
כתובת : רא"ל חיים ברלב 46/1
נייד : 054-4726676
פניה : מויש לוי
מחזיק תיק: חינוך
ועדות: סגן ראש העיר, מ"מ יו"ר ועדת חינוך, מ"מ יו"ר ועדה לתכנון ובנייה, מ"מ יו"ר ועדת משנה לתכנון ובנייה , חבר ועדת הנהלה, חבר ועדת כספים וחבר דירקטוריון סחלבים.
חברת מועצה

מירב פלג

מירב פלג
כתובת : דוכיפת 24/4
נייד: 054-6323190
פניה : מירב פלג
מחזיקת תיק: מעמד האישה ושוויון מגדרי
ועדות: יו"ר מעמד האישה ושוויון מגדרי ויו"ר ועדת הנחות בארנונה.

הבית היהודי בראשות מיכאל חרל''פ

חבר מועצה

ג'וני קליין

ג'וני קליין
כתובת : יגאל ידין 49/9
נייד: 052-2322336
פניה : ג'וני קליין
מחזיק תיק: הדת (משמורת זמנית), קשרי חוץ.
ועדות: חבר ועדת כספים, ועדת הנחות בארנונה, ועדה לקידום מעמד הילד, יו"ר הוועדה לקשרי חוץ, מחזיק תיק ויו"ר ועדת דת ,חבר הנהלה וסגן יו"ר מופעים.

מודיעין חופשית בראשות אבי אלבז

חבר מועצה

אבי אלבז

אבי אלבז
כתובת : סנונית 328
נייד: 050-5331120
פניה : אבי אלבז
ועדות: חבר ועדת מכרזים וחבר ועדת גמלאים.

כולנו מכבים רעות

חבר מועצה

איתן מנור

איתן מנור
כתובת : גיתית 7 רעות
נייד: 054-2450123
פניה : איתן מנור

גשר – מחוברים לתושבים

חבר מועצה

ברוך בוחניק

ברוך בוחניק
נייד : 054-4497030
כתובת: חטיבת הראל 2/3
פניה : ברוך בוכניק
ועדות: חבר ועדת כספים


יש עתיד במודיעין בראשות שחר מי און

חבר מועצה

שחר מי - און

שחר מי - און
כתובת : נחל ארנון 7
נייד: 052-5409886, 052-6976642
פניה : שחר מי - און
מחזיק תיק: קידום מעמד הילד וקידום עסקים קטנים ובינוניים וטיפוח יזמות עסקית.
ועדות: חבר דירקטוריון סחלבים, חבר דירקטוריון סחלבים עירוני מודיעין, חבר ועדת כספים, חבר ועדת משנה לתכנון ובנייה, יו"ר הוועדה לקידום מעמד הילד, חבר ועדת הנהלה ויו"ר ועדה לקידום וטיפוח יזמות עיסקית.

מודיעין של כולנו בראשות שרון מעוז

חבר מועצה

שרון מעוז

שרון מעוז
כתובת : יהלום 36/2
נייד: 054-6474026
פניה : שרון מעוז
ועדות: יו"ר ועדת ביקורת וחבר ועדת מכרזים.

חפש באתר

All Rights Reserved © - Municipality of Modiin   כל הזכויות שמורות © - עיריית מודיעין מכבים רעות, רחוב תלתן  1 טלפון: 08-9726000